Обясненията на Петя Аврамова при какви нива на водата е ремонтиран язовир Студена

OFFNews Последна промяна на 23 януари 2020 в 20:47 3396 0

Снимка МРРБ

Проектът за рехабилитация на язовир „Студена“ е изготвен така, че строително-монтажните дейности да се извършват при непрекъсната експлоатация на язовира. Строително-монтажните работи по водния откос са изпълнени от водолази и са приключили през 2018 г. За изпълнението на ремонта на водния откос вода от язовира не е изпускана принудително.

Това се посочва в писмен отговор на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на депутатски въпрос.

Отговорът на Аврамова беше разпространен от пресцентъра на МРРБ - вероятно, за да опровергае съмненията, че "Студена" е източен, за да бъде ремонтиран не по най-скъпата технология, както е по проект, а на сухо - което е много по-евтино.

С извършването на рехабилитацията се продължава експлоатационният живот и сигурността на язовира, подчертава министърът. 

В отговорът й се посочва конкретно при какви нива на водата е ремонтиран "Студена":

"Основните дейности по водния откос са извършени в периода 2017-2018 г. с монтиране на водонепропусклива система, състояща се от ПВЦ гоемембрана, дренажен пласт, система за отводняване зад геомембраната и система за закрепване към стената.

Строителните работи под вода са извършeни в периода 15.09.2017 г. - 11.12.2018 г. и включват почистване и премахване на разхлабен торкрет, измиване с водна струя, изравняване на повърхностите, поставяне на подложен геотекстил и геомембрана върху водния откос на стената, закрепване в долния край.

Дейностите по почистване и премахване на разхлабен торкрет под вода на дълбочина от 0 м до 10 м и от 10 м до 20 м са извършени в периода 13.12.2017 г. - 09.05.2018 г. при средно водно ниво на 832,20 м - 840,00 м.

Дейностите по измиване с водна струя под налягане под вода на дълбочина от 0 м до 10 м и между 10 м и 20 м са извършени в периода 12.08 - 20.09.2017 г. при водно ниво над 836 м:

12.08.2017 г. - 05.09.2017 г. при водно ниво 837,00 м – 16,763 млн. куб. м;
06.09.2017 г. - 20.09.2017 г. при водно ниво 836,00 м – 15,590 млн. куб. м.

Дейностите по изравняване на повърхността след почистване под вода на дълбочина между 0 м и 10 м и между 10 м и 20 м са извършени в периодите 20.10.2017 г. - 05.10.2018 г. при водно ниво над 832 м:

20.10.2017 г. - 20.11.2017 г. при водно ниво 832,20 м – 11,358 млн. куб. м;
16.01.2018 г. - 16.03.2018 г. при водно ниво 835,00 м 14,551 млн. куб. м;
05.08.2018 г. - 15.08.2018 г. при водно ниво 840,00 м - 20,629 млн. куб. м;
29.09.2018 г. - 05.10.2018 г. при водно ниво 837,00 м – 16,763 млн. куб. м.

Дейности по поставяне на подложен геотекстил от към водната страна и поставяне на геомембрана върху водния откос на стената под вода на дълбочина от 0 м-10 м и 10 м - 20 м са извършени в периода 15.12.2017 г - 10.12.2018 г.:

15.12.2017 г. - 30.01.2018 г. при водно ниво 833,00 м – 12,336 млн. куб. м;
05.04.2018 г. - 12.06.2018 г.. при водно ниво 840,00 м - 20,629 млн. куб. м;
15.06.2018 г. - 30.06.2018 г. при водно ниво 840,00 м - 20,629 млн. куб. м;
09.08.2018 г. - 31.08.2018 г. при водно ниво 839,70 м - 20,600 млн. куб. м;
05.10.2018 г. - 23.10.2018 г. при водно ниво 837,00 м - 16,763 млн. куб. м;
01.11.2018 г. - 15.11.2018 г. при водно ниво 835,40 м - 15,650 млн. куб. м;
01.12.2018 г. - 10.12.2018 г. при водно ниво 834,47 м - 14,616 млн. куб. м.

Дейностите по закрепване в долния край под вода на дълбочина 10 м - 20 м са извършени в периода 01.12.2018 г. - 10.12.2018 г. при средно водно ниво 834,47 м или 14,616 млн. куб. м.

Най-високото работно водно ниво на яз. Студена е 843,30 м, а преливният ръб е на кота 840,00 м.

През 2018 г. водата в язовира е преливала през преливника в продължение на 89 дни в различни периоди от време, като последното преливане е на 04.08.2018 г.

Съгласно предписанията на Министерството на околната среда и водите за поддържане на указания обем вода в язовира от 21 млн. куб. м, ВиК операторът е извършвал контролирано изпускане на водни количества през съоръженията към язовирната стена през периода от 01.04.2018 г. – 14.08.2018 г., когато водното ниво в язовира варира от 840,34 м до 839,55 м. Преливането през преливника и контролираното изпускане нямат връзка с изпълняваните строителни работи по язовирната стена, а са следствие на високото водно ниво в съоръжението и дадените указания от МОСВ обемът в него да не надвишава 21 млн. куб. м."

От писмения отговор на министъра на регионалното развитие става ясно също така, че ремонтът на "Студена" всъщност не е приключил:

"Рехабилитацията на яз. „Студена“ се изпълнява по сключения на 08.09.2016 г. договор за строително-монтажни работи с международния консорциум „S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. – HBM Kft – CARPI Association”, срокът по който е 28.02.2020 г. Изпълнението на строително-монтажните работи е над 80 %, като ремонтът на стената е извършен. Предстои завършване на дейностите по водовземната кула."