Quantcast

Областният на София не спря билета от 1,60 лева

OFFNews Последна промяна на 04 май 2016 в 09:49 4208 7

Областният управител на София Веселин Пенев няма да спре поскъпването на билета в София. 

Това става ясно от публикуваното становище на страницата на областната администрация на София по искане на БСП-София. Според Пенев няма нарушение на закона в процедурата по увеличението на билета за градски транспорт. Решението на областния управител не подлежи на обжалване. 

Столичните съветници от БСП ще атакуват цената на билета от 1,60 лв., която трябва да влезе в сила от 1 юни, в Административния съд. Срокът за това изтича утре. 

Становището на Веселин Пенев: 

В Областна администрация на област София е постъпило Ваше заявление с вх. № 94ПП/17 от 25.04.2016 г. с искане за връщане на Решение №270 на Столичния общински съвет от 14.04.2016 г., по Протокол №12, т.3 от дневния ред, по доклад № СОА 16—ВК66-4344/30.03.2016 г., с което се приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на Столична община и приложенията към нея.

Във връзка с изложените в заявлението съображения относно неговата незаконосъобразност, Ви уведомявам за следното:

Относно липсата на конкретни фактически и правни основания за приемане на Наредбата:
1. Цитираният текст на т.8 на чл. 21, ал.1 от ЗМСМА според Вас не е приложимата правна разпоредба, тъй като касае „общинско имущество“. Доколкото Наредбата касае промени в приходната част на търговски дружества, чийто принципал е СОС и предвид факта че „имущество“-то от правна гледна точка представлява съвкупност от веществените и невеществените стопански активи, с които разполага стопанският субект, считам че посочената разпоредба е приложимата правна норма.

2. Спазването на изискванията на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/.
Текстът на ал. 2 на чл. 28 от ЗНА гласи: „Мотивите, съответно докладът, съдържат: 1. Причините, които налагат приемането; 2. Целите, които се поставят; 3. Финансовите и други средства, необходими за прилагане на новата уредба; 4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите ако има такива; 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.“. В преамбюла на Решение №270/14.04.2016 г. са изброени съответно: 1. Причините, които налагат изменението на Наредбата; 2. Целите, които се поставят; 3. Необходимите финансови и други средства за прилагането й – няма да са необходими такива; 4. Очакваните резултати – подобряване на качеството на транспортното обслужване; 5. Съответствие с правото на ЕС.

3. Относно липсата на икономическа аргументация:
С § 40 от Допълнителните разпоредби се допълва досегашния текст на § 8 от Наредбата като се отменят „Правила за образуване цената на еднократно пътуване и превозните документи за масов градски транспорт на територията на Столична община“, приети с Решение №24 от 11.12.2000 г. на СОС, като с § 41 се създава нов текст, както следва: „Цените на превозните документи за обществен градски транспорт на територията на Столична община се определят, съгласно утвърдените с Икономическа рамка на обществения градски транспорт е Столична община за съответните приходи и разходи за дейността“.

4. Относно формалното изпълнение на т. 5 на чл. 28, ал. 2 от ЗНА – анализ за съответствие с правото на ЕС:
В мотивите към Решението не е посочен конкретно и Регламент № 1370/2007 г., но е коментирано, че са предвидени множество гаранции за сигурността и безопасността на гражданите, ползващи услугите на транспортните оператори – аргумент от Регламента. Съгласно чл. 1 от Регламент №1370/2007 г. целта на регламента е да определи начина, по който могат да действат компетентните органи в сферата на обществения пътнически транспорт – чрез предоставяне на по-многобройни /пускане в експлоатация на нови участъци на метрото/, по-безопасни, по-висококачествени /възможност за съчетаване на метрото с наземни транспортни услуги/ услуги или на по-ниска цена, спрямо тези, които биха били обусловени само от пазарните механизми.
Горепосоченото решение е издадено от компетентен орган при оперативна самостоятелност в кръга на неговите материални и териториални компетенции. Общинският съвет е орган на местното самоуправление, чиито териториални компетенции се разпростират на територията на дадена община.

По отношение на съответствието на решението с разпоредбите на материалния закон и приемането му при спазване на процесуалните правила същото е издадено на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК. Решението е прието на заседание на СОС, проведено на 14.04.2016 г., отразено в Протокол № 12, точка 3 от дневния ред, по доклад № СОА16-ВК66-4344/30.03.2016 г., които разпоредби се явяват правилно основание за приемането му.
Спазени са изискванията на чл. 26, ал. 2 от ЗНА за публикуване на проекта на интернет-страницата на съответната институция на 28.01.2016 г., ведно с мотивите към него и предоставяне на заинтересуваните лица на 14 дневен срок за становища и предложения по проекта преди внасянето му за гласуване в компетентния орган, който срок изтича на 13.04.2016 г.

Останалите аргументи, изложени в искането Ви се отнасят до целесъобразността на приетото Решение. Областния управител може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общински съвет, но не и нецелесъобразните. По целесъобразност на взетите решения Областният управител не може да се произнесе. 

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

8779

6

българин

04.05 2016 в 12:45

Напомням за молбата ми до OFFNEWS. Моля, да проследите прекия ефект от въвеждането на тази леко спорна приумица и да онагледите малоумието на есен, когато ще покаже своя ефект.

8396

5

Зелен

04.05 2016 в 12:16

Или е левче, или е 0.

14751

4

Нострадамус

04.05 2016 в 10:45

Нормално е Областният на София да не спре билета от 1,60 лева, защото той е от герберската пасмина !

4359

3

ОФчар

04.05 2016 в 10:44

Някъде мога ли да видя разбивка на тези 1,60 лв? Интересува ме структурата и генезисът им.

12009

2

Nik68

04.05 2016 в 10:28

Колкото си искат да направят билета. Въпроса е ще понесе ли пазара подобно увеличение. Има ли покупателна способност за това или ще се увеличат неимоверно гратисчиите. Останалото са празни приказки и пожелания.

8145

1

Hans Brandt

04.05 2016 в 10:08

Колкото повече стискаш, толкова повече излиза от между пристите ти! Повишете билета, понижете броя на редовните пътници! Напълно контра-продуктивно! Само преебава редовните като мен! Йаку!