Медици: Пет месеца Столичната лекарска колегия мълчи за нарушенията в Майчин дом

OFFNews 18 септември 2023 в 13:28 8021 0

пресконференция

Снимка OFFNews

Пресконференцията, на която бяха изнесени данни за нарушенията в Майчин дом

Столичната лекарска колегия (СЛК) е неглижирала сигнал на медици от Майчин дом за нарушения на ръководството и изпълнителния директор проф. Иван Костов.

За това съобщава в писмо до председателя на СЛК Ваньо Видков и медиите д-р Елена Георгиева, бивш началник на Клинката по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) в АГ болницата.

Писмото е отговор на изразената подкрепа от колегията за настоящото ръководство на лечебното заведение. Недоволството на лекари и акушерки от болницата последва освобождаването на д-р Георгиева като началник на КАИЛ и констатираните нарушения след вътрешни проверки на Министерството на здравеопазването.

На 15.05.2023 г. към Столична колегия на БЛС бе изпратен официален сигнал, вх. № 422/15.05.2023г., в който се предоставят данни за нередности в АГ болницаата“. В сигнала са изнесени данни за начина, по който болницата се управлява, както и за извършваните нарушения, посочва д-р Георгиева, цитирайки вътрешен одит на здравното министерство извършен в периода 1.01. - 31.05 2023 г.

Чие е това момче? Защо не се вземат мерки за нарушенията в Майчин дом, питат лекари и акушерки

Бяхте информиран за съществуващите системни проблеми, свързани с функционирането на „Майчин дом“, които са от естество да застрашат интересите не само на самото здравно заведение, но и на националното здравеопазване, предвид стратегическото значение на болницата. Уведомихме Ви за констатираните нарушения в Одитен доклад за периода 01.01.2020 г. – 31.05.2022 г. на Звено „Вътрешен одит“ на МЗ, за изключително високото текучество на квалифицирани кадри, за нарушения при отчисления при услугата „Избор на екип“, за дейността на „Майчин дом – медицински център“, за назначаваните лица и за гражданските договори, които се сключват с част от тях, за неуточнената Методика за изплащане на интензивни процедури 3 и 4, за упражнявания системен тормоз върху началника и служителите на КАИЛ, за проблемите, свързани със специализантите, включително и за обстоятелството, че в конкурсна комисия за място за специализант по „Анестезиология и интензивно лечение“, участие е взело лице, което няма медицинско образование, като същото е оценявало медицинските познания на кандидатите и др, се посочва в писмото.

Лъжи!: Екипът на Майчин дом подкрепи проф. Иван Костов

Какви са нарушенията, за които е сигнализирана Столичната лекарска колегия

- затваряне на шест от клиниките в АГ болницата;

- съществуващата Трета гинекологична клиника не отговаря на медицинския стандарт по „Акушерство и гинекология“, няма достатъчен персонал и обем работа, независимо че и към момента притежава разрешение за III ниво на компетентност;

- получаваните от изпълнителния директор отчисления в размер на 20 % от всички немедицински услуги, предоставяни от болницата, включително паркинг, вип стаи, удостоверения за бащинство и точен част на раждане, училище за родители и много други;

- наличие на 111 незаети щатни места, представляващи почти 1/5 от всички щатни места в болницата;

- наличието на трудов договор на изпълнителния директор Иван Костов с болница „Шейново“, докато изпълнява длъжността изпълнителен директор;

- сключването на безсрочен граждански договор с дъщерното дружество на болницата – „Майчин дом – медицински център“ и тежка диспропорция между участието на Иван Костов в предоставените медицински услуги и получените възнаграждения;

- самоволно разпределяне от изпълнителния директор на ДМС за ръководния състав на болницата;

- получаването на заем от директора в размер на 570 000 лева от лице, което е съдружник и управител на дружество, което впоследствие е обявено за изпълнител на обществена поръчка с възложител „Майчин дом“;

- констатирани от НЗОК нарушения, свързани неоснователно получени средства по клиничната пътека за асистирана с робот хирургия;

АДФИ започва проверка на Майчин дом и задейства проверки на болницата от прокуратурата, НАП и КПКОНПИ и ГИТ

- наличие на свързани лица при извършване на конкурентна дейност от изпълнителния директор в частната клиника „Фемиклиник“;

- нарушения при използването на роботизираната хирургична система „Да Винчи“;

- неясноти относно академичното минало и настоящия статус на изпълнителния директор;

- назначаване на деца и роднини на близки до изпълнителния директор, включително на началници на клиники в управляваната от него болница.

В писмото се посочва, че цитираната печалба на най-голямата АГ болница в страната е в размер на малко над 100 000 лева (в пъти по – малко от възнагражденията на изпълнителния й директор), както и че към момента болницата има над 6 000 000 лева задължения, от които над 700 000 лева просрочени задължения или 28 % от всички задължения.

Не се обезпокоихте и когато лице, което няма нито един ден опит в областта на анестезията и реанимацията в акушерството и гинекологията, бе назначено за Началник на КАИЛ и му бе поверена отговорността за три реанимации и всички операционни зали, пише д-р Георгиева.

Тя призовава СЛК да докаже твърденията си за добро управление на сегашното ръковдство на болницата, с които да опровергаят констатациите в проведените одити.

Българският лекарски съюз не е синдикат на болничните шефове. Целите на организацията не са да защитава безпрекословно изпълнителни директори и ръководни кадри в системата на здравеопазването, нито да гради имиджа им, включително чрез разпращането на декларации до медиите, а да защитава професионалните права, интереси и достойнство на своите членове. Аз и моите колеги, положили подписите си под официални сигнали и изразили гласно несъгласието си със системните нарушения при управлението на „Майчин дом“, сме пълноправни членове на Столичната лекарска колегия и като такива Вие още преди пет месеца следваше да обърнете внимание на сигналите ни. Не го направихте! Замълчахте, докато не се наложи да спасявате имиджа на един самозабравил се болничен директор. Оставям на Вашата съвест всички обстоятелства, които доведоха да включването Ви по този начин и в този момент в казуса с „Майчин дом“, завършва писмото си д-р Елена Георгиева, бивш началник на КАИЛ в Майчин дом.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови