На фона на протеста за заплати: свиват щата в агенцията по кадастър за сметка на регионални служби

OFFNews 13 октомври 2022 в 12:00 3148 0

Служители в кадастралната агенция по време на вчерашния им едночасов предупредителен протест с искане за увеличение на заплатите.

Снимка БГНЕС/Благой Кирилов

Служители в кадастралната агенция по време на вчерашния им едночасов предупредителен протест с искане за увеличение на заплатите.

Свиване на щата в централата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър предлага служебният министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков на фона на напрежението в държавната структура, довело до вчерашния предупредителен протест в цялата страна. Основното му искане е увеличение на заплатите с поне 20% със задна дата, от 1 октомври.

Шишков е внесъл проект за промени в устройствения ѝ правилник предвиждат увеличаване на щата на централната администрация със 7 бройки за сметка на регионални служби по по геодезия, картография и кадастър.

В мотивите си той пише, че е необходимо укрепване на административния капацитет заради високата натовареност в 28-те служби, "поради увеличено покритие на територията на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) и съответното увеличение на предоставяните административни услуги".

"Нарасналият обем работа води до високи нива на напрежение, стрес и повишен риск за здравето на служителите, както и до случаи на изпълнение на услугите след нормативно определените срокове", изтъква арх. Шишков.

Бройките се прехвърлят от общата и специализираните дирекции на централната администрация към териториалните звена - службите по геодезия, картография и кадастър. Освобождават се три щатни бройки от дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, две - от дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, една - от дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ и още една - от дирекция „Геодезия, картография и кадастър“.

"Намаляването на персонала в посочените дирекции се обуславя от направените структурни промени през 2020 г. и последвалата оптимизация на работните процеси. Промяна в експертния и управленския състав в дирекциите доведе до по-добра организация на работата и висока ефикасност при нейното изпълнение", уверява служебният министър и напомня, че именно тези служители по места вършат повечето дейности при създаване и актуализиране на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), предоставянето на кадастрални услуги и кадастрални данни на потребителите.

97,03% (107.7 хил. кв. км) от територията на страната е покрита с КККР. До 2030 г. трябва да е 100%., което на годишна база е изработване на КККР за 20 хил. ха.

През 2021 г. в агенцията са регистрирани над 750 000 заявления, като всеки регионален служител е изпълнил средно по 5 хил. услуги. Нормативно определените срокове за изпълнение на услугите са кратки, което налага бързина и води до по-висока административна натовареност, пише още министърът.

"С прехвърляне на щатните бройки към службите по геодезия, картография и кадастър териториалните служби ще бъдат обезпечени с необходимите бройки за изпълнение на специализираните дейности и административното обслужване на гражданите. С увеличаване на персонала на службите по геодезия, картография и кадастър ще се намали обемът от дейности, изпълняван от всеки служител, с което ще се понижат високите нива на напрежение и стрес, породени от високата натовареност. Това от своя страна ще доведе до повишаване на качеството на извършваните от служителите на СГКК дейности по създаване и поддържане на КККР в актуално състояние и  предоставяне на административни услуги на заинтересованите лица. Услуги, изпълнени качествено и в срок, водят до висока степен на удовлетвореност на потребителите на кадастрална информация", допълва той.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови