Нов проект за втората пенсия - и вълкът сит, и агнето цяло

OFFNews 23 януари 2015 в 17:05 7738 17

Владислав Горанов

Нов проект за втората пенсия и частните фондове бе публикуван преди малко на страницата на министерството на финансите.

Предложенията за промени в Кодекса за социално осигуряване са много по-меки от първоначално предложените в края на миналата година и са компромисен вариант между защитаваната от ГЕРБ и синдикатите позиция и тази на Реформаторския блок, частните фондове и повечето икономисти.

Всеки роден след 31.12.1959 г. ще може да прехвърли вноската си за втора пенсия от частен фонд към НОИ, но ако това не му хареса, ще може да се върне обратно. Изборът може да се прави веднъж годишно. За времето, в което човек вняся осигуровки в НОИ, първата му пенсия няма да се редуцира. Индивидуалната му партида, натрупана в частен фонд, ще стои в Сребърния фонд. Ако човекът реши да се върне в капиталовата схема, Сребърният фонд ще прехвърли средствата му там.

Младите хора, които сега започват първа работа, ще имат право да изберат НОИ или частен фонд. Но ако не направят избор, ще бъдат разпределени в частен фонд, както досега.

Така драмата дали се върви към национализация на пенсиите, на практика приключва. Промените се правят, за да се гарантират интересите на хората, избрали проблематични фондове, за които е възможно да имат затруднения при изплащането на пенсиите, коментираха пред OFFNews експерти.

За хора, които са уверени, че избраният от тях фонд е стабилен промяна всъщност няма.

Новите промени вероятно ще увеличат набраната сума в Сребърния фонд, който не е част от НОИ, а стои в БНБ.

Ето и пълният текст на предложените от министерството на финансите промени:

Предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване

§ … Член 4б се изменя така:
“Чл. 4б. (1) Осигурените лица, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 родени след 31 декември 1959 г., които са осигурявани в универсален пенсионен фонд, могат да изберат да се осигуряват във фонд “Пенсии” с увеличена осигурителна вноска, в размера на вноската за универсален пенсионен фонд по чл. 157, ал. 1, т. 1 за
съответната година. Средствата им по индивидуалната партида в универсалният пенсионен фонд се прехвърлят в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система.

(2) Лицата, които са избрали да се осигуряват във фонд “Пенсии”, могат да поискат да възобновят осигуряването си в универсален пенсионен фонд. В този случай, средствата им прехвърлени в Държавният фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система се прехвърлят в избран универсален пенсионен фонд.

(3) Осигуряването по реда на ал. 1 или 2 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора. Лицата по ал. 1 или 2 могат да упражнят отново правото си на избор след изтичане на 1 година от възникване на осигуряването.

(4) Лицата могат да направят избор на осигуряване по ал. 1 или 2 не по-късно от 5 години преди навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1.

(5) Средствата по индивидуалната партида в универсалния пенсионен фонд се прехвърлят в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система в 6-месечен срок от възникване на осигуряването, а от Държавният фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система – в едномесечен срок.

6) Избора на осигуряване, реда и начина за събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска за лицата по ал.1, и прехвърлянето на средствата в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система се уреждат с наредбата по чл. 179 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”.
§ .... В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
“(7) За периодите, през които лицата са осигурявани в универсален пенсионен фонд, индивидуалният им коефициент се намалява на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд "Пенсии" за трета категория труд за лицата, родени преди 1 януари 1960 .”
2. Създава се нова ал. 8:
“(8) Индивидуалният коефициент не се намалява за периодите, за които натупаните средства по индивидуалната партида на лицата в универсален пенсионен фонд са прехвърлени в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система, с изключение на случаите, в които на лицето е отпусната допълнителна пожизнена пенсия за старост.”
3. Досегашните ал. 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 9, 10, 11 и 12.
§ … В чл. 124, ал. 2 след думата “договор” се добавя “или съгласно чл. 4б”.
§ … В чл. 127, ал. 3, 6, 7 и 8 се отменят.
§ … В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите “една година” се заменят с “три месеца”.
2. Алинея 4 се изменя:“(4) За лицата неизбрали универсален пенсионен фонд по реда на ал. 3 се извършва
служебно разпределение в регистрираните универсални фондове по начин и ред, определени от Националната агенция за приходите и комисията.”.
Предложения за промени в Закона за държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система

§ ... В Закона за Държавният фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система се правят следните изменения и допълнения:
… Създава се нов чл. 11а:
“Чл. 11а. (1) Във фонда постъпват сумите от индивидуалните партиди в универсалните пенсионни фондове за лицата, които са избрали да се осигуряват за фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване.
(2) В случай, че лицата по ал. 1 изберат отново да се осигуряват в универсален пенсионен фонд, получените средства по ал. 1 се прехвърлят в избрания универсален пенсионен фонд.
(3) При отпускане на пенсия по Дял I на Кодекса за социално осигуряване на лице, за което средствата са прехвърлени по реда на ал. 1, същите се прехвърлят във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване.
(4) Реда и начина за прехвърляне на средствата се уреждат с наредбата по чл. 179 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”.
§ ... Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г.

  Най-важното
  Всички новини
  Най-четени Най-нови
  За писането на коментар е необходима регистрация.
  Моля, регистрирайте се от TУК!
  Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

   
  X

  Какво пречи на българското кино? С директора на Национален филмов център Петър Тодоров разговаря Искра Ангелова (подкаст)