Насред председателството службите почти блокираха споделянето на тайни с Брюксел

Юлиан Христов Последна промяна на 12 февруари 2018 в 13:33 9208 1

Насред председателството службите почти блокираха споделянето на тайни с Брюксел

Българските служби за сигурност срещат сериозни пречки пред обмена на информация с чужди държави, сред които са Белгия и Холандия. Без да е ясно защо, промени в Закона за защита на класифицираната информация отлежават от средата на декември, като бяха приети на първо четене едва миналата седмица.

В момента службите обменят информация на основата на сключени споразумения за обмен на класифицирана информация, а държавите, с които нямаме подобни договорености, могат да получат достъп до тайните ни, едва ако те са свързани със сигурността на Европейския съюз. С трети държави без споразумение класифицирана информация не може да бъде споделяна.

Към момента има сключени договори с немалък брой държави, но сред тях не са Белгия, Холандия и Швейцария. 

Липсата на влезли в сила международни договори за защита на класифицираната информация препятства възможността за предоставяне и обмен на такава с посочените по-горе страни, някои от които са и членки на Европейския съюз, мотивират внесените промени авторите им от ГЕРБ. Според депутатите сега е невъзможно да се споделя класифицирана информация с партньорски служби на държави извън ЕС, с които страната ни не е сключила международни договори за взаимна защита на класифицирана информация.

По този начин се препятства възможността за осъществяване на ефективно сътрудничество между съответните служби, пише още в мотивите.

Вносителите отбелязват, че е възможно да има и трудности по време на българското председателство на Съвета на ЕС, тъй като в този период страната ни ще има ангажименти, включително и по обмена на класифицирана информация. Това би попречило на страната ни да изпълни някои от ангажиментите си по време на европредседателството, включително и ангажименти, свързани със сигурността.

За да бъде избегнат този конфуз депутатите предлагат да има изключение от правилото, когато въпросната информация касае сигурността на страната ни с гриф за сигурност "за служебно ползване", "поверително" и "секретно" и при предварително писмено уверение от съответната държава или служба, че тя ще осигури същата или по-висока степен на защита на предаваната информация. 

Предоставянето на секретна информация българските служби ще правят след мотивирано искане за всеки конкретен случай. Това ще става с решение на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ).

Обратното обаче няма да е в сила. Тоест чужди държави няма да имат задължението да ни предоставят подобна информация, ако с тях няма сключено споразумение. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови