Quantcast

Европейски проект за 115 млн. лева е пред провал

Александра Маркарян Последна промяна на 13 ноември 2014 в 07:43 17040 15

Снимка live.varna.bg

Проект за близо 115 милиона лева за модернизация на градския транспорт във Варна е пред провал. Две години и четири месеца след началото му от 10-те заложени компонента е реализиран само един – за закупуване на 70 нови автобуса. При изпълнението на мащабния проект има силно смущаващи нарушения, а ръководителят на проекта не отговаря на изискванията за тази длъжност.

Проектът

Проектът „Интегриран градски транспорт на град Варна“ се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града на България" (София, Бургас, Пловдив, Варна, Стара Загора). Бюджетът за Варна е 114 438 436.44 лева (58 511 443 евро), от които 90 999 831.43 лева са безвъзмездна финансова помощ и 23 438 605.01 лева са от Община Варна.

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.5-03/2011/002 е подписан на 9 юли 2012 г. от министъра на регионалото развитие в първия кабинет на ГЕРБ Лиляна Павлова, ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ Деница Николова и бившия кмет на Община Варна, който управлява четири мандата, Кирил Йорданов. Договорът е с бенефициент Община Варна и срок на изпълнение 36 месеца (до юли 2015 г.).

Проектът обхваща 10 компонента:

1. Внедряване на автоматизирана билетна система.

Тя включва 60 машини за продажба на билети (МПБ) по едно на всяка спирка; 24 МПБ на стратегически места на територията на града; 165 МПБ в превозните средства; 398 устройства за валидиране на билети във всички автобуси; предплатени смарт карти; преносими устройства за проверка на смарт карти; Контролен център и централен офис;

2. Изграждане на система за осигуряване на предимство на превозните средства на масовия градски транспорт на 27 светлинно регулирани кръстовища;

3. Изграждане на система за информация на пътниците в реално време.

Включват се: информационни табла на спирките – 84 бр. по едно за всяка спирка по BRT (бърз автобусен транзитен) коридор, както и на спирки на 12 стратегически места в града; електронни информационни табла за пътниците в превозните средства – всяко превозно средство по BRT коридора ще бъде оборудвано с по два едноредови панела, на които ще се изписва информация за: номер на линията, направление, име на следващата спирка;

4. Изграждане на център за управление на масовия градски транспорт - закупуване на софтуер и хардуер за автоматична локализация на превозните средства (регистрира закъснения, води статистика за експлоатацията, изчислява времето за пристигане на спирките и пренася данните до съответните терминали);

5. Изграждане на BRT (бърз автобусен транзитен) коридор за бърз градски транспорт с дължина 14,600/14,850 км; BRT спирки – 28/29 двойни и 2 крайни; изграждане на две нови единични BRT спирки; рехабилитирана 267,5 кв.м. пътна настилка, подновени бордюри – 59,4 км., поставените пътни знаци с обща площ – 455 кв.м.;

6. Закупуване на 70 нови автобуса, от които 30 съчленени с дизелови двигатели, емисионен клас ЕВРО 6, които да обслужват BRT линията; 20 единични автобуса с дизелови двигатели, емисионен клас ЕВРО 6; 20 единични автобуса с двигатели на сгъстен природен газ;

7. Изграждане на съоръжения за колоездене - изграждане на три трасета за велоалеи с обща дължина – 14,5 км. и още 1,8 км свързващи с вече съществуващите; поставяне на възлови места на съоръжения за паркиране на велосипеди - 50 бр., всяко с 8 до 12 места; провеждане на информационна кампания за насърчаване на колоезденето;

8. Подобрения на 3 крайни спирки – Владиславово, Бриз и Аспарухов мост, в т.ч. рехабилитация на пътната настилка – изкърпване и полагане на 13 325 кв.м. асфалтобетонова настилка, 1 330 м. нови бордюри; подновяване и облагородяване на пешеходните зони и местата за изчакване на превозните средства; ремонт на диспечерски офиси;

9. Подобрения в производствено-техническата база на „Градски транспорт” ЕАД – изграждане на съоръжения за поддръжка на автобусите;

10. Мерки за подобряване на достъпността (за хора със специфични потребности) - понижени тротоари до спирките; нова специална настилка на спирките и рампите срещу заледяване; информация за движението на превозните средства на сайта на общината, както и посредством приложение за мобилни телефони; мерки за достъпност за хора със специфични потребности – звукова сигнализация за слепи хора на кръстовищата, на автобусните спирки и в автобусите; рампи за инвалидни колички в 30 от старите превозни средства на масовия градски транспорт. Закупуване на 3 нови микробуса за трудно подвижни хора.

Реализация

Реално работата по мащабния проект започва чак в средата на 2013 година. Обществената поръчка за избор на консултант за подготовката на документацията за възлагане на обществените поръчки за избор на изпълнителите на 10-те компонента е пуснатата на 5 ноември 2012 г., но консултант е избран чак през юни 2013 година. Това е софийското "АК Варна Транс" ООД, които ще трябва да получат 54 780 лева без ДДС за работата си по проекта.

През октомври 2013-а, когато кметът на града вече не е Кирил Йорданов, а Иван Портних, е пусната и поръчка за избор на изпълнител за разпространение на информация и публичност. По нея е сключен договор с избрания изпълнител чак на 4 ноември 2014 г. Той е "Силвър Адвъртайзинг" със съсобственици Калин Йорданов Йорданов и Росица Славчева Михайлова.

Одитор е избран през август 2014 година. Той е „KPMG България“ и получава 30 500 лева без ДДС.

Първата поръчка по същинското изпълнение на проекта е пусната чак в края на март 2014 година. Тя е за избор на изпълнител на мерките по компонент 1 - изграждане на автоматизирана билетна система. Все още няма дори избран изпълнител, камо ли да е започнала реална работа.

Обща поръчка за изпълнение на втория, третия и четвъртия компонент е пусната малко по-късно – на 15 април 2014 г., там също все още не е избран изпълнител. 

Следващата поръчка – от 10 май 2014 – е за изпълнител на компоненти 5, 7, 8 и 10. По нея също няма дори избран изпълнител.

В отговор на запитване от OFFNews от общината заявиха, че до края на ноември 2014 г. оценителната комисия ще излезе с решение за избор на изпълнители за поръчките по компонентите 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 10.

Компонент №6 – закупуване на 70 автобуса – е единственият изпълнен. Фирмата изпълнител е „Соларис Бъс & Коуч С.А.“ 

На запитването ни какво става с изпълнението на компонент 9 за извършване на подобрения в производствено-техническата база на „Градски транспорт” ЕАД чрез изграждане на съоръжения за поддръжка на автобусите от общината отговориха:

"На 27.02.2014 г. поръчката е обявена от партньора по проекта „Градски транспорт“ ЕАД – Варна. Поради липса на участници и не подаване на оферти същата е прекратена на 22.04.2014 г. Липсата на участници за изпълнението на Компонент 9 наложи изготвянето на нов проект на прогнозна количествено - стойностна сметка, която да бъде основа за подготовка и обявяване на нова обществена поръчка по този Компонент. Изпратено е писмо до УО на ОПРР с искане за промяна на бюджета на ДБФП BG161PO001/1.5-03/2011/0002,   и удължаване на срока на ДБФП с шест месеца. От страна на УО на ОПРР са предприети действия, в момента изчакваме Европейската комисия да се произнесе със становище".

В момента има още една обществена поръчка, която не е приключила и от общината уверяват, че до края на ноември ще има избран изпълнител. Тя е за консултантски услуги при изпълнение на инженеринг по компоненти 1, 2, 3, 5, 7, 8 и 10.

Разминаване

Защо един от най-големите проекти по ОП „Регионално развитие“ буксува дотолкова, че като че ли някой нарочно, отвътре спъва работата по него? Отговорът на този въпрос вероятно може да се даде след преглед на екипа, който управлява мащабния проект.

Изискването на Брюксел за ръководител на този проект е да има висше образование с образователно- квалификационна степен бакалавър или магистър с не по-малко от 3 години професионален опит в управлението и/или изпълнението, координацията, контрола и администрирането на инфраструктурни проекти.

Това изискване обаче се разминава с биографията на избраната за ръководител на мащабния проект за близо 115 млн. лева на община Варна Биляна Якова.

Якова е машинен инженер, завършила е Техническия университет във Варна с магистърска степен.

Якова започва кариерата си като помощник лесничей в Държавното горско стопанство в Смядово през 1986 година. От 1994 до 1998 година управлява частни фирми, а от 2007 г. започва работа в Централното управление на НАП като експерт "Капитално строителство". От 2010 г. е експерт в НАП-Варна. Работата й в приходната агенция приключва през 2012 г.

На нито една от посочените длъжности Якова не е управлявала проекти, което е задължително изискване, за да е ръководител на проекта "Интегриран градски транспорт".

Не без значение е и как приключва работата на Якова в НАП. Тя е уволнена от бившия директор на НАП Красимир Стефанов със заповед от 12 януари 2012 г. В нея ясно е посочена причината за прекратяване на служебното й правоотношение: получена възможно най-ниската оценка при атестиране.

Името на Якова изскача и от съдебните архиви. От Определение на Върховния административен съд от 25 септември 2012 година става ясно, че бъдещият ръководител на проекта за градския транспорт във Варна Биляна Якова е влязла в конфликт с дежурния охранител на териториалната дирекция на НАП във Варна, при който Якова нанесла "травми" на охранителя, за което той си извадил медицинско удостоверение.

Инцидентът, според определението, е станало на 16 януари 2012 г.  

Назначаването на Якова не се приема безропотно. В докладна от 30 август 2013 г. например координаторът на проекта „Интегриран градски транспорт на Варна“ Тодор Маринов пише до кмета Портних:

„Назначеният Ръководител на проект „Интегриран градски транспорт на Варна“ инж. Биляна Якова не отговаря на условията, които са одобрени и разписани в Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/ДПБФП/, по силата на който бенефициент се явява представляваната от Вас Община. В Апликационната форма, неразделна част от ДПБФП, за записани изискванията за заемната длъжност – „Ръководителят на проекта следва да има висше образование с образователно- квалификационна степен бакалавър или магистър с не по-малко от 3 години професионален опит в управлението и/или изпълнението, координацията, контрола и администрирането на инфраструктурни проекти“, които са залегнали в обявата за избор на Ръководител, инициирана от Община Варна. Инж. Биляна Якова не отговаря на условията, което е видно от приложената автобиография. Г-жо Якова е декларирала и неверни дати в описанието на трудовия й стаж.“

„Бих желал да споделя искреното си притеснение, че назначаването на г-жа Якова ще резултира във финансова санкция на Община Варна заради това, че е назначила Ръководител, който не отговаря на критериите, разписани в договора за БФП. Това са 151 776 лева без ДДС. Тази сума няма да бъде верифицирана и направените разходи ще останат за сметка на бюджета на Община Варна. Бих желал да напомня, че задължителните проверки(одити) по проектите са няколко, като последната инстанция се явява Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ. Не ми се мисли и се искрено се надявам да не се стигне до ситуация, която тези одитиращи органи ще подложат на съмненията всички решения, които Ръководителя е взимал през цялото изпълнение на проекта заради практическата му невъзможност да взима компетентни решения, защото тогава санкциите ще са за милиони“, пише още Маринов.

Цитираната финансова санкция би била по-малкия проблем. Под въпрос е дали Брюксел ще зачете решенията, направени по разпореждане на човек, неотговарящ на изискванията за ръководител.

Въпреки очевидните несъответствия и до днес Якова остава ръководител на проекта.

OFFNews изпрати запитване до община Варна на 5 ноември. В него освен въпросите по изпълнението на компонентите от проекта попитахме по какви критерии е била избрана г-жа Якова за ръководител на проекта и чий подпис стои под заповедта за назначаването й. Попитахме още какви може да са последствията от това и как ръководството на общината коментира факта, че Якова е била уволнена заради некомпетентност, след което й е възложено да управлява проект за близо 115 милиона лева. OFFNews попита също планира ли се смяна на ръководителя на проекта.

Ето и отговора на Общината, получен на 12 ноември:

"Госпожа Биляна Якова е кандидатствала за позицията ръководител на проект „Интегриран градски транспорт на Варна“, съгласно публикувана обява на сайта на Община Варна. Тя е назначена след проведен конкурс от комисия, назначена със Заповед №4572/14.11.2012 г. на Кмета на Община Варна. Конкурсът е проведен на три етапа; допускане по документи, интервю и защита на концепция. Допуснатите до участие в конкурса кандидати са следните:
В състава на  комисията са участвали служители от Община Варна, както и представители на Общински съвет Варна – Иван Луков – председател на общински съвет - Варна, Жельо Алексиев – председател на ПК „Транспорт“, както и представител на „Градски транспорт“ ЕАД – Варна - партньор по проекта.

Госпожа Биляна Якова успешно е преминала и през трите етапа, като е защитила и концепция за изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на Варна".

От общината пишат още, че са информирали Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" за конкурса и избраната Якова на 6 февруари 2013 г., а на 19 февруари 2013 г. от Управляващия орган са одобрили кандидатурата на Якова за ръководител на проекта "Интегриран градски транспорт на Варна".

От общината уточняват, че Върховният административен съд е отменил заповедта на Красимир Стефанов за уволнението на Якова с решение 6589/16.05.2014 г. като незаконосъобразна.

"Биляна Якова е имала възможността да се върне на предишната си месторабота, съгласно законовия 14 дневен срок, но е поела  отговорност да остане на сегашната заемана от нея длъжност, за да може проект „Интегриран градски транспорт на Варна“ да бъде реализиран и успешно завършен", се казва още в прессъобщението.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

24.05 2015 в 04:26

Селяни, петте големи града на България са София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Журналистически неграмотници.

09.01 2015 в 18:07

Доказана ненормалница с психични отклонения е тая!Цял НАП и се смее на измишльотините и простотиите! назначена е от Киро педала по нареждане на Цв.Цветанов! Трябва да се краде!Междувпрочен е метреса и задкулисен член на ДПС-ари в родопския край! Луда работа с мъж-муха без глава до себе си!Изхвърлиха я най-позорно като гнида от НАП!

15.11 2014 в 07:23

Фифи, фифи много те е яд за назначенията във Варна, че и ти не си една от тях, но много си злобна и проста ма фифи. Затова фъфлиш ма фифи от злоба и яд бъди по човечна. Жълтините няма да ти помогнат да се реализираш в тоз живот. Целта на много хора от твоето обкръжение с твое участие е да провалите проекта но няма да ви се получи. Много поздрави от братовчед ти Шиварян

14.11 2014 в 22:44

Очевидно и доказано Биляна Якова не е за този пост. Подобни порочни и необясними назначения са ужасна практика във Варна от много години, за съжаление. Дано тя и всички като нея се махнат в скоро време, защото градът затъва все повече и повече заради такива безпринципни и некадърни хора и това е много тъжно!Това не е Варна, която обичаме :(

14.11 2014 в 21:23

Ало Тотьо ли си, Фифи ли си, с брада ли си или без брада, но ти си болен мозък. "Овцата", която е избрана с конкурс е на светлинни години пред теб и по знания и по интелект, няма как да я събориш.Не бери грижа за проекта напук на твоите покровители той ще се изпълни. Много поздрави на Аверката ти Кара - Петян - Шиварян.Да не пропусна и другата ти аверка Фифи джуката и на нея поздрави от Чесъна. Лекувай си болния мозък и си пий лекарствата редовно не се занимавай с жълтини защото мама е до време и няма вечно да ти помага.

14.11 2014 в 20:12

Абе каквото и да си говорим фактите са си факти. Тая овца на 1000000% е политическо назначение, но поне да бяха сложили някой, който отговаря на изискванията и може да свърши ПОНЕ НЕЩИЧКО, та да си вържат осраните гащи. Така след пропадането на проекта варненци ще се бръкнат дълбоко, за да платят политическите игрички, защото явно от парите, за които се кандидатства и стотинка няма да се усвои след като наложат санкциите за неизпълнение. Всичко ще се покрие от данъци, такси и т.н. на гражданите. Най-жалкото е, че всички знаем как се случват нещата в милата ни родина, няма нищо случайно - както това как е назначен човек, който даже не трябва да бъде допуснат до интервю, тъй като не покрива изискванията за кандидатстване. Кой каквото иска да говори, с каквото и да се оправдава мисля, че всичко е ясно, виновниците са ясни (а уж "сами си ги избираме" - да бе да, някой вярва ли още на това).

13.11 2014 в 19:18

Стига сте писали глупости, има още една година до края на проекта, и съм сигурен че и другите точки ще бъдат изпълнени. Друг е въпроса че винаги ще се намерят българи който тръгват срещу българи, само и само на тях да им е лошо, и ако може проекта да се провали. Е аз съм сигурен че проекта ще бъде изпълнен коректно... Лека вечер

13.11 2014 в 18:19

Спокойно..проекта ще бъде реализиран до край. В това ни увери на скоро кмета.. не вярвам да говори и обещава, ако няма намерението да го доведе до край.