ВАС спря делото за отнетия лиценз на Делта гард, пита КС противоречи ли на основния закон

OFFNews 22 декември 2022 в 09:01 3351 0

Делта гард

Снимка Архив

ВАС пита КС за Делта гард

Тричленен състав на Върховния административен съд спря делото, свързано с отнетите лицензи за охранителна дейност на „Делта гард“ ЕООД. 

Върховните магистрати внасят в Конституционния съд питане дали заповедта на ръководителя на Главната дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) тогава Станимир Станев от 4 ноември 2021 г. не противориче на конституцията. 

Налице ли е несъответствие на разпоредбата на чл. 47, т. 5, б. „б“ от Закона за частната охранителна дейност с разпоредбите на чл. чл. 16, чл. 17, ал. 1 и ал. 5, чл. 19, чл. 31, ал. 3 и 4, чл. 48, ал. 1, чл. 57, ал. 2 от Конституцията на Република България, пита ВАС, съобщиха от съда. 

Административно дело № 3356 е образувано пред ВАС по жалба на „Делта гард“ ЕООД срещу решението на Административен съд София - град, с което е отхвърлена жалбата на „Делта гард“ ЕООД против Заповед №3286-з-3923 от 04.11.2021 г. на директора на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) в Министерството на вътрешните работи.

С нея на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 47, т. 5, б. "б" от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) са отнети четири броя лицензи, издадени на „Делта гард“ ООД (с правнооргонизационна форма ЕООД към датата на издаване на заповедта). 

Разпоредбите, въз основа на които са отнети лицензите регламентират значими правни последици, касаещи свободната стопанска инициатива. Те не предвиждат временно ограничение, а необратимо отнемане на лиценз, предпоставка за което е единствено привличането като обвиняем на дадено лице. Само въз основа на привличането като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер на собственик на дружеството, върху което обстоятелство той не може да влияе и без яснота какъв ще е изходът от наказателното производство, упражняването на правата на тези лица не може да бъде конституционосъобразно ограничавано. 

Отнемането на лиценза на дружество, извършващо частна охранителна дейност в посочената в чл. 49, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 47, т. 5, б. „б“ от Закона за частната охранителна дейност хипотеза е окончателно (без възможност за съобразяване с последващото развитие на наказателния процес и евентуално възстановяване на лиценза в случай, че обвинението се окаже неоснователно) и засяга правата на множество трети лица, поради което е неоснователно и прекомерно. Презумпцията за невиновност може да бъде опровергана единствено с влизането в сила на постановена спрямо конкретното лице осъдителна присъда. В този смисъл е и Решение № 7 от 21.06.2016 г. на КС по конституционно дело № 8/2015 г., мотивират се от ВСС. 

Съгласно чл. 31, ал. 3 от Конституцията обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда, а съгласно ал. 4 не се допускат ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието. 

Върховните магистрати приемат, че посоченото е в противоречие с Конституцията, която трябва да бъде гарант за защитата на основните права, включително на свободната стопанска инициатива и да осигурява правна сигурност на гражданите и юридическите лица при упражняването на стопанска дейност. Преценката за несъответствие с Конституцията на посочената разпоредба от Закона за частната охранителна дейност обаче може да бъде осъществена единствено от Конституционния съд на Република България, което налага сезирането му. 

Процедурата за отнемането на лиценза за охранителна дейност на „Делта гард“ беше открита през октомври. На 27 октомври от ГДНП публикуваха съобщение за това в сайта на вътрешното министерство. Ден по-късно ведомственият пресцентър уточни, че основание за това е обстоятелството, че съдружник в компанията е бил обвинен в престъпление от общ характер, но въпреки това не е изпълнил задължението си да излезе от дружеството в 30-дневен срок.

По неофициална информация става въпрос за съсобственика на „Делта гард“ Димитър Спасов, известен като Митко Каратиста, който през май 2019 г. е бил обвинен в Бургас за самоуправство, осъществено със сила или заплаха. 

В разследването на "Антикорупционния фонд" "Осемте джуджета" името на Спасов бе посочено от Илия Златанов като част от сценария как бившият следовател Петьо Петров и негови близки се опитали да му отнемат бизнеса с активното съдействие на прокуратурата.

Тогава Златанов заяви, че "Делта гард" са го следили и са охранявали бизнеса му, без негово съгласие. В хода на разследването стана ясно, че от фирмата не допускат никого да доближава асансьорния завод "Изамет". 

Бизнесменът Васил Божков пък беше обвинил "Делта", че техни служители са били сред провокаторите на антиправителствените протести през 2020 г. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови