Лекарски асистенти и фелдшери ще могат да работят в яслите и детските градини

Янка Петкова 12 април 2022 в 07:00 1848 0

Снимка Pixabay

Лекарски асистенти и фелдшери да могат да работят в яслите и детските градини предвижда Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 26 за устройството и дейността на детските ясли, детските кухни и здравните изисквания към тях.

Към момента на територията на цялата страна се наблюдава изключителен недостиг на специалисти с висше образование по специалностите „медицинска сестра“ и „акушерка“, каквито работят в детските ясли съобразно досегашните изисквания на наредбата, мотивират се от Министерството на здравеопазването.

По данни на Столична и други общини в страната, въпреки многобройните обяви за работа и повишаването на основната работна заплата, през последните години не се наблюдава интерес от страна на споменатите медицински специалисти към работа в детска ясла или яслена група на детска градина. По тази причина голям брой щатни длъжности в детските ясли и градини за медицински сестри/акушерки са заети от лица, навършили пенсионна възраст.

Промените целят да се гарантира качеството на дейността на детските ясли за осигуряване на израстване и развитие на децата в добро здраве, пишат в мотивите към проекта от здравното ведомство и очертават основните цели:

- осигуряване на възможност за ежедневна игра на открито и физическа активност в подходяща за съответната възраст форма;

- регламентиране използването на електронни средства за образователни нужди и определяне на времевия престой, според възрастта на децата, пред екраните на тези устройства;

- екипна работа на персонала при изпълнение на всички дейности по отглеждане, възпитание, обучение и грижи за опазване и укрепване здравето на децата;

- възможности за повишаване на следдипломната квалификация на медицинските специалисти и учителите в областта на ранното детско развитие, профилактиката и комплексната промоция на здраве в кърмаческата и ранна детска възраст и обучение на детегледачките.

С наредбата се регламентира времето, което трябва да прекарват на открито децата в яслите и детските градини - минимум по два часа на ден, освен при лоши метеорологични условия (дъжд, силен снеговалеж, силен вятър, екстремални стойности на температурата на атмосферния въздух през студения и топлия период на годината или друга метеорологична обстановка, застрашаваща здравето и живота на децата) и/или влошено качество на атмосферния въздух.

За деца над 2-годишна възраст в детската ясла се допуска използването на електронни устройства с видеодисплеи и телевизор само с образователни цели, посочени в плана за възпитателна работа, но не повече от веднъж седмично, с продължителност до 10 минути.

За децата от 3-5 години се допуска използването на електронни устройства с видеодисплеи и телевизор само с образователни цели, регламентирани в плана за обучение, не повече от два пъти седмично за не повече от 10-15 минути. За по-големите от 6 до 7 години допустимия интервал е не повече от два пъти седмично за 15-20 минути.

С промените в нормативния акт е предвидена възможност дейността на детските ясли да се извършва в сътрудничество и взаимодействие с общопрактикуващите лекари, специалисти от други сектори и с родителите, като са посочени разнообразни форми на партньорство със семействата. Специален акцент се поставя върху осъществяването на дейността на детските ясли при зачитане правата на децата.

Проектът е предложен за обществено обсъждане до 7.5.2022 г. С пълния му текст можете да се запознаете тук.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови