Вдигат стипендиите за курсантите във висшите военни училища

Кристина Минчева 15 ноември 2023 в 17:33 1639 0

Комисия по отбрана

Снимка БГНЕС/АНТОН СТАНКОВ

Министърът на отбрана Тодор Тагарев, зам.- министърът на обраната Атанас Запрянов и адмирал Ефтим Ефтимов в комисията по отбрана

Комисията по отбрана прие на първо четене по-високи стипендии за курсантите във висшите военни училища и ратифицира споразумението на участващите сътрудници към Фонда на НАТО за иновации, с което ще се утвърди желанието, изразено от правителството за изпълнение на проактивна високотехнологична политика и за укрепване на участието ни в иновационната политика на НАТО, което ще допринесе за укрепване на отбранителните способности на Алианса.

ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС предлагат стипендията на курсантите да бъде поне 1,3 от базата за определяне на размера на основното месечно възнаграждение. Тя се определя ежегодно в закона за бюджета, като за 2023 г. е 494 лв. Така минималната им стипендия ще бъде 754 лева, а максималната - 934 лв. Това би струвало под 7 млн. лева на бюджета.

В мотивите на законопроекта е посочено, че курсантите са военнослужещи с особен статут. В изпълнение на чл. 142, ал. 2 от ЗОВСРБ курсантите сключват договори за военна служба, в срока на които се включва срокът на обучението. За срока на обучение във висшите военни училища курсантите се подготвят за изпълнение на военна служба като професия и им се осигуряват стипендии за звание - при условия, по ред и в размери, определени с акт на министъра на отбраната.

Курсантите не получават основно месечно възнаграждение, а само стипендия за звание. Те получават подготовка във висшите военни училища, която включва участието им в тактически учения и полеви занятия, в които изпълняват задачи чрез използване на бойна техника и въоръжение, като провеждане на бойни стрелби с всички типове оръжия на въоръжение в Българската армия, боравене с минновзривни елементи и взривни вещества, летателни, плавателни, парашутни и водолазни задачи, както и задачи по изпълнение на военната служба съгласно уставите на въоръжените сили на България.

Вносителите посочват, че с оглед на сериозните отговорности, както се поставят на курсантите, както и все по-скъпата бойна техника, която ще бъде на тяхно разположение, е наложително да се промени техния социален статус. Към момента курсантите получават основна стипендия за звание в размер на от 260 лв. до 305 лв., като трябва да се има предвид, че те нямат правото на допълнителна трудова дейност.

Председателят на комисията по отбрана Христо Гаджев посочи, че основна цел на този законопроект е да повиши привлекателността на военните специалности като създаде нов инструмент за стимулиране на курсантите. 

Предложението на Закон за ратифициране на споразумението на участващите сътрудници към Фонда на НАТО за иновации е на Министерски съвет. 

Фондът на НАТО за иновации (NAТО Innovation Fund) се създава с цел да предоставя инвестиции в участващите страни. Той ще бъде финансиран от участниците на доброволна основа и ще бъде с продължителност на действие от 15 години. Фондът ще бъде структуриран така, че да осигурява инвестиции във високотехнологични стартъпи, които имат потенциал за приложение в сигурността и отбраната.

Размерът на финансовите средства се очаква да бъде около 1 млрд. евро за общ период от 15 години. Фондът ще може да предоставя преки инвестиции в участващите страни. Предвижда се и възможност за създаване на отделни суб-фондове, в които да участват няколко заинтересовани съюзника или партньори (ЕС, индустрия, страни-партньори).

В мотивите е посочено, че участието във фонда ще предостави възможност за финансиране както на компании, които участват в дейности по линия на Ускорителя за иновациите в отбранителния сектор DIANA, така и на други фирми с иновативни проекти. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови