Над 400 дела ще разгледа ВАС до 13 май, съдът зад стъклен параван

OFFNews Последна промяна на 11 април 2020 в 11:04 12940 0

Над 400 административни дела ще разгледа Върховният административен съд в открити съдебни заседания при стриктно спазване на санитарно-хигиенните и епидемиологични изисквания в периода 21 април - 13 май.  

Това са делата, попадащи в приложение към чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

Останалите дела, които са били насрочени за разглеждане в периода на извънредното положение ще бъдат разгледани до 31 юли т.г. Това съобщи председателят на ВАС Георги Чолаков, който издаде поредица от заповеди, с които се регламентира образуването, администрирането и насрочването на делата, както и организацията на работа на ВАС през следващите месеци.

Достъпът на външни лица до сградата на ВАС е строго ограничен и е регламентиран със заповед на председателя, публикувана в интернет сайта на съда. В съдебните зали ще могат да присъстват само лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела и техните процесуални представители. Влизането в сградата ще се осъществява след дезинфекция и измерване на телесната температура с отчетени показания под 38 градуса, както и с предпазни маски и ръкавици. 

Лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела и/или техните процесуални представители следва да се явят в съда половин час преди обявения час на заседанието, като номерата и часовете на делата за деня ще се обявяват на входа на ВАС. График на делата, насрочени за разглеждане в открито заседание, се публикува най-късно до четвъртък на седмицата, предхождаща датата на заседанието, на интернет страницата на Върховния административен съд. 

В трите съдебни зали съдът и страните ще са зад прозрачни паравани. След всяко заседание на съответния съдебен състав, задължително ще се извършва дезинфекция на съдебните зали.

Извършването на административни услуги или справки по делата, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание в периода на извънредното положение, ще се извършва след предварително искане, отправено на телефонен номер 029404337, факс 029404132, електронен адрес edocuments@sac.justice.bg, или на адреса на съда чрез пощенска или куриерска услуга.

От 13 април ВАС възобновява образуването и администрирането на делата. Разпорежданията на председателите на отделения ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВАС, но ще бъдат връчвани на страните след края на извънредното положение. Съобщения ще бъдат връчвани единствено по делата, попадащи в приложното поле на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, а останалите – след края на извънредното положение. 

От същата дата ще бъдат обявявани и публикувани на интернет страницата на съда изготвените и подписани вече съдебни актове. Съобщения до страните за подлежащите на обжалване актове, за времето на извънредното положение, ще се изпращат само по делата, попадащи в приложението към чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. А останалите – ще бъдат съобщавани на страните след края на извънредното положение.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови