Министри и депутати с безплатни лифт карти от Цветелина Бориславова

Последна промяна на 18 юни 2012 в 20:00 2905 2

Премиерът, министри, депутати и членове на техните семейства могат да получат при поискване безплатни лифт карти за дневно и нощно ползване на всички съоръжения в курорта Пампорово. Това гласи заповед на изпълнителния директор на “Пампорово” АД Мариян Беляков, съобщава Mediapool. Преференция е била за сезон 2010/2011. Мажоритарен собственик на “Пампорово” АД е Цветелина Бориславова, бивша приятелка на Борисов. В заповедта на “Пампорово” АД е посочено, че картите за представителите на властта се издават след съгласие на Бориславова или прокуриста на инвестиционния й фонд “Си Ес Ай Еф” (CSFI) Диян Станчев. Картите за членовете на правителството, депутатите и техните семейства са поименни, издават се за определен период от време и са с обозначение “Government”, пише още в заповедта на “Пампорово” АД. ………………………………………………………… 2.1. За сезон 2010 г. – 2011 г. да бъдат издадени 10 (десет) броя сезонни лифт-карти с нулева ценова стойност за всички линии, важащи за дневно и нощно ползване на лифт-съоръженията с обозначение „Държавни и общински органи/служби”. …………………………………….. 2.3.1. За ползването на сезонните лифт-карти по т. 2.1. от настоящата заповед ръководителят на съотвените държавни или общински органи или служби подава до Директор Инфраструктура на „Пампорово” АД молба с приложен списък на лицата, за които се иска ползване на лифт-карти. 2.3.2. Списъкът по т. 2.3.1. трябва да съдържа три имена, ЕГН и длъжността на лицата, за които се иска ползване на лифт-карти, периодът, за който се иска издаване на лифт-картите. 2.3.3. Молбата и списъкът по т. 2.3.1. се подават най-късно 24 (двадесет и четири) часа преди датата и часа на получаване на лифт-картите за ползване. 2.3.4. Молбата по т. 2.3.1. от тази заповед се резюлира от Директор „Инфраструктура” за изпълнение. Въз основа на резюлираната молба се предоставят за ползване лифт-картите по т. 2.1. от настоящата заповед. 2.3.5. Лифт-картите се предават за ползване след вписване в определена за целта тетрадка. В тетрадката по предходното изречение се вписват органа/службата, заявили ползване на лифт-карти, трите имена, на ползващите лифт-картите, датата и часа на предаване на лифт-картите за ползване, подпис на лицето, получило лифт-карта за ползване, датата и часа на връщане на лифт-картите, подпис на лицето, получило върнатите лифт-карти. 2.3.6. Тетрадката по т. 2.3.5. от тази заповед се съхранява при Атанас Михалакев. 3.1. За сезон 2010 г. – 2011 г. да бъдат издавани на министър-председателя, министри, народни представители и членове на техните семейства, при поискване, лифт-карти за всички линии, важащи за дневно и нощно ползване на лифт-съоръженията. 3.2. Лифт картите по т. 3.1. от тази заповед са поименни (име и фамилия на ползвателя) с обозначение „Government” и се издават за определен период от време, който се посочва на издадената лифт-карта. 3.3. Лифт-картите по т. 3.1. от тази заповед се издават след изрично разрешение на изпълнителния директор на „Пампорово” АД съгласувано с Цветелина Бориславова – главен изпълнителен директор на „СИЕСАЙЕФ” АД или с Диян Станчев – прокурист на „СИЕСАЙЕФ” АД. 3.4. Лифт-картите по т. 3.1. от тази заповед се предават за ползване след вписване в определена за целта тетрадка, в която се отразяват имената на ползващия, длъжността и периода на ползване на лифт-картата. 3.5. Тетрадката по т. 3.4 от тази заповед се съхранява при Атанас Михалакев. Настоящата заповед да се доведе до знанието и за изпълнение на Директор Инфраструктура, отдел “ФСО“ и Атанас Михалакев, отдел „ФСО”, отдел „Маркетинг и ВТД”. Препис от т. 1 и т. 2 от настоящата заповед да се изпрати за сведение на органите/службите, посочени в т. 2.2. от настоящата заповед. Изпълнителен директор: ................................... Мариян Беляков
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови