Ръководството на ДКЕВР отказа да подаде оставка

Offnews 28 август 2014 в 12:07 6045 18

Ръководството на ДКЕВР отказа да подаде оставка

Ръководството на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) отказа да подаде оставка, както това беше поискано от служебния премиер Георги Близнашки и от енергийния министър Васил Щонов. 

Мотивите, с които бяха поискани оставките, са че комисията не работи ефективно и всички решения и предложения, които излизат от ДКЕВР, са неработещи. Щонов обяви също, че председателят на комисията Боян Боев е в конфликт на интереси, тъй като преди да оглави регулатора е бил в ръководството на Български енергиен холдинг (БЕХ). Впоследствие и решенията на ДКЕВР са били в полза на държавните компании.

Искания за оставки бяха отправени към Боян Боев, Лиляна Младенова и Еленко Божков, които бяха назначени от предишното правителство с 5-годишен мандат.

Не са налице обстоятелства, които да налагат каквато и да е промяна в състава на ДКЕВР, преди да бъде оценен реалният положителен ефект от предприетите от Комисията в сегашния й състав действия, се казва в отговор на ръководството на регулатора. 

Писмото продължава с подробно изброяване на проблемите в регулатора, които се отдават на сключените дългосрочни договори от предходните ръководства на ДКЕВР:

Проблемите в електроенергийния сектор, с които се сблъска Комисията в настоящия си състав са: 1. Свръхпроизводство на електроенергия от ВЕИ и електроенергия по дългосрочни договори със задължително изкупуване на високи цени. 2. Намаляващо потребление на регулирания пазар, в следствие на поетапно либерализира не на енергийния сектор. 3. Натрупани дефицити в системата от минали периоди, породени от отменени методики и неточно прогнозиране на произведена енергия от ВЕИ и експлозивното въвеждане на фотоволтаици в експлоатация през м. юни 2012 г.

Във връзка с това ДКЕВР разработи дългосрочна стратегия за решаване на проблемите в сектора и започна конкретни действия по нея. Бяха направени пълни одити на електроразпределителните дружества, които установиха изключително много нарушения. Започнаха проверки на всички производители от ВЕИ - сектора по отношение на процедурите на присъединяването им. Предстои приключването им в съвсем кратки срокове.

В ход са и проверки на всички търговци на електроенергия. Предприети са и действия по отношение пълното прилагане на регламенти 1227/2011 и543/2013 на Европейския парламент, отнасящи се за прозрачността на пазара на търговия с енергия и предоставяне и публикуване на данни за пазарите на електроенергия.

Бяха изпратени две жалби до Европейската комисия във връзка с предоставяне на неправомерна държавна помощ по дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия и прекомерна държавна помощ за ВЕИ - производителите.

Вследствие на действията на сегашния състав на ДКЕВР, от 1 юни 2014 година действа балансиращ пазар на електроенергия, с което разходите за балансираща енергия се поемат и от производителите.

Това води до облекчаване на цената за крайните потребители. Не на последно място балансиращия пазар има ключова роля за изграждане на енергийна борса в страната и последваща пълна либерализация на пазара, което е свързано с изискванията на Европейската комисия за либерализиране на енергийния пазар.

По отношение на констатираните дефицити в НЕК е важно да се отбележи, че от общо 3 млрд. лв. само за половината е от компетенциите на ДКЕВР да намери подходящ механизъм за компенсиране. В тази връзка със своето ценово решение, влязло в сила от 1 юли 2014 г., комисията определя механизъм за компенсиране на близо1 млрд. лв. в рамките на следващите 5 години. За некомпенсираната разлика след приключване на регулаторния одит на НЕК предстои да бъде определен подходящ механизъм, така че да не се допусне рязко повишение на цената на електроенергията.

Всякакви други разходи на НЕК, несвързани с лицензионната дейност, като например изграждането на АЕЦ Белене и хидровъзела Цанков камък, не подлежат на включване в крайните цени и са извън обхвата и компетенциите на комисията.

Беше извършено фактическо разделяне на НЕК и ЕСО, в изпълнение на изискванията на третия либерализационен пакет.

Всички тези действия са насочени към изграждането на конкурентен либерализиран пазар на електроенергия, което е в защита, както на индустрията, така и на потребителите.

В противен случай, по сега действащата нормативна база, ще се стигне до увеличаване на задълженията към обществото, което ще рефлектира в крайната цена, както за свободния, така и за регулирания пазар.

Дотук изброените действия, предприети от сегашния състав на ДКЕВР, представляват съвкупност от навременни, аргументирани и последователни мерки, чийто краен резултат ще бъде стабилизиране и оздравяване на сектор "Енергетика".

Разбира се, положителният ефект от предприетите мерки ще бъде усетен в един средносрочен период не по кратък от 5 години, като по този начин ще се избегне рязкото увеличение на цените, както за индустрията, така и за крайния потребител.

Трябва да отбележим, че всички решения са взимани в условията на пълна прозрачност и спазване на закона. Всяко публично представяне на дейността на ДКЕВР е експертно и безпристрастно.

Във връзка с изложените факти, възникват следните въпроси:

Кои точно решения, взети от сегашния състав на ДКЕВР, представляват неизпълнение на задълженията на регулатора за защита на обществото? Кои от решенията на регулатора и как точно вредят на цялостното състояние на сектора?

Не става ясно дали има и ако да - каква е различната експертна визия за развитие на сектора, която се предлага в момента, и не би ли могла тя да бъде предмет на обсъждане с Регулатора?

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!