„Прозрачност без граници“: Ръст на сигналите за контролиран вот на 26 март

Делът на купуването на гласове остава тревожно висок

OFFNews Последна промяна на 03 април 2017 в 14:10 4000 0

Снимка Асоциация "Прозрачност без граници"

Типология на нарушенията

Значителен ръст на сигналите за контролиран вот в рамките на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. регистрира асоциация „Прозрачност без граници” в своето осмо поред наблюдение на изборния процес в страната. Малко под половината от всички получени сигнали в изборния ден касаят организационни нередности. 

Наблюдението в изборния ден е обхванало всички избирателни райони в страната с повече от 100 наблюдатели. 

До 20 часа в изборния ден Асоциация „Прозрачност без граници“ е получила от своите наблюдатели и от граждани общо 94 сигнала за нарушения, като близо половината са свързани с организационни нарушения, 14% са за незаконна реклама и агитация, 8% – за купуване на гласове и 27% – за контролиран вот.

Най-голям брой сигнали за организационни нарушения са получени в София-град (8), Благоевград (7), Варна (5) и Шумен (5). Най-голям брой сигнали за контролиран вот са получени от избирателните райони Стара Загора (6), Плевен (3) и Добрич (3). Сигнали за купуване на гласове са констатирани в областите Благоевград, Видин, Добрич, Кюстендил, Монтана.

Анализът на данните от деня показа, че най-голяма честота имат организационните нередности – 48,94%. Този процент обаче е по-нисък в сравнение с наблюденията, регистрирани в предходните няколко години, когато организационните нарушения достигаха стойности от 60-70% от докладваните нередности в изборния ден. Донякъде намаляването на дела на организационните нарушения може да се отдаде на факта, че парламентарните избори не бяха съчетани с пряко допитване, какъвто беше случаят при Местни избори 2015 и при изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г. Същевременно намаляването на процентния дял на организационните нарушения е съпътстван от значителен ръст на сигналите за контролиран вот.

Организационните нарушения в работата на секционните избирателни комисии се изразяват предимно в 1) неспазване на изискванията за обозначаване на лицата, които присъстват в изборното помещение и 2) непрецизно боравене с изборните книжа (предварително откъсване на бюлетините, предварително отбелязване в избирателния списък).

В първата част на изборния ден по-съществените организационни нарушения са свързани с допускане на хаос в изборни помещения, отваряне на изборна урна и съзнателни пропуски при поставяне на втори печат на бюлетините, което прави вота на избирателя недействителен. Във втората част на изборния ден се появяват нов тип организационни нарушения, изразяващи се в предварително попълване на части от протоколите (Петрич, Добрич).

В рамките на категорията „организационни нарушения“ са констатирани също: неправилно боравене с бюлетини (предварително откъсване на бюлетини от кочана и на контролен номер; допускане на избирател да гласува преди да бъде извършена проверка дали е включен в списъка; четене на висок глас на лични данни; дребни организационни нередности, свързани с липса на обозначителни знаци на членове на комисии, наблюдатели и застъпници, смени на членове на СИК в началото на деня, липса на информация за телефони за подаване на сигнали, грешно изписване на името на коалиция в бюлетината.

Данните от наблюдението в изборния ден показват тревожно висок дял на случаите на контролиран вот и опитите за незаконно въздействие върху избирателите. Този дял е значително по-висок от констатираното в рамките на предходните няколко изборни процедури и надхвърля 27%. Анализът на данните дава основание за оценка, че опитите за въздействие върху избирателите се осъществяват или чрез участници в изборния процес (членове на секционни избирателни комисии, застъпници, представители на партии), или от представители на местните власти и лица без обозначителни знаци и без ясен статут.

По-драстичните нарушения се изразяват в опити за въздействие върху избирателите от страна на членове на избирателни комисии, представители на партии и застъпници: представител на партия влиза в тъмната стаичка и указва на избирателите как да гласуват (Плевенско  -с. Буковлък); отворена урна в Шуменско – с. Хърсово (като в случая са възникнали съмнения за осъществяван контрол върху избирателите); лица без ясен статут: лица без обозначителни знаци стоят пред изборното помещение и се опитват да влияят върху вота на избиратели (Стара Загора – с. Люляк, с. Лясковец, с. Остра могила, Раднево и с. Плоска могила, и в Ст. Загора), лица без обозначителни знаци стоят встрани от изборното помещение и проследяват гласуването (Шумен - 5-то ОУ).

Относително устойчива е тенденцията за нарушения на забраните за агитация. Те се изразяват предимно в разпространение на агитационни материали в близост до секциите в предизборния ден (Разград, Сливен, Велико Търново, София); – микробус, облепен с агитационни материали, обикаля центъра на града (Силистра); – агитация от анонимен анкетьор; – разговори на чужд език в изборното помещение (с. Буковлък- Плевен), представител на политическа партия агитира пред секцията (Русе, Сливо поле); реклама на политическа партия на гърба на касова бележка на бензиностанция (София-25 МИР).
На национално ниво се констатира използване на интернет сайтове на медии за предварително обявяване на данни. Този факт е показателен за неадекватна законодателна регламентация за забраните за анонсиране на предварителни социологически данни, посочват от "Прозрачност без граници".

Асоциацията е изпратила четири сигнала до районни избирателни комисии (Плевен, Варна и Перник) и един до Централната избирателна комисия, в които е отправен апел за издаване на изрични указания към секционните избирателни комисии и предприемане на мерки за преустановяване на нарушенията.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови