Държавата пак си остави вратичка да работи с офшорни фирми

OFFNews 09 юли 2014 в 11:17 6797 1

Йордан Цонев

Промени в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (наричан накратко Закона за офшорките) прие на първо четене днес Народното събрание.

На хартия измененията целят да ограничат влиянието на офшорките в страната. Въпреки това формулировката в текстовете оставя вратички на  държавата да развива бизнес с офшорни фирми. Предпоставка за това е половинчатата забрана за държавата и общините да сключват договор с офшорни фирми с неясен собственик. Това позволява работата с офшорки, които са вписали своя действителен собственик.

В пленарна зала бяха разгледани два законопроекта - на напуснали вече червен депутат Георги Кадиев и на председателя на финансовата комисия от ДПС Йордан Цонев. И двата законопроекта бяха приети, а срокът между първо и второ четене бе скъсен. Най-вероятно промените ще бъдат приети още тази седмица.

Корекциите в Закона за офшорките на Кадиев предвиждат държавата, общините, държавните и общински фирми да не могат да влизат в договорни отношения с офшорни фирми с неясна собственост.

Според вносителя това ще намали съмненията за корупция и задкулисие при обществените поръчки.

От текстовете обаче става ясно, че ограниченията няма да касаят  офшорни фирми, които разкрият собствениците си.

Ако промените на Кадиев минат на второ четене, фирмите с неясен собственик вече няма да могат да получават сертификат за инвестиция клас А, Б, В, както и приоритетни проекти по Закона за насърчаване на инвестициите.

"Идеята за ключови инвеститори в страната, които създават работни места и правят големи инвестиции, е свързана с идеята за стабилността на тези инвестиции", аргументира се вносителят.

Кадиев предлага и ограничения за собствеността напубличните дружества. Промените предвиждат публичните дружества вече да не могат да бъдат придобивани от фирми с неясен собственик. 

Измененията на Кадиев разписват, че акционерите в публичните дружества по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, са длъжни да оповестяват информация за техните действителни собственици. За действителен собственик се счита лице,п попълнило декларация по образец по Закона за офшорките.

Предложенията в законопроекта на Йордан Цонев се припокриват с тези на Кадиев. В текстовете на ДПС обаче има и корекции, които стесняват кръга на обхват на заложените в закона ограничения.

Според Цонев действащите разпоредби се разпростират върху прекалено широк спектър от фирми, което би могло да затрудни чуждестранните инвестиции. От ДПС посочват, че рестрикциите важат не само за самите офшорки и за контролираните от тях дружества, но и когато такива дружества имат незначителна свързаност или нямат нищо общо с фирми, извършващи дейност в България.

За да се стесни кръгът от фирми, които попадат в обхвата на закона, Цонев предлага понятието "свързани лица" да се замени с понятието "контролирани от тях лица". Според ДПС с тези изменения ограниченията в закона ще важат само за офшорките и пряко контролираните от тях дружества.

С проекта се въвеждат прагове, под които забраните в закона няма да се прилагат.

Предлаганият праг е "квалифицирано дялово участие". В специализираните закони праговете са различни, като най-ниският първоначален праг във всички закони е 10%

"В противен случай може да се стигне до ситуация, при която поради притежаването на една акция в банка, застрахователно дружество или пенсионноосигурително дружество от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, да се отнеме лиценз за банкова или застрахователна дейност", констатира Цонев.

С настоящите корекции Цонев стеснява кръга от фирмите, които попадат под ограниченията на собствения му закон, влязъл в сила едва преди половин година.

След края на заседанието Георги Кадиев коментира във фейсбук профила си, че поправките на Цонев обезсмислят целия законопроект:

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    За и против Гей парада