Новата визия на ЕК за социалните права на европейците

Мая Младенова Последна промяна на 26 април 2017 в 16:48 4130 3

Снимка Pixabay

Европейската комисия представи новата си визия за социалните права на европейските граждани. Тя е наречена "Стълб на социалните права" и съдържа 20 основни точки в три направления.

Посочените в документа политики не влизат в сила веднага, а подлежат на обсъждане в Европарламента и страните членки.

Комисията посочва, че 20-те принципа са замислени "преди всичко за еврозоната", но са приложили и за всички държави членки, които желаят да участват. Стълбът е предназначен да служи като ориентир за подновяване на процеса на възходящо сближаване за постигане на по-добри условия на живот и труд в Европа, е записано в мотивите към документа.

Какво съдържа той:

Глава 1: Равни възможности и достъп до трудовия пазар

1. Образование, обучение и учене през целия живот

2. Равенство на половете

3. Равни възможности

4. Активна подкрепа за заетостта

В т.ч. правото на гражданите да получат подкрепа в търсене на работа, добиване на нова квалификация, обучение; да запазят правото си на обучение и социална закрила при смяна на работа; да получат съдействие за подобряване на перспективите си за заетост.

Младите хора имат право на продължат образованието си, да стажуват, чиракуват или да получат предложение за "добра" работа до 4 месеца след дипломиране или приключване на старата работа.

Безработните имат право на персонализирана, непрекъсната и последователна подкрепа. Трайно безработните имат право на задълбочена оценка не по-късно от 18 месеца след последната им работа.

Глава II: Справедливи условия на труд

5. Защитена и приспособима работна среда

Тук интересното е предложението на Комисията да се предотвратят трудови правоотношения, които водят до несигурни условия на труд, включително чрез забрана на злоупотреби с "нетипични" договори. Всеки пробен период трябва да бъде с разумна продължителност.

6. Заплащане

ЕК посочва, че е редно да се осигури "адекватно минимално заплащане", което да задоволи нуждите на работещите и техните семейства и да се предотврати т.нар. бедност при работещите.

Заплащането трябва да е изчислено по прозрачен и предвидим начин предвид националните практики и с оглед автономността на социалните партньори.

7. Информация за условията на труд и закрила в случай на уволнение

8. Социален диалог и участие на работещите

9. Баланс между работата и личния живот

Родителите и хората, грижещи се за болни роднини, имат право да отсъстват за определен период, да договорят гъвкави условия на работа и достъп до услуги в тази сфера. Жените и мъжете ще имат равни права за отпуск за обгрижване на дете или болен човек, като целта е двата пола да бъдат насърчени да ползват тези отпуски балансирано, а не както досега - те да се ползват главно от жените.

10. Здравословна, безопасна и добре пригодена работна среда. 

Глава III: Социална защита и включване

11. Грижа и подкрепа за децата

12. Социална защита

13. Обезщетения за безработица

Право на безработните да получат адекватна подкрепа, за да се включат отново в пазара на труда, както и обезщетения за безработица в разумно дълъг срок според техния принос и националното законодателство. Тези обезщетения не трябва да представляват пречка за бързото завръщане на работа.

14. Минимален доход

Всеки, който няма достатъчно източници на доходи, има право на адекватен минимален доход, осигуряващ достоен живот през всички негови етапи, както и ефективен достъп до стоки и услуги. За трудоспособните граждани минималният доход следва да се комбинира със стимули за завръщане на работа.

15. Доходи на възрастните хора и пенсии

Те трябва да представляват адекватен доход, осигуряващ достоен живот.

16. Здравеопазване

Всеки има право на навременен достъп до здравни услуги.

17. Включване на хората в неравностойно положение

Имат право на доход, който им осигурява достоен живот; услуги, които им позволяват да участват в трудовия пазар и обществото и адаптирана към нуждите им работна среда.

18. Дългосрочна грижа

Всеки има право на качествени услуги за дългосрочни грижи на достъпни цени, по-специално услуги, свързани с домашни грижи и услуги в общността.

19. Приютяване и подпомагане на хората без дом

a. Осигуряване и достъп до жилища с добри условия за хората в нужда.

б. Уязвимите хора имат право на подходяща помощ и защита срещу принудително изселване. 

в. Подходящит подслон и услуги се предоставят на бездомните, за да се насърчи тяхното социално приобщаване.

20. Достъп до основни услуги

В т.ч. водоснабдяване, енергия, транспорт, финансови услуги, цифрови комуникации.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

8212

2

terorero

26.04 2017 в 17:40

Дотук добре. Само, че тия неща ги говорим откакто има ЕС а като гледам мутренските години се завръщат със страшна сила в БГ. Брюксел или е сляп какво става тук или не му пука. И в двата случая тия декларации и визии за бъдещето за пълна гавра с нас. Нещо повече, гавра финансирана с европейски фондове. Ало, Брюксел..или си вкарайте нещата в ред или спрете да финансирате мафиотски партии. Душа не ни остана. Или това ви е целта?

11714

1

OTBPAT

26.04 2017 в 16:59

Това, ако се облече в закони, ще се обезлюди Родината за 3месеца :))