Какво обеща да свърши кабинетът "Борисов" за следващите 4 години

OFFNews Последна промяна на 23 януари 2015 в 19:55 8816 11

На първото заседание на Съвета за развитие към Министерския съвет ръководствата на политическите сили от управляващите партии и министрите одобриха програмата на правителството.

Тя е озаглавена "Програма за стабилно развитие на Република България за периода 2014 -2018 г."

Коалиционните партньори заявиха подкрепа за програмата на правителството, съобщи заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация Румяна Бъчварова.

Предстои в рамките на следващия месец да бъде разработен и план с конкретни срокове и индикатори, с които да се следи за изпълнението на програмата, съобщи Бъчварова.

По време на заседанието беше обсъдена и кадровата политика на кабинета.

Трябва да има механизъм за взаимна информираност и координация при решенията за кадрови назначения, за да има баланс между партньорите в коалицията и да има гаранции, че когато се предлага дадена кандидатура, тя е най-добрата възможност – става въпрос за назначения, които са на ниво държавни агенции, комисии, териториални структури, посочи заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация.

Програмата на правителството обхваща 21 области, за които правителството на България набеляза конкретни цели и мерки, които ще допринесат за тяхното развитие: външна политика на България, правосъдие, икономика и растеж, публични финанси, еврофондове, законодателни промени в сферата на обществените поръчки, електронно управление и държавна администрация, образование и наука, социална политика, здравеопазване, енергетика, транспорт и инфраструктура, регионална политика, земеделие, селско стопанство и гори, екология и опазване на околната среда, превенция и контрол на рисковете от бедствия и аварии, култура и духовност, подобряване на публичната среда, отбрана, сигурност и обществен ред и младежта и спорта.

Ето и основните акценти в нея:

Подобряване на публичната среда

Нямаме никакво намерение да контролираме медиите - те трябва да останат абсолютно независими и държавата няма основание да се намесва в тяхното развитие, коментира днес в МС Бъчварова.

Когато медиите ползват европейски средства, държавата трябва да постави изисквания, които да гарантират, че парите отиват в медии с определена аудитория и с почтено поведение, посочи тя.

В "Програмата за стабилно развитие на Република България за периода 2014 -2018 г." е посочено:

Създаване на публична и законодателна среда, която гарантира медийната независимост и плурализъм, прозрачността и публичността на собствеността и контрола върху медиите.

Нормативни промени за постигане на прозрачна и конкурентна медийна среда. Мерки: Разработване и приемане на предложения за правила по отношение на сливанията и/или придобиванията на медии, които да гарантират, че определен собственик (едно лице или свързани лица по смисъла на търговския закон) на медии не може да има „значително влияние“ върху медийната среда, включително по отношение на отпечатването и разпространението.

Обсъждане на възможността за въвеждане на законово изискване при участие в обществени поръчки да бъдат допускани като изпълнители или подизпълнители медии, декларирали, че спазват нормите на етичен кодекс на българските медии и националните етични правила за реклама и търговска комуникация.

Обсъждане за въвеждане на законова забрана публични средства да бъдат пряко или косвено предоставяни на медии, които не са изпълнили всички законови изисквания за прозрачност на собствеността според закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, както и към електронни медии, които не са осигурили на сайта си лесен, директен и постоянен достъп на потребителите до актуални данни за действителния собственик

Разпределение на публичен ресурс за медии по ясни правила, ограничаване на възможностите за оказване на политическо влияние

Нарастване на общественото доверие по отношение на разпределението на публичния ресурс за медии. Мерки: Въвеждане на координационен механизъм за разходване на публичния ресурс за медиите по ясни правила без опити за оказване на политическо влияние. Публичност на отчетността от резултатите на проведени медийни кампании и информационни услуги.

Облекчаване на възможността за провеждането на местни референдуми.

Подкрепа на доброволчеството чрез приемане на закон за доброволчеството.

Външна политика:

По предложение на вицепремиера Меглена Кунева в управленската програма на правителството бяха включени мерки по Плана „Юнкер“. Те предвиждат ефективна координация и проактивни действия на институциите във връзка с участието на България с проекти по Плана за инвестиции в Европа, в т.ч. и чрез търсене на възможности за регионално сътрудничество.

Правосъдие:

Приемане на дългосрочна стратегия за реформиране на правосъдната система, така че да се гарантира нейната независимост и справедливостта в обществото.

Прекратяване на партийната намеса и лобисткото вмешателство в дейността на съда и прокуратурата.

Осигуряване на парламентарната квота за Висшия съдебен съвет с цел подсигуряване на безпристрастността и професионализма на членовете му.

Въвеждане на механизъм за осигуряване на публичност, прозрачност и обществен контрол върху работата на главния прокурор.

Гарантиране на независимостта, подобряване на ефективността и отчетността на съдилищата, прокуратурата, главния прокурор, председателя на върховния касационен съд, председателя на върховния административен съд, включително чрез работещи механизми за отговорност, и отзоваване при несправяне с работата.

Публични финанси:

Ниски нива на бюджетния дефицит и номиналния размер на публичния дълг, в т.ч. на общинските дългове (според европейските критерии)

Запазване на валутния борд до влизане в Еврозоната.

Законодателство за ограничаване на участието на офшорните компании в българската икономика.

Повишаване на приходите в държавния бюджет и събираемостта на плащанията чрез структурни промени и обединяване на НАП и митниците.

Политическо решение за включване на България в Банковия съюз на Европейския съюз.

Възстановяване на доверието в БНБ чрез законодателни и кадрови промени при спазване на европейското законодателство.

Образование и наука:

Ново законодателство за осъществяване на реформа в системата на средното и висшето образование

Разкриване на нови детски градини и въвеждане на иновативни форми на организация за ранно образование на децата в предучилищна възраст

Връзка между средното образование и пазара на труда - подобряване на качеството на професионалното образование чрез активно въвеждане на дуалната система - обучение чрез работа

Реформа във Фонд "Научни изследвания", за да се гарантира прозрачност на конкурсите, и задължителен мониторинг на резултатите през целия период на реализация на проектите

Социална политика:

Продължаване на реформата в пенсионната система.

Запазване на уредбата за пенсиониране на работещите първа и втора категория до приемане на цялостна пенсионна реформа през 2015 г.

Възможност за почасова работа и въвеждане на минимално почасово заплащане.

Изработване на индивидуални социални оценки на социално слаби български граждани и търсене на възможност за социалното им включване и осигуряване на заетост.

Приемане на национална програма за противодействие на демографската катастрофа.

Здравеопазване:

Приоритетно преструктуриране на спешната помощ чрез инвестиции в ресурсното, техническото, логистичното и кадровото развитие.

Преструктуриране на НЗОК и превръщането й в активен финансиращ и контролен орган от името на осигурените граждани - инструмент за провеждане на политика за осигуряване на достъпно и качествено здравеопазване.

Енергетика:

Преразглеждане на големите енергийни проекти и тяхната икономическа ефективност. Изграждането им само при пълно съответствие с европейските правила и директиви и при доказана икономическа ефективност

Запазване на капацитета за развитие на ядрената енергетика при гарантиране на безопасността за населението и опазване на околната среда. Продължаване живота на 5-и и 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй". Развитие на нови икономически ефективни проекти, създаващи възможност за екологично нисковъглеродно производство на енергия

Експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“ при спазване на стандартите за безопасност на Международната агенция за атомна енергия, директиви на ЕС. Повишаване на мощността на 5-и и 6-и блокове на 104%.

Продължаване срока на експлоатация на 5-и и 6-и блокове на АЕЦ „Козлодуй“ чрез: Изпълнение на Програмата за изпълнение на мерките по продължаване на срока на експлоатация на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“; Разработване и изпълнение на Програмата за изпълнение на мерките по продължаване на срока на експлоатация на 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“

Осъществяване на мащабна национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, която до две години да обхване 50% от тях

Проучване на възможности за сондажи за природен газ.  Прилагане на решението на НС за забрана на технологията „хидрофракинг“. Развиване на източниците и трасетата за доставка на природен газ и развитие на местния добив

Продължаване строителството на проекта "Южен поток" само при пълно съответствие с европейското законодателство, при диалог с ЕК и при доказани икономически ползи.

Проучвания за възможностите за реализация на Проект „Южен поток” - Диалог с ЕК по изясняване на въпроси, засягащи изпълнението и съответствието с европейското законодателство на конкретни договорни аспекти; Изграждане на финансов модел и пълна оценка за икономическата целесъобразност на проекта

Сигурност и обществен ред:

Структурни промени чрез отделяне на ГДБОП от ДАНС с цел противодействие на корупцията, злоупотребата с власт и организираната престъпност, и за гарантиране сигурността на гражданите, и вливане на ГДБОП в МВР

Бързи организационни и законодателни мерки за контрол върху незаконната миграция

Политически усилия за приемане в Шенген

България и Турция да подпишат споразумение за излъчване на смесени патрули по държавната границa

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!