Осъдиха НЗОК да плати близо 700 000 лв. на болница

Янка Петкова 01 декември 2022 в 13:40 2099 0

НЗОК

Снимка Янка Петкова

Национална здравноосигурителна каса

Осъдиха Националната здравноосигурителна каса да плати близо 700 000 лв. на УМБАЛ "Св. Георги". Заради бездействието на управителя на здравния фонд Петко Салчев се забавя изплащането на скъпоструващо лекарство, което болницата закупува за терапията на четири деца със спинална мускулна атрофия. Доставчикът на медикамента предявява иск към лечебното заведение, а УМБАЛ "Св. Георги" подава жалба срещу управителя на фонда. Решението на две съдебни инстанции е парите да ѝ бъдат възстановени.

За това съобщи адвокатът по медицинско право Мария Шаркова от адвокатско дружество "Шаркова и партньори".

Какъв е случаят?

През юли месец 2019 г. започва лечение на четири деца със спинална мускулна атрофия, заболяване, включено в списъка на редките болести. За терапията им е необходимо скъпото лекарство Спинраза, което се доставя по специален ред, защото към онзи момент не е включено в Позитивния лекарствен списък. За всеки малък пациент, през октомври 2019 г. управителят на НЗОК (по това време Дечо Дечев) издава заповед, с която е одобрено заплащането на медикамента. Лекарството трябва се прилага в продължение на четири месеца, в контролирана болнична среда, за което са необходими по четири флакона на пациент. 

След издаването на заповедите, УМБАЛ „Свети Георги“ осигурява лекарството за своя сметка.

През януари 2020г. лечебното заведение получава четири флакона от медикамента, всеки на цена от 164 289,60 лева, или общо 657 158,40 лева, които са използвани за лечението на пациентите и които са били четвърта апликация за всеки един от тях, с което е завършен курсът им на лечение.

Фирмата доставчик на флаконите, единствена в България, издава фактури за всеки от медикаментите, а лечебното заведение представя необходимите по реда на Наредба №2/27.03.2019г. документи за отчитане и заплащане на лекарствения продукт пред НЗОК, според тогавашната нормативна уредба, по специален механизъм като лекарство извън Позитивния списък. Болницата издава и фактура. Касата обаче не превежда парите.

Доставчикът на скъпоструващия лекарствен продукт, поради неизвършено плащане, предявява иск към пловдивската болница в размер на 657 158,40 лева, каквато е стойността на доставените и вложени лекарствени продукти, със законната лихва за забава върху посочената главница.

На 25.08. 2021г., когато управител на фонда вече е Петко Салчев, лечебното заведение изпраща покана до НЗОК, с която изисква средствата за лекарството да бъдат преведени, но НЗОК продължава да бездейства.

След като не получава отговор от Касата болница "Св. Георги" подава жалба управителят на НЗОК да бъде осъден да изплати сумата, която леченото заведение е вложило за закупуването на лекарството.

По думите на адв. Шаркова управителят не нарежда плащането с мотива, че за приложените през м. януари медикаменти има приети нови правила, определени през м. март 2020 г., които се считат за влезли в сила със задна дата – от 01.01.2020 г. НЗОК обаче не е създала механизъм, който да отрази промяната и да бъде следван от лечебните заведения. "Не можеш да изискваш болницата да спазва правила, които не си създал, при това въведени със задна дата", коментира Мария Шаркова пред OFFNews.

НЗОК назначава проверка, която констатира, че няма нарушения при прилагането на лекарствените продукти, но въпреки това управителят Петко Салчев изпраща писмо до лечебното заведение, че не може да вземе отношение по заплащането им. Така се оказва, че болницата лекува децата, осигурява адекватна медицинска помощ със скъпоструващ продукт, но той няма да ѝ бъде заплатен.

Нещо повече, съдът установява, че заплащането е следвало да се извърши по реда, който е действал до 31.12.2019г., тъй като тези бройки лекарства са одобрени за заплащане през 2019г. със заповеди от управителя на НЗОК (Дечо Дечев) и за тях е бил разчетен ресурс в Министерството на здравеопазването. Липсвало е технологично време да бъдат набавени по новия ред.

Съдът приема, че въпросният медикамент е включен в позитивния лекарствен списък и за него от 01.01.2020г., са налице други изисквания за провеждане на лечение, но е факт, че указанията за предписването, отпускането, доставянето и съхранението му са издадени със значително закъснение на 13.03.2020г. (когато встъпва в длъжност новият управител Петко Салчев), т.е. близо три месеца след определените дати за поставяне на последната четвърта доза на пациентите. Въпреки това, при последващо лечение на спинална мускулна атрофия, болницата се е съобразявала, както с новите изисквания, така и с дадените в тази връзка указания от Касата.

В конкретния случай обаче заплащането е следвало да бъде извършено по реда, който е действал до 31.12.2019г.,  (по Наредба №2/27.03. 2019г.), тъй като управителят на НЗОК е одобрил плащането преди тази дата.

Потвърждение за това е разпоредбата на чл.35 ал.2 от Наредба №2/27.03. 2019г., в която изрично е предвидено, че решенията по преписките се изпълняват до приключване на цикъла на лечение/манипулация/диагностициране/ преглед и други медицински и други услуги, за които е одобрено заплащането, т.е. без значение дали са настъпили последващи законодателни промени. Отпусканите по този ред лекарства не са налични в аптечната мрежа и за доставянето им е необходимо да бъдат предварително заявени и одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата, което отнема технологично време и е невъзможно да бъдат доставени своевременно, за да бъдат приложени навреме на пациентите. 

Съдът преценява, че твърденията на управителя на НЗОК, че е необходимо да бъде извършена експертиза в срок до два месеца, противоречат на принципите за своевременност, достатъчност, качество и зачитане правата на пациентите, залегнали в чл.81 от Закона за здравето, защото в случая пациентите не могат да прекъснат терапията си за два месеца, докато тече проверката, а и вече са налице изготвени доклади от външни експерти. От друга страна сред посочените лечебни заведения, в непосредствена близост до които трябва да бъде доставян и отпускан лекарственият продукт, безспорно е и УМБАЛ „Свети Георги“, в чиято болнична аптека това лекарство вече е било осигурено.

Вземайки предвид всички факти съдът решава, че оспореното от УМБАЛ“ Свети Георги“ неоснователно бездействие на управителя на НЗОК е основателно и следва да бъде уважено.

С тези мотиви съдът осъжда управителя на НЗОК в едномесечен срок за заплати на пловдивската болница „Свети Георги“ сумата от 657 158,40 лева, каквато е стойността на доставените и вложени медикаменти за лечението на четирите деца със спинална мускулна атрофия. Върховният административен съд потвърждава изцяло решението на Административния съд в Пловдив. 

По думите на адв. Шаркова лечебното заведение ще продължи да води дела срещу НЗОК за нанесени допълнителни финансови вреди.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Там ли му е мястото на Войнишкия паметник (подкаст с Манол Глишев)