Как новият шеф на БАБХ е станал професор

Александра Маркарян Последна промяна на 01 октомври 2019 в 09:00 29211 13

Снимка БАБХ

Проф. Паскал Желязков

Със статии в списания без импакт фактор, без списък с цитирания, без ръководство и на един успешно завършил докторант новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните Паскал Желязков е станал професор в ръководения от него по същото време (2014 г.) Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт "Проф. д-р Георги Павлов" в София, установи проверка на OFFNews. Озадачени от резултатите от нея, изпратихме въпроси чрез пресцентъра на БАБХ до проф. Желязков на 27 септември. До днес те се посрещат с мълчание.

Конкурсът

Конкурсът за заемане на академичната длъжност "професор" в НДНИВМИ по научната специалност "Паразитология и инвазионни болести на животните и човека" (в който Желязков се оказва единствен кандидат) е обявен на 4 март 2014 г. в Държавен вестник. По това време Желязков е директор на същия институт.

Материалите за конкурса са публикувани три месеца по-късно и в тях странно липсва списък с цитирания на П. Желязков, каквито може да се видят в документацията на кандидатите в другите процедури. Ето само две от тях:

Статиите

Желязков прилага списък с 36 научни публикации, доклади и научни становища, на базата на които трябва да се прецени дали на кандидата за професор може да се присъди тази академична длъжност. Нито една от тях не е в списание с импакт фактор. Единствените, публикувани в чужди списания, са статиите под №1 и №13.

В брой 20 от 1997 г. на списанието такава липсва. Не се открива и в цялото списание. Сметнахме, че може би просто ние не можем да я открием, затова се обърнахме към БАБХ с молба за линк на цитираната статия. До момента нямаме отговор от Агенцията.

Втората статия, публикувана извън България, е №13: Zhelyazkov P., Koruddjjski, Galabinova T. Chaleva E., Study of the antimicrobial activity of tiamulin hydrogen fumarateq against pathogenic microorganisms isalated from animals. (2006) Folia veterinaria, 50, 1: 9-12). (Правописът е на автора. - бел. ред.)

Според списъка на Желязков тя е отпечатана в бр. 50 на цитираното списаниеБрой 50 е трудно откриваем и от него е видно, че статията е от 4 стр., заедно с таблицата и препратките.

Публикация с идентични заглавие и авторски екип може да се открие и в списъка с публикации на проф. Елена Чалева (http://obuch.info/spisk-na-nauchnata-produkci-na-prof-elena-chaleva--ndnivmi-sof.htm), но в следните два варианта:

Zheliazkov, P., Korudjiski, N., Galabbbinova, T., E. Chaleva. Study of the antimicrobial activity of tiamulin hydrogen fumarate against pathogenic microorganisms isolated from animals. Folia Veterinaria, 2006, 50, 1, 9-12.;

Zheliazkov, P., Korudjiski, N., Galabbbinova, T., E. Chaleva. Study of the antimicrobial activity of tiamulin hydrogen fumarate against pathogenic microorganisms isolated from animals. Enperimental Pathology and Parasitology, 2006, 9/3, 38-42.

Второто списание вероятно се казва Experimental Pathology and Parasitology, а грешката е в резултат на недоглеждане. Екипът ни обаче не откри такова списание.

Попитахме проф. Желязков дали има публикации в списания с импакт фактор - вкл. извън посочения списък, както и дали е ръководил успешно завършили докторанти. Нямаме отговор на тези въпроси.

Рецензии

Слабостите в представената документация на кандидата са отразени в рецензиите на оценяващите ги, но нито един от тях не е против той да стане професор.

Рецензентът проф. д.в.м.н. Йотко Каменов Иванов например пише:

"Всички трудове са в колектив с други научни работници. ... Кандидатът няма самостоятелни публикации. ...  В предоставените ми материали не открих справка за импакт фактора и цитиранията на кандидата. ... От материалите не става ясно дали кандидатът е бил ръководител на докторанти и специализанти. ... Някои от публикациите (1, 16) в действителност са резюмета. Погрешно са представени авторите на научни трудове с №20 и 21. ... Принос №12 не е формулиран правилно. .... Много лошо впечатление правят многобройните грешки при изписване на латинските имена на паразитите в авторската справка, представена от кандидата, които вероятно са допуснати от помощния персонал. ... В списъка на научните трудове за участие в конкурса има такива, които не са по тематиката на обявения конкурс".

И все пак на финала на рецензията си проф. Иванов пише, че кандидатът  по конкурса има достатъчно богат като научен работник", че той "не се е откъсвал от науката и винаги е бил на гребена на паразитологичната наука и практика", затова "...с убеденост предлагам на уважаемото научно жури да гласува за присъждане на научното звание "професор".

Втората рецензия - на проф. Илия Банков - нарича дейността на кандидата "впечатляваща", който е "изграден специалист в областта на ветеринарната медицина и в частност на паразитологията и е търсен за решаването на най-отговорни въпроси в тези области".

Колкото и благосклонен да е проф. Банков, и той не може да пропусне липсата на списък с цитирания и на ръководени докторанти, а също - и грешките в документацията на кандидата.

"Забелязват се грешки от техническо естество, което си обеснявам (в целия цитат е запазен оригиналният правопис - бел. ред.) с големия по обем работа при подготовката на предоставения материал.

Като слабост отбелязвам липсата на списък с цитирания - пише проф. Банков. Не се съмнявам, че тези публикации са цитирани, но трябва те да се издирят. Има търсачки, които улесняват този процес. В никакъв случай не трябва да се подценяват цитиранията. Те са важен науко-метричен показател.

Препоръката ми е Кандидатът да започни да поема отговорността да ръководи докторанти. С неговия опит като напълно изграден паразитолог това няма да представлява трудност."

Третата рецензия - на доц. д-р Валентин Радев - също отбелязва слабостите, но и също е положително настроена към желанието на кандидата да стане професор.

"В представения ми за рецензия материал установих някои пропуски:

- липсват данни за цитирания;

- налице са технически грешки, касаещи наименования на паразити, изписването на научни публикации според възприетите стандарти (публикации с номера 20 и 21);

- класирането на някои от представените материали в отделните категории не съответства на съдържанието (публикации с номера 1 и 16)", пише рецензентът проф. Радев.

Контрол

Дали представените трудове са достатъчни, за да стане кандидатът професор е въпрос от компетентността на Комисията по академична етика към министъра на образованието и науката. Според правилника ѝ тя подпомага министъра "при осъществявания от него контрол върху процедурите за придобиване на научни степени, както и за заемане на академични длъжности относно съответствието им с изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България, правилника за прилагането му и правилниците на висшите училища и научните организации" (Правилник за дейността на Комисията по академична етика, обн. - ДВ, бр. 68 от 17.08.2018 г., чл. 2, ал. 1). Нейните основни функции (според чл. 4, ал. 1) включват извършването на проверки относно:

1. нарушения при провежданите процедури за присъждането на научни степени или за заемането на академични длъжности;

2. конфликт на интереси при формирането на съставите на научните журита по смисъла на § 1, т. 2а от допълнителните разпоредби на Закона за развитието на академичния състав в Република България;

3. наличието на плагиатство по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби от Закона за развитието на академичния състав в Република България в дисертационните трудове и представените за оценяване публикации;

4. недостоверност на представените научни данни.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

8031

13

Holocene

03.10 2019 в 14:40

Кучетата лаят, керванът си върви т.е. професорите се роят.

2000

12

Ветеринар

02.10 2019 в 19:41

Много станаха българските "професори" в областта на аграрните науки и ветеринарната медицина, които се окичиха с тази академична титла на базата на заеманите от тях административни позиции, а не на базата на съвременните наукометрични критерии.
Те са вече Директори на институти, Ректори, Зам. ректори и Декани на Аграрни, Ветеринарни и Лесотехнически факултети и университети. Като такива те продължават да стимулират само посредствеността и некадърността около себе си. Известно е, че посредствеността ражда само посредственост. Тя друго не може да роди.

22089

11

Стефан

02.10 2019 в 01:00

Комичните изчадия на демокрастията.
Мога да предложа и други истории, които не се включват в курса по математика и физика за осми клас, но началничастват.

1531

10

динозавър

01.10 2019 в 18:10

Изпратете писмо до министъра на МОН.

4057

9

JustSoYouKnow

01.10 2019 в 14:30

@WOW

Изобщо не съм коментирал качествата на човека, като учен. Разгледах къде е публикувал изобщо не съм впечателен. Предполагам, че в известна част от "списанията" е достатъчно да си платиш "печата", че да изкараш статия.
Издразних се просто на проверката на фактите.

3089

8

WOW

01.10 2019 в 14:12

До JustSoYouKnow
Да едната, сменили са защото статия 13 ти я намери - тя може би фигурира в повече от едно списание но я има.
Но другата статия, номер 1 категорично е измислена работа.
Като обобщим този "професор" е спечелил конкурса където е единствен кандидат, при това директор на института, имайки една истинска и една измислена статия в чужбина. Подозирам, че ако се зарови човек в другите статии/доклади/становища на български също ще има изненади.
Няма що, голям учен, истински директор-калинка!
Аз работя с 30 годишни асистенти с пъти по-голяма наукометрия.

2300

7

квазимодо

01.10 2019 в 13:41

Професори в България , както съм казвал и преди , и генерали имаме най-много на глава от населението, с лопата да ги ринеш. АКАДЕМИЯТА НА НАУКИТЕ - ПОБЛИКУВАЙТЕ, МОЛЯ , БРОЯ НА ПРОФЕСОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ. За да ме опровергаете разбира се. Дали ви стиска .

4057

6

JustSoYouKnow

01.10 2019 в 13:03

@WOW

Статията е "(Обновена)", като и е сменено заглавието и съдържанието https://offnews.bg/razsledvane/noviat-shef-na-babh-stanal-profesor-s-neotkrivaemi-statii-711949.html това е старият линк, извадих си го от историята на browser-a, но това разбира се няма значение, защото сигурно ще обясниш, че лъжа. Евала на разследващата журналистка за това, че си смени съдържанието на статията в рамките на 2 часа. Линка разбира се препраща към тази страница защото очевидно се ориентира по номера в края, който е останал същият,
https://offnews.bg/razsledvane/kak-noviat-shef-na-babh-e-dasdad--dasda-stanal-profesor-obnovena-711949.html
пробвайте с това. Както и да е. Очевидно аз съм идиот.

22089

5

Стефан

01.10 2019 в 11:49

Е нали затова беше големият зор да се унищожи злият комунистически ВАК. Те ви сега тълпи от професори от нищото. Че и член-кореспонденти в БАН. За разните "доктори" от знайни и незнайни медресета, хич и да не говорим.

3089

4

WOW

01.10 2019 в 11:30

Порових се в документацията на конкурса. От 36 публикации 13 са в сборници от конгреси, не могат да се издирят, не е ясно какво има в тях. Други 4 са някакви становища, които не се броят за научна публикация. В списъкът с проекти има само някакви заглавия, няма кой е финансирал работата, кои са участниците, кога се е провеждало изследването, абе няма нищо което да доказва, че такива проекти е имало.
Няма цитати в google scholar. Този човек е напълно неизвестен като учен. Как е станал директор и професор не ми е ясно.