586 кандидат-студенти на изпита по математика в СУ

Последна промяна на 07 юли 2012 в 09:25 1716 0

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
586 кандидати се явяват на приемния изпит по математика в Софийския университет. Изпитът започна в 9 часа. Кандидатите имат 4 часа, за да решат 8 задачи. Всеки кандидат-студент ще трябва да изложи решенията на задачите от изпита пълно и ясно. Решенията трябва да съдържат кратки обосновки и обяснения за означенията, както и теоремите или аксиомите на база, на които са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи. Кандидатите нямат право да използват помощни изчислителни средства. Кандидат-студентите разполагат с белова и чернова, като писмената работа се оценява по решенията, изложени в беловата и по изключение в черновата, ако кандидат-студентът е посочил мястото им там. Беловата и черновата задължително се номерират поотделно. Някои от изпитните задачи предполагат повече от едно решение, като всяко се оценява еднакво. Ако кандидат-студентът реши такава задача по повече от един начин, се зачита само едното решение. Младежите трябва да пишат с химикал, пишещ със син цвят, черен молив, линийка, триъгълник, пергел и гума. Не се ползват калкулатори, електронни бележници и портативни компютри. Единственото разрешено помагало по време на изпита е Справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски" не по-рано от 2007 г. (с червена корица).
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови