X Advertisement

Достъп до информация или как се крият кирливи ризи

Александра Маркарян Последна промяна на 23 ноември 2012 в 17:35 4479 7

Сградата на УАСГ. Снимка: gradat.bg
Сградата на УАСГ. Снимка: gradat.bg

Анонимни сигнали не пазим, проверки по такива правим, но няма да ви кажем резултатите – ние мислим, следователно е така, че те не представляват обществен интерес.

Накратко казано, това е отговорът от министерството на образованието до OFFNews по въпроса за дипломирането на Александър Симеонов Кирев.

Кирев - бивш митничар и настоящ бизнесмен, отпаднал от УНСС за слаб успех, получава диплома от УАСГ при крайно смущаващи обстоятелства – преподаватели задраскват пет от оценките на Кирев в главната книга на университета и му пишат двойки. Те твърдят, че не са виждали Кирев на лекции и упражнения, че не са го изпитвали и че имат съмнения за достоверността на тези оценки. Кирев твърди, че го е изпитала комисия, а оценките в главната книга били с един и същ почерк, защото ги нанесла секретарка от името на комисията.

За да внесе яснота по въпроса, OFFNews потърси становището на Министерството на образованието, младежта и науката. Попитахме какви са резултатите от извършената проверка на базата анонимен сигнал след дипломирането на Кирев, дали е установено фалшифициране и ако да, какво е предприело министерството.

С изненада прочетохме отговора на МОМН, който гласи:

„По смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация анонимните сигнали не представляват обществена информация. Съгласно утвърдените Правила за документообработка в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) постъпилите анонимни сигнали не подлежат на регистриране и не се съхраняват в МОМН.“

Всъщност, трудно е да се намери връзка между цитирания член от закона и анонимните сигнали, още по-малко той дава повод за отказ на информация. Ето какво гласи чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ:

„Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти“.

Формален отговор, не съдържащ исканата информация, OFFNews получи и от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Зададохме 8 въпроса. Отговор получихме, но той не отговаря на нито един от тях.

Поискахме да знаем кога и на какво основание г-н Кирев е записан като студент, дали валидността на представената академична справка, на базата на която Кирев е прехвърлен от ТУ, по неговите думи, в УАСГ е проверявана; на какво основание Кирев е бил прехвърлен от една в друга специалност в УАСГ; на какво основание е допуснат до дипломна защита и кога е била проведена задължителната за допускане до дипломна защита клаузура; взето ли е предвид, че по пет предмета оценките му са задраскани от преподаватели и на тяхно място са написани двойки; какво е разпоредил ректорът при вида на петте двойки.

Отговорът, който получихме, ни уведомяваше кога Кирев се е дипломирал, каква образователна степен е получил, в коя специалност и къде се съхранява дипломата му.

Отговорът от МОМН до OFFNews e подписан от главния секретар на министерството Красимир Вълчев, а на този от УАСГ – от декана на Архитектурния факултет доц. д-р арх. Асен Писарски.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Войната в Украйна от първо лице