Недостиг на ИТ специалисти у нас: над 40% от фирмите трудно откриват подходящи кадри

OFFNews Последна промяна на 07 декември 2018 в 14:10 2013 0

Въпреки че все повече и повече студенти пълнят ИТ специалностите в университетите, фирмите изпитват трудности при намирането на подходящи компютърни специалисти, показва изследване на НСИ.

През 2018 г. всяко пето предприятие (19.8%) има служители, чиято основна работа е да разработват, управляват или поддържат ИКТ системи или софтуерни приложения. 64.7% от големите компании (с 250 и повече заети) предлагат работа за ИКТ кадри, а при малките предприятия (10 - 49 заети) този относителен дял е 16.3%. 8.8% от работодателите осигуряват обучение в областта на ИКТ. През предходната 2017 г. 9.6% от предприятията са наели или са се опитали да наемат ИКТ специалисти, като голяма част от тях - 42.4% - са изпитали трудности при намирането на подходящи кадри, показват данните.

В същото време компютрите са задължителна част от работата: при фирмите с 10 и повече заети 96.7% използват компютри, а при големите предприятия относителният дял e 100%. Високоскоростният, надежден и непрекъснат интернет достъп е основна необходимост за предприятията и 94.6% от тях са били в постоянна връзка с глобалната мрежа през текущата година. За връзка с интернет те основно използват DSL или друг вид фиксирана широколентова връзка (83.9%).

През последните 5 г. максималната скорост за изтегляне на данни нараства, като през 2018 г. в 59.9% от предприятията скоростта на най-бързата фиксирана връзка е била по-висока от 30 Mbps.

През 2018 г. 45% от фирмите с 10+ служители им осигуряват смартфони, таблети и лаптопи, както и връзка с интернет. Най-голяма е концентрацията им в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (69.1%), а най-малка - в „Хотелиерство и ресторантьорство“ (29.6%). Шефовете държат служителите им да имат непрекъснат достъп основно до: служебния имейл (39.2%), фирмени документи (17.7%) и специализирани софтуерни приложения (14.1%).

През 2018 г. 31.5% от работещите ползват всеки ден компютър, а на 28.1% е осигурен достъп до интернет.

Повече от половината предприятия (51.1%) имат сайт. Най-голям е техният дял при големите компании (88.2%). Сайтовете основно предоставят информация за предлаганите стоки и услуги (80.0%), поставят връзка или препратка към профила си в социална медия (35.0%) и предлагат възможност за онлайн поръчки или резервации на стоки или услуги (28.3%).

През 2018 г. 21% от предприятията посочват, че включват в своите стратегии платена реклама по интернет. Основният им метод е реклама, базирана на съдържанието на уебстраниците, посетени от потребителите, или на търсени ключови думи (77.6%). По-малко предприятия използват реклама, базирана на геолокацията на потребителите (27.8%) или на проследяването на предишни действия или на профила им - 23.3%.

През 2018 г. 8.3% от предприятията се възползват от „облачните“ технологии, за да оптимизират бизнес процесите си, като основни потребители са големите предприятия (29.7%). Основните им цели тук са поддръжка на електронна поща (73.5%), съхранение на файлове (63.7%) и хостинг на бази данни (58.4%).

Степента на внедряване от предприятията на съвременни технологии като триизмерно (3D) принтиране и роботизирани машини и системи все още не е голяма в българския бизнес. През предходната календарна година 1.8% от предприятията използват 3D принтери, а 4.4% си служат с роботи. Най-активни при внедряването на тези технологии са големите компании: 7.6% от тях използват 3D печат, а 17.6% разполагат с роботизирани машини и системи.

Анализ на „големи данни“ (Big Data)

Терминът „големи данни“ се отнася за големи количества от различни видове данни, произведени с висока скорост от голям брой различни източници. През 2018 г. 6.7% от предприятията извършват анализ на „големи данни“, като най-активни са големите предприятия (24.8%). Най-много предприятия (65.3%) използват за анализ данни за местоположението на ползвателите на преносими устройства. Данните, генерирани от социални медии, както и данните на предприятието от смартустройства или сензори, се използват съответно от 29.4 и 24.0% от предприятията. За анализа на „големи данни“ 84.0% от предприятията ангажират собствени служители.

Електронна търговия

Данните от проведеното през 2018 г. изследване показват, че през предходната календарна година 8.1% от предприятията продават своите продукти и услуги онлайн, а реализираният оборот от електронна търговия възлиза на 5.2% от общия им оборот. Относителният дял на тези, които осъществяват уебпродажби е 7.3%, а на тези, използващи съобщения от тип EDI - 1.2%.

По-голямата част от предприятията, които продават чрез уеб, осъществяват онлайн продажби чрез собствен уебсайт, интернет магазин или уебприложение (86.5%), а 35.3% използват платформи за електронна търговия като eBay, Amazon, Booking.com, eMAG, Alibaba и други. Онлайн търговците най-често реализират продажби на физически лица
(92.4%), но немалко предлагат своите продукти и услуги на други предприятия или на публични институции (62.8%).

Увеличение се наблюдава в относителния дял на предприятията, осъществили покупки онлайн, като през 2017 г. 17.0% от тях са закупили стоки или услуги чрез сайт, уебприложения или съобщения от тип EDI, което е с 4.0 процентни пункта повече в сравнение с 2016 г. Най-активни при използването на електронна търговия са големите предприятия, 28.5% от които извършват покупки по интернет, а 15.4% продават стоки или услуги онлайн.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови