Прокурор постави под въпрос практиката на частните съдебни изпълнители в София

Юлиан Христов 27 септември 2016 в 15:33 17202 1

Прокурор постави под въпрос практиката на частните съдебни изпълнители в София

Прокурорът от спецзвеното "Антикорупция" на Софийската градска прокуратура (СГП) Ивайло Занев е сигнализирал Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) за поредица от нарушения на частни съдебни изпълнители в София. Обвинителят е изпратил и сигнал до Висшия съдебен съвет (ВСС) за преценка дали не трябва да бъде направен анализ на практиката по заповедните производства в страната, с цел установяването на противоречива съдебна практика в СРС.

Заключението на прокурора е по повод 12 заповедни производства срещу собственика на няколко фирми Ивайло Илиев. Преди няколко месеца той сигнализира за "пропуски" в практиката на ЧСИ, които не прилагат определен набор от документи към поканата за доброволно изпълнение, която връчват на длъжниците, като по този начин нарушават правата им. Тогава Илиев, който има възбрана на всички имоти на управляваните от него дружества, алармира, че един от най-често използваните трикове от ЧСИ е невръчването на заповедта за изпълнение, което е тяхно задължение по чл. 418, ал. 5 от ГПК. 

В отговор от КЧСИ съобщиха за OFFNews, че по посочените от Илиев случаи са направени проверки, които не са установили нарушения. От Камарата тогава поясниха, че не за първи път лица, взели кредити от банки и частни лица, не погасяват задълженията си. "Те дължат милиони на банки, финансови институции и граждани, но това не им пречи да си купуват хеликоптери, яхти и други екстри. Представяйки превратно казуса си в медиите, тези лица прехвърлят проблема от болната на здравата глава", се посочва в текста на писмото, което е от 1 юли тази година.

След сигнал на Илиев спецзвеното в СГП обаче опровергава констатациите на КЧСИ и посочва поредица от нередности, които описва подробно в края на същия месец юли в две писма до Камарата и ВСС. Анализирайки приключилите спрямо длъжника производства, прокурор Занев констатира, че по 12 от общо 11 дела съдът не е издавал разпореждане, което на практика е формалният писмен съдебен акт, с който се уважава искането на кредитора за издаване на заповед за изпълнение както и постановяването на издаване на изпълнителен лист. 

"Твърдя, че неиздаването на разпореждане/ия [...], поставя основателно въпроса доколко издадените заповеди за изпълнение по такива дела съставляват годно процесуално основание за незабавно изпълнение", се посочва в писмото. 

Прокурорът заявява, че според Гражданския процесуален кодекс (ГПК) заповедта за изпълнение "се явява производен съдебен акт на друг съдебен акт - разпореждане.." и, позовавайки се на наредба на правосъдното министерство, уточнява, че заедно със заповедта за изпълнение на длъжника се връчва и препис от разпореждането, въз основа на което тя е издадена. Прокурор Занев уточнява, че е направил кратък преглед на съдебната практика, от което установил, че Районният съд във Варна например спазва строго точно този ред при заповедното производство - съдиите издават мотивирани разпореждания, въз основа на които впоследствие издават и съответните заповеди за изпълнение. Нещо, което колегите им от София, не правят.

Прокурорът установил и друго неспазване на нормативния регламент от Софийския районен съд - неиздаването на съобщение с приложена към него бланка на разписка за връчване.  

Считам, че решенията на съдебните състави при СРС, изразили се в застъпване на позицията, че страните длъжници по посочените заповедни производства са били надлежно връчени издадените спрямо тях заповеди за изпълнение, което връчване се било реализирало с поканата/ите за доброволно изпълнение, влиза в дълбока колизия с подзокановия нормативен акт, към който препраща разпоредбата на чл. 55 от ГПК, регламентираща реда за връчване на заповедите за изпълнение по чл. 417 от ГПК и преписите от разпорежданията.

Прокурорът пояснява, че разписката към съобщението, а не разписката към поканата за доброволно изпълнение, удостоверява връчването на заповедта за изпълнение. След това съдебният изпълнител е длъжен да върне копие от съобщението за връчване на заповедта, а не от поканата за доброволно изпълнение, на съда.

Занев предлага на ВСС да направи анализ на приключилите заповедни производства в страната, за да даде отговор на въпросите доколко практиката в СРС да не се издава разпореждане за уважаване на молбата за незабавно изпълнение, както и това да не се следи за издаването и попълването на нарочно съобщение преписка, противоречи на практиката за решаване и приключване на същите по характер дела, водени в други съдилища в страната. Ако бъде установено такова противоречие, смята прокурорът, за това трябва да бъде сигнализиран Върховния касационен съд (ВКС), който да излезе със съответното тълкувателно решение. 

С подобно писмо до КЧСИ прокурорът констатира, че нито един от ЧСИ-та, водили изпълнителните дела срещу Ивайло Илиев, "не е счел за необходимо да изиска [...] от заповедния съд екземпляри на съобщения, придружени с бланки на разписки по образеца.., чрез които да удостовери по надлежния ред връчването на издадените заповеди за изпълнение на длъжника/иците". 

В писмото се посочват и конкретни нарушения по отделните дела. Така например частният съдебен изпълнител Мария Цачева незаконно е прехвърлила две свои дела под надзора на друг частен съдебен изпълнител - Стоян Якимов. По друго от делата срещу Илиев, водено от Виолета Томова, запорните съобщения за запориране на банковите сметки на дружествата са били изпратени към банките още преди на длъжника да са били връчени поканите за доброволно изпълнение. В друг от случаите ЧСИ Никола Попов е насрочил опис на ипотекирани от Илиев имоти през февруари 2013 г. Към днешна дата обаче опис не е направен, а върху имотите е продължило действието на наложените възбрани. 

Писмото на прокурора до КЧСИ завършва с предложение за дисциплинарни производства, въпреки че давността за това е изтекла:

Моля да приемете настоящото уведомление за сведение и с оглед компетентността на представлявания от Вас Съвет на Камарата на ЧСИ [...] - да следи за изпълнението на задълженията на ЧСИ и да взема решения за образуване на дисциплинарни производства, макар да ми е известно, че за голяма част от посочените по-горе [...] действия и/или бездействия на частните съдебни изпълнители е изтекла погасителната давност [...] за търсене на дисциплинарна отговорност.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Кристин Димитрова: седмокласниците писаха по разказа ѝ, а медиите я представиха като майката на Папи Ханс (подкаст)