Незаконно е градините да класират според професията или парите на родителите

OFFNews 17 февруари 2017 в 12:43 5665 0

Незаконно е градините да класират според професията или парите на родителите

Върховна административна прокуратура (ВАП) е установила незаконосъобразни текстове в общинските наредби, с които се определя класирането за записване в детските градини. Констатирани нарушения са в 112 общински наредби в противоречие с Конституцията и Закона за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/ и Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.

Един такъв текст дава предимство на деца, чиито родители прилагат декларация, че няма да кандидатстват за място в друга общинска детска градина или училище. Друго такова изискване е предимство да имат деца чиито родители нямат данъчни задължения към общината. На някои места се дава предимство и на деца, чиито родители упражняват дадена професия.

Това "ограничава или дискриминира останалите деца в класирането им за прием в детска градина в противоречие на принципа за равнопоставеност и недискриминация" според текстовете от Конституцията. 

Недопустимо е с наредба на общинския съвет децата да бъдат третирани по различен начин и някои деца да се оказват в по-неблагоприятно положение спрямо други. Недопустимо е и децата да се ограничават като се поставят в зависимост от изпълнение на финансови задължения на родителите и настойниците, се посочва в съобщение от прокуратурата.

Констатациите при проверката са наложили предприемане на мерки по реда на надзора за законност за отмяна на незаконосъобразните разпоредби в общинските наредби, изразяващи се в подаване на протести до съответните административни съдилища и предложения до съответните общински съвети.

Разпоредбата на чл.59, ал.1 от ЗПУО , влязъл в сила от 1.08.2016 г., предвижда условията и редът за записване, отписване и преместване в общинските детски градини да се определят с наредби на общинските съвети в едномесечен срок от влизане на закона в сила. Върховната административна прокуратура е констатирала, че в редица общини такава наредба не е приета.
Предвид изтеклия продължителен период от влизане в сила на това законово изискване ВАП е разпоредила и извършването на проверка на територията на цялата страна, изпълнено ли е законовото изискване всяка община да приеме наредба за реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, като по отношение на общините, които не са приели наредбата ще бъдат предприети действия от страна на прокуратурата по реда на чл.145, ал.1 т.6 от Закона за съдебната власт.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Ла фурия излъга и надигра Англия на Саутгейт