Манолова изпрати 14 препоръки до ЦИК за машинното гласуване. Вижте ги

OFFNews Последна промяна на 02 юли 2019 в 13:09 1760 0

Омбудсманът Мая Манолова изпрати становище до ЦИК и народните представители с 14 мерки, които да гарантират успешното протичане на машинното гласуване на местните избори тази есен. Поводът е организираната работна среща по поставени от Централната избирателна комисия проблеми, свързани с машинното гласуване днес в Народното събрание. 

Мерките са обобщение на изводите, до които експерти, депутати, наблюдатели, политолози и граждани стигнаха на форума, организиран от Омбудсмана миналия петък. Той бе посветен на машинния вот и проблемите, които възникнаха по време на изборите за европейски парламент през пролетта. Становището на омбудсмана е, че „бъговете“ в системата са в резултат на лошата организация на изборната администрация, а не на машините.

Сред предложените стъпки за преодоляване на проблемите са ограничаване на промените в изборното законодателство преди избори, свикване на кръгла маса с всички участници в изборите, преди лятната ваканция на институциите, подобряване на разяснителната кампания на ЦИК за правата на избирателите и начините за гласуване, която да започва поне месец преди деня на гласуване, публичност на критериите от ЦИК за одит на машините за гласуване, навременно публикуване на методически указания за работа в секциите с машинно гласуване, промяна в модела на обучение на представителите на РИК и СИК, промяна и опростяване на протоколите на СИК – отбелязване на подадените с машина гласове за отделните участници и преференциите за кандидатите, въвеждане на контролно преброяване на хартиените разписки от машинното гласуване за съответствието им с крайния машинен протокол с публична процедура.

Общественият защитник остро се противопоставя на опитите и започналата кампания за премахване на гласуването с машини. Според Манолова това може да рискува честността на изборите и да се изгуби и без това ниското доверие в изборния процес, а е и предпоставка до електронно гласуване изобщо да не се стигне.

„Припомням, че ЦИК има задължение до края на месец юли 2019 г. да създаде постоянно действащо специализирано звено за техническо осигуряване и контрол на електронното гласуване, а до края на месец март 2020 г. да приеме пътната карта за произвеждането му. Факт е, че проектът на Държавна агенция „Електронно управление“ за дистанционното електронно гласуване имаше срок до 31 декември 2018 г. за реализиране на системата, но всички замълчаха и никой не обясни защо не се работи по този проект и изобщо какво се случи с него, а той е за 1,5 млн. лв. европейско финансиране”, подчертава Мая Манолова.

Препоръките на омбудсмана:

• Ограничаване на промените в изборното законодателство до минимум 6 месеца преди избори.

• Изборът наем или закупуване да бъде направен мотивирано, още отсега, въз основа на анализа на опита от минал вот и обществен дебат, включващ основните параметри;

• Да бъде обявена обществената поръчка за осигуряване на машини за изборите наесен още отсега, така както ЦИК вече започна подготовката за осигуряване на хартиените бюлетини;

• Свикване в спешен порядък, преди лятната ваканция, на институциите на кръгла маса, с участие на всички участници в процеса, за обсъждане на проблемите и набелязване на мерки по преодоляването им. Изготвяне на индикатори за отчитане на напредъка при използването на машинното гласуване.

• Подобряване на разяснителната кампания на ЦИК за правата на избирателите и начините за гласуване (преференции, машинно гласуване, др.). Кампанията следва да информира гражданите относно предимствата на машинното гласуване и да не допусне разпространяване на факти, които да ги въведат в заблуждение („фалшиви новини“). Информационната кампания за машинното гласуване следва да започва по-рано, поне месец преди деня за гласуване, и да включва мотивиращи елементи, като се наблегне на бързината, удобството и сигурността на технологията;

• Спазване от страна на ЦИК на законоустановените принципи за публичност и прозрачност при провеждане на всички заседания на Комисията, включително работните, които да се излъчват в цялост и да се публикуват пълните протоколи от тях. Публикуване на всички релевантни доклади относно проведения машинен вот в т.ч. доклад на одиторите, постъпилите в ЦИК писма-доклади на РИК и др.

• Публичност на критериите, определени от ЦИК, по които се извършва одитиране и/или сертифициране на машините за гласуване;

• Осигуряване на няколко машини за предварителен „обществен одит“ чрез публични демонстрации на процеса на гласуване - евентуално с бюлетина с фиктивни политически субекти и с участието на лица, несвързани с подготовката и произвеждане на избори, което ще спомогне и за установяване на евентуални предизвикателства;

• Навременно публикуване на методически указания за работа в секциите с машинно гласуване, за да има достатъчно време за подготовка на изборната администрация, и осигуряване и гарантиране на тайната на вота при гласуване с машина; ясни указания за начина на поставяне на машините;

• Промяна в модела на обучение на представителите на РИК и СИК- за да се повиши качеството на тяхната работа и да се гарантира коректното отчитане на изборните резултати; ЦИК като постоянно действащ орган може да провежда обучения и разяснителна кампания и в междуизборен период;

• Ангажираност на политическите субекти, които имат представители в избирателните комисии по отношение на подготовката на членовете от квотите им в РИК и СИК и тяхната съпричастност и отговорно отношение към изборния процес; Да не се допуска неоснователна и масова подмяна на членове на СИК в последния момент, особено в изборния ден;

• Промяна и опростяване на протоколите на СИК - за да се ограничат възможностите за допускане на технически грешки при отчитане и вписване на резултатите; Отбелязване на подадените с машина гласове за отделните участници и преференциите за кандидатите; Обхватът на числовите данни, които ще бъдат публикувани, включително в машинно четим формат, следва да е известен предварително;

• Евентуално, премахване на необходимостта данните от машинния протокол да се пренасят върху хартиения протокол на СИК. В този случай да има възможност наблюдателите и представители на партии да се снабдят с ксерокопия на двете части на протокола;

• Въвеждане на контролно преброяване на хартиените разписки от машинното гласуване за съответствието им с крайния машинен протокол; процедурата следва да е публична, в избрани на случаен принцип избирателни секции в края на изборния ден.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови