Фандъкова спря обществена поръчка по сигнал на OFFNews

OFFNews 26 февруари 2016 в 16:31 14783 3

Столичният кмет Йорданка Фандъкова спря нагласена обществена поръчка за 28 милиона лева "Поддържане паркове, градини, зелени площи към градски магистрали и дървесни насаждения за 2016-2019 по обособени позиции". Това стана след постъпили сигнали за нея. Един от тях беше подаден и до OFFNews, а ние от своя страна го препратихме на столичния кмет.

Според "24 часа" Съюзът на ландшафтните архитекти е подал сигнал и до премиера Бойко Борисов. Той помолил столичния кмет Йорданка Фандъкова за проверка.

Поръчката бе обявена на 28 януари като предназначена за изпълнение от фирми на хора с увреждания.

Специалните условия предвиждат да не се разглеждат други оферти, освен на регистрирана в Агенцията за хората с увреждания фирма, няма конкуренция и за цената. Пак по законната схема - независимо дали има по-изгодна сума, се приема цената, дадена от фирмата с хора с увреждания.

При обявяването на поръчката има само една фирма за озеленяване, която е регистрирана в Агенцията за хората с увреждания. Това е "Про плантс" ООД. Нейната регистрация  е от 13 януари. Веднага след обявяването на конкурса на 28 януари, още 6 фирми, занимаващи се с озеленяване,  се регистрират като фирми на хора с увреждания.

Поръчката поражда съмнения по няколко причини. Едното съмнение е, че "Про плант" е имала предварителна информация, за да регистрира като предприятие на хора с увреждания.

Другото съмнение е, че заради порочното условие на конкурса, други фирми са били подтикнати също да направят съмнителна регистрация в Агенцията за хората с увреждания, за да са конкурентоспособни.

За да се регистрират като специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, фирмите трябва да имат определен процент персонал от тази група. За незрящи и слабо виждащи относителният дял от служителите е 20%, за лица с увреден слух - 30 на сто, а за хора с други увреждания - над една трета от състава.

Съмнение поражда и това, че в документацията на зелената поръчка има единствено изискване за брой експерти в кандидатстващите фирми, но не и за служители, които реално ще поддържат парковете и растителността. Тоест предприятие с 5 експерта и двама души с увреждания в състава може да поддържа хиляди декари срещу около милион на година.

Кои подизпълнители ще наема, колко ще плаща за тях, какво ще му остане от парите по поръчката и не на последно място - ще бъдат ли нечии приближени фирмите-подизпълнители остава въпрос с повишена трудност на спечелилия поръчката. И може би на този, които му е подсказал да се регистрира в Агенцията за хора с увреждания навреме. 

В мотивите, с които е прекратена поръчката по нареждане на Фандъкова, пише:

При обявяването на процедурата е посочен един общ CPV код, без да са посочени кодове за отделните видове дейности, включени в предмета на съответната обособена позиция от поръчката. За част от дейностите, обхванати от предмет на отделните обособени позиции от поръчката, би могло да съществува определена възможност, същите да не попадат в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, като запазени за специализирани предприятия и хора с увреждания. С оглед на това, възложителят счита, че горепосоченото съставлява неяснота, която към настоящия момент не може да бъде отстранена, без това да промени условията, при които е открита процедурата, което налага нейното прекратяване на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки.

Казано по-друг начин, възложителите, от името на които подписва ресорният зам. кмет Мария Бояджийска, признават, че не звучи особено логично хора с увреждания да копаят градинки, да подстригват храсти и да залесяват части от Витоша, както и да работят по зелени площи по средата на магистралите, транспортни възли и кръстовища. 

Обявените сега позиции, според описанието на поръчката:

Обектите са разпределени в 62 позиции (зони) от които 38 зони (позиции) на обща приблизителна площ 22 251 дка в т.ч. 12 090 дка обекти от 26-та зона - основни центрове в ПП Витоша. Площите на отделните зони са различни от 50 дка за централни градски градини до 2 400 дка за лесопаркове.

Двадесет и две зони (1-22) включват паркове, градини, зелени площи, специфични зелени площи и паркове със специално предназначение.

Три зони (23-25) включват лесопаркови територии.

Една зона (26) включва Природен парк „Витоша” на обща площ 111 192 дка, парк „Панчарево-Кокаляне” и лесопарк „Побит камък” – за поддържане е включена приблизителната площ на основните центрове на Витоша и лесопарковете - 12 090 дка.

Дванадесет зони (27-38) включват зелени площи към транспортни магистрали – прилежащи и средни ивици, транспортни възли и кръстовища.

Двадесет и четири зони (39-62) включват дървесни насаждения с териториален обхват по границите на 24-те районните администрации.

Позициите (зоните от 39 до 62) включват дърветата по улици, в училища, детски и здравни заведения, в общински терени със специално предназначение (гробищни паркове, социални домове) и други територии.

Поръчката може да бъде обявена повторно, става ясно от решението за прекратяването й. Тогава ще се разбере и кои дейности от кои съществуващите позиции не са подходящи да бъдат запазени за хора с увреждания.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Гюнер Тахир: В дъното на разцеплението на ДПС стоят едни 100 млн. лв., не политика