ДАНС първенец по незаконни СРС за 2014 г.

Съдии разрешавали подслушване по несъществуващи текстове от Наказателния кодекс

Юлиан Христов 05 юни 2015 в 12:44 6826 7

ДАНС първенец по незаконни СРС за 2014 г.

ДАНС е рекордьор по неправомерно прилагане на специални разузнавателни средства (СРС). Това е едно от заключенията в годишния доклад за работата на Националното бюро за контрол на СРС (НБКСРС), който е внесен на 29 април в деловодството на парламента. 

От 184 констатирани нарушения при всички заявители на СРС - МВР, ДАНС, прокуратурата, военното и цивилното разузнаване, 140 са записани на сметката на контраразунавателната агенция. Често използван прийом за безконтролно следене и подслушване е комбинирането на няколко текста от Наказателния кодекс, при които водещ е чл. 253 - пране на пари. 

Заключението на Бюрото е, че с включването на чл. 253 от НК сред множеството състави (членове 255, 255а, 256 и др.) вероятно се прикрива "намерение със СРС да се разкрие друго деяние".

"Налага се изводът, че съдията е дал възможност за прилагане на СРС за всички престъпления, посочени в исканията, включително за тези, за които законът не допуска това. Престъпленията по чл. 255, 255а, 256 НК са тежко наказуеми, но за разкриването им е недопустимо използване на СРС", се посочва доклада. 

В него се дава и пример за случаи, при които ДАНС са искали СРС по отменен преди осем години текст от Наказателния кодекс - чл. 257, който се отнася за прикриването на данъци и който е инкорпориран в друг текст от закона.

По този текст са приложени 15 искания за СРС. 

Дадените през 2014 година разрешенията за прилагане на СРС са 7604, като обект на проследяване и подслушване са били 4202 лица. Статистиката показва, че това е едно от най-ниските нива на подслушвани лица. Пикът е бил през 2011 година  - тогава обект на СРС са били 8184 души. 

Водещ по даването на разрешения за СРС остава Софийският градски съд. За 2014 година той е дал зелена светлина за прилагането на специални способи 2298 пъти. За сравнение броят на разрешенията, дадени от останалите съдилища в страната, е 3306. На този фон, отказите за даване на разрешения в СГС са едва 30 или 1.3%. Останалите съдилища са отказали общо 120 пъти, което е 3.63% от общия брой на исканията в страната.

При проверките на бюрото е установено, че от 184 констатирани нарушения на закона при даването на разрешения за подслушване 176 са издадени от СГС. 

"Немалкият брой опорочени процедури (176 в СГС и 8 в окръжните съдилища) е основание за извод, че съдебният контрол в някои съдилища, особено в СГС (7.66 % от разрешенията са постановени в нарушение на закона), е бил занижен", заключава докладът.

В него е отделено и място на аферата "Червей", при който незаконно е удължен срокът за прилагане на СРС на 300 дни, при условие, че законът разрешава максимум от 6 месеца. 

„Такива случаи налагат да се отговори на въпроса дали целта е била със СРС да се ограничат конституционни права само на едно лице или на неограничен кръг граждани, без наличие на данни за участието им в извършване на престъпления..“, е записано в доклада. 

Най-много искания за СРС през 2014 година са направени по искане на МВР – 1824, или 43.4% от общия брой. Следват ДАНС – 1324 или 31.5%, прокуратурата – 1046 (24.9%), Военна полиция – 8 искания или 0.2 %. Военното разузнаване и външното разузнаване не са отправяли искане за подслушване.

Най-голям е броят на приложените СРС в неотложни случаи – за 742 лица или малко повече от 17 % от общия брой.
125 души са били подслушани без разрешение от съдия заради непосредствена опасност от тежки умишлени престъпления или заплаха за националната сигурност.

В 645 случая са използвани СРС спрямо лица, за които е имало съмнение за участието им в престъпна дейност, като тук исканията отново най-много са при МВР – 347%, което съставлява повече от половината искания., Следват ДАНС и прокуратурата – съответно 158 (24%) и 140 (21.7%).

Най-често са подслушвани хора, свързани с наркотици – 1232 бр. разрешени СРС. Следват организирани престъпни групи – 880, а за шпионаж е имало 597 разрешения (около 14%),

Най-често използваният оперативен способ е подслушването - то е прилагано 4927 пъти, следвано от проследяването - 2773 пъти, проникването – 272 пъти, проверка на кореспонденцията – 169 пъти. До използване на служител под прикритие се е стигнало 20 пъти. 

В доклада се прави заключение, че службите искат повече СРС отколкото прилагат. Това довело до един от абсурдните случаи, при които Военна полиция е съставила доказателствен материал в обем от 800 страници. От Бюрото препоръчват поисканите и разрешените способи да са разумен брой, съответстващ на конкретната хипотеза, а не хаотично посочени в исканията.

Изводите на бюрото са, че нарушенията при боравенето със СРС остават многобройни, като те са допускани по цялата верига от органи, ангажирани с прилагането на СРС. Контролът по изготвянето на исканията и прилагането на СРС е недостатъчно обективен и ефективен, а при даване на разрешения председателите и зам.-председателите на съдилища проявят безкритично формално и незаинтересовано отношение.

Въпреки констатациите за множество нарушения при прилагане на СРС, за 2014 година Бюрото е уведомило едва четирима души, че са били обект на незаконни СРС.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови