Рогът на изобилието: За едно заседание кабинетът отпусна 183 млн. лв., 63 млн. лв. от тях на зърнарите

Парите са за по-високи заплати в Спешна помощ, университети, за компенсации на неприети деца в градините, за украинските бежанци

OFFNews 20 септември 2023 в 15:57 5963 8

Николай Денков

Снимка БГНЕС/Надежда Пеева

Николай Денков

Правителството наля 63 милиона лева на разбунтувалите се заради вдигането на забраната за внос на украинско зърно земеделски стопани. Днес то гласува отпускането им на Държавен фонд "Земеделие" за "осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки и за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове".

Премиерът Денков се подчини на исканията на зърнопроизводителите и снощи обяви, че скоро няма да има внос на слънчоглед от Украйна и че с Киев ще договаря квоти за България.

Наред с този бунт с пари бе потушен и друг - на пчеларите, които днес протестираха пред земеделското министерство и които също не искали внос от Украйна на мед, както и от Китай. След среща с представители на осем протестиращи браншови организации от сектор "Пчеларство" министър Кирил Вътев им обеща извънредно подпомагане с около 6 милиона лева от 1 до 10 октомври.

За какво още даде пари днес кабинетът

3 милиона за Селскостопанската академия

Допълнителни З млн. лева отиват за Селскостопанската академия за увеличение на заплатите. Ще се увеличат началните размери на основната работната заплата на академичните длъжности, в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за неговото прилагане в ССА.

30 милиона за Министерството на здравеопазването

30 000 000 лв. ще отпътуват за МЗ и изпълнение на политики в област „Здравеопазване“. Парите отново ще подсигурят увеличение на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на здравеопазването - за Центровете за спешна медицинска помощ за Регионалните здравни инспекции, считано от 1 август 2023 г.

Съгласно споразумението възнагражденията по категории персонал в Центровете за спешна медицинска помощ се увеличават с 22%, а в регионалните здравни инспекции - с 20%.

4,5 млн. лв. за общините

Правителството одобри и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. в общ размер на 4 542 897 лв. Те са предназначени за компенсиране на разходите от декември 2022 г. до май 2023 г. за неприети деца поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини. Парите са за сметка на централния бюджет.

Изплатените на общините компенсации за неприети деца вече са отразени в бюджета за 2023 г. Средствата са за периода от ноември 2022 г. - до края на април тази година и са в размер на 2 544 784 лв.

Над 800 000 лв. компенсации за деца без място в детска градина

Още 810 292 лева за компенсации на семействата на 1 019 деца, за които не е осигурено място в детска градина за периода от 1 май до 30 юни 2023 г., отпусна правителството. От тях 805 861 лева са предназначени за компенсиране на разходите за отглеждане и обучение на 1 013 деца на територията на Столична община. 3 605 лв. са за семействата на 5 деца, живеещи в община Пловдив, а 826 лв. са за едно дете от община „Родопи“.

Право на компенсация от държавата имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, в които са кандидатствали. За тях общината по местоживеене не е предложила друго равностойно място в общинска детска градина или училище.

36 млн. лева за деца и ученици от уязвими групи

36 078 916 лева отпуска държавата за работа с деца и ученици от уязвими групи в общински училища и детски градини.  Част от средствата ще бъдат предоставени на 515 детски градини с 40 016 деца в тях. Останалите ще бъдат разпределени между 1079 училища със 168 985 ученици. Те са предназначени за реализиране на мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от образователната система на деца и ученици от уязвими групи.
Разходите могат да са за служители, включени в екипите, за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, за заплащане на допълнителни учебни часове по български език в училищата и на допълнителни модули за деца, които не владеят български език, в детските градини, както и за персонал, ангажиран с мерки за подпомагане на достъпа до образование и назначаване на социални работници, образователни медиатори или помощници на учителя.

16 милиона за държавните университети

16 милиона лева за 20-процентно увеличение на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища отпусна кабинетът. Заплатата се увеличава от 1500 на 1810 лева, считано от 1 август 2023 г. Средствата са както за асистентите, така и на останалите преподаватели. Парите ще бъдат разпределени между 33 държавни висши училища с общо 12 436 души академичен състав, в това число 2 401 асистенти.

Над 666 хил. лв. да студентски спорт

Правителството отпусна повече от 666 хил. лева за спортни занимания на почти в 33 държавни висши училища за 123 385 студенти и в 9 частни висши училища за 9 876 студенти. Държавните университети получават 616 925 лв., а частните - 49 380 лв.

Над 5 млн. лв. за спорт, изкуства, иновации и площадки по пътна безопасност в училища и детски градини

С над 5 млн. лв. се финансират дейности по три национални програми за развитие на образованието, реши правителството. По Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ средствата са в размер на 4 361 566 лв. С тях се покриват разходите на училищата, представили отчет за ноември и декември 2022 г., както и януари, февруари и март 2023 г.

По НП „Иновации в действие“ средствата за в размер на 150 000 лв. Те се предоставят по модул 4 „Училищни лаборатории за иновации” на 5 общински училища, включени в списъка на иновативните за учебната 2023/2024 година. Всяко от тях ще получи 30 000 лв. за организиране и провеждане на тематична лаборатория за иновации, която има за цел чрез съвместна работа в конкретно тематично направление, да разработи или надгради иновативни модели.

Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ се финансира 943 339 лв. за модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Средствата са за одобрените проекти на 99 общински детски градини и 244 общински училища. Финансира се осигуряването на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата, включително оборудването и обзавеждането й. Целта е намаляване на броя и последствията от пътнотранспортните произшествия с деца.

Над 18 млн. лева за транспорта на пътуващи учители

Общо 18 588 013 лева се одобряват за възстановяване на разходите за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти, които работят в населено място извън местоживеенето си. С тях ще бъдат възстановени разходите на 17 497 педагогически специалисти от 2821 общински образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование. От тях 3690 са пътуващи учители от 1081 детски градини, 13 650 - от 1684 училища и 157 педагогически специалисти - от 56 центъра за подкрепа за личностно развитие. С част от средствата се възстановяват и разходите за наем на 57 педагогически специалисти от 45 институции.

Над 4 млн. лева за пет духовни училища

С 4 250 842 лв. ще се финансират петте духовните училища в системата на предучилищното и училищното образование, реши правителството. Духовното училище в Момчилград ще получи 1 192 732 лв., Пловдивската духовна семинария „Св. св. Кирил и Методий“ - 542 661 лв., Духовното училище в Русе - 410 533 лв., Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски“ - 1 272 658 лв., а Духовно училище „Нювваб“ в Шумен - 832 258 лв.

Разпределението на средствата е въз основа на броя на учениците, на групите и паралелките, вида на образователните институции и размерите на стандартите/нормативите за дете и ученик, за група и паралелка, за образователна институция.

60 000 за Украйна

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за участие на България в Програмата на ОИСР за Украйна

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за участие на Република България в Програмата на Организацията за икономическото сътрудничество и развитие за Украйна. Програмата, която бе официално обявена по време на годишната министерска среща на ОИСР, провела се на 7-8 юни 2023 г. в Париж, има за цел да подпомогне усилията на украинската страна в процеса на реформи по пътя й към членство в ЕС и ОИСР.

В изпълнение на взето от Министерския съвет решение, Споразумението е сключено чрез размяна на писма от 17 и 21 август 2023 г. То предвижда България да предостави доброволен финансов принос в размер на 60 000 евро. Финансирането ще бъде осигурено от бюджета на Министерството на външните работи.

Още 6 млн. лева за украински бежанци

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2023 г. за обезпечаване на разплащането към кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г.

Плащанията са верифицирани за периода от 01.06.2022 г. до 15.11.2022 г. за 43 одобрени заявления и периода от 01.04.2023 г. до 30.06.2023 г. за 166 одобрени заявления на заинтересованите лица.

С Постановлението е предвидено одобряване на допълнителни разходи в размер на 6 089 483,15 лв., които са за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

1000

8

Gadina

21.09 2023 в 00:18

Аххх, физиономията му е като моята като ме убеждават да съм "изберял българското" с импликацията, че така хем помагам на великата си страна, хем избирам нещо уж хубаво и качествено...

310

7

Far Rider

20.09 2023 в 19:48

Бре! Какъв велик министър-председател! С нашите пари реши неговите проблеми и напълни джобовете на зърнената мафия! Нали са "техни момчета"! Няма да коментирам, че такава политика само усилва позицията на зърнарите. Следващия път ще им даде всичките пари от хазната за да остане на власт. Браво!

725

6

1215

20.09 2023 в 18:17

И колко опела -трета ръка могат да се купят с 63 млн??

950

5

pr07ecH70r

20.09 2023 в 17:40

Да има правителство струва 63 мил. Факт. Много други подходи мижеха да бъдат взети, но просто явно най-лесния беше да се "плати" за спокойствие. Голямо разочарование!!! Дано управляващите обаче не забравят шантажа! Дано да дойде момента когато ще има достатъчно силно правителство, което да не поддава на такива евтини тарикатски рекетлъци!

2172

4

Johnny B Goode

20.09 2023 в 17:29

Затваряйте я тази държава, бе!

1000

3

ПР

20.09 2023 в 17:19

Е,сега разбрах,какво е да имаш под ръка трактор.

26

2

Владè

20.09 2023 в 16:59

Аз си променх калпавото мнение от вчера и твърдо заяфявам, че :
Зърнарят на правитилсвото е много по- як от зърнаря на призидьентя. Т.е. зърнаря седесар е много добър от зърнаря бесепар.

2750

1

alfakentavur

20.09 2023 в 16:37

И какво стана?
- Искаме спиране на вноса от Украйна, иначе ще протестираме до дупка!
- На ви 63 млн. лева.
- Няма да протестираме.