3 млрд. лв. повече искат министерствата за 2018 г.

OFFNews Последна промяна на 07 април 2017 в 12:21 2736 1

3 млрд. лв. повече искат министерствата за 2018 г.

Близо три милиарда лева над планираните разходи за 2018 г. са поискали министерствата. Това става ясно от разчетите на Министерството на финансите, които са били обсъдени на последното заседание на правителството в сряда. Финансовият министър Кирил Ананиев коментира исканията на министерствата във връзка с българското председателство на Съвета на ЕС. Само за председателството ведомствата са заявили 137 млн. лв. при положение, че бюджетът за двете години подготовка на председателството и за годината на самото председателство е общо 150 млн. лв. 

Според Ананиев е направен сондаж на предложенията на министерствата за очакваните разходи за 2018 година, става ясно от стенограмата от заседанието на правителството: 

По отношение на тригодишната бюджетна прогноза и приложението, за което говорихте, ние вчера направихме сводиране на предложенията на всички министерства и ведомства за това, което искат за 2018 година. Около три милиарда лева са повече исканията отколкото може да си позволим ние, за да изпълним фискалните правила. Така че, самата заявка като предложение за бюджет за следващата година не значи, че това е сто процента прието предложение. Три милиарда – това са над 3% нов дефицит спрямо брутния вътрешен продукт. Не искам да бъда съдник, господин премиер, или арбитър на предложенията на ведомствата, но, така или иначе, бюджетът за тази година на този етап ни позволява да направим това.

Министърът на вътрешните работи Пламен Узунов заявява, че само за председателството за тази година МВР се нуждае от допълнителни 17 млн. лв. Вицепремиерът Деница Златева обяснява, че исканията на министерствата за отпускане на средства по подготовката на председателството значително надхвърлят заделените в бюджета 50 млн. лв. В това число имало и допълнителни искания от резиденция „Бояна“ за закупуване на конгресна конферентна техника и техника, свързана със сигурността. "Но нямаме юридическо, правно основание, на което да разпределим чрез това постановление всичките дейности, които трябва да бъдат финансово осигурени, затова се опитахме с колегите от Министерство на финансите да включим онези дейности, които са изключително критични, ако не започнат, да ги осигурим финансово, защото трябва да започнем и възлагането на обществени поръчки", обяснява Златева и моли за разбиране колегите си.

"Смятам, че господин министър Узунов е удовлетворен от това и така може би се парират и щенията на другите министри, защото става ясно, че при липсата на парламент ние не можем да направим повече от това, което е предложено", заключава на свой ред премиерът Огнян Герджиков:

Точка 1
Проект на Постановление за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г.

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте, госпожо Златева.
ДЕНИЦА ЗЛАТЕВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги министри, на вашето внимание е представен доклад за проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на прогнозното разпределение на разходите за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година, както и допълнителните разходи за 2017 година.
За подготовката и провеждането на председателството на Съвета на Европейския съюз е предвиден бюджет за периода 2016-2018 г. в размер на 150 000 000 лева и в тази връзка е необходимо да се изготви разпределение на финансовия ресурс за дейностите през 2017 година и да се подготви прогноза за нужния ресурс през 2018 година. Съгласно проекта на Постановлението на Министерския съвет, допълнителните разходи за 2017 година, които се разпределят с това ПМС, възлизат на 37 240 000 лева, а прогнозното разпределение за 2018 година, пак по това ПМС е в размер на 32 121 000 лева, или това прави общо 69 361 000 лева за двете години.
Искам само да кажа, че извън това ПМС има осигурени над 9 000 000 лева за тази и за другата година за разходи на командировани служители в Постоянното представителство на Република България в Брюксел, които също се включват в бюджета на председателството.
Средствата за 2017 година ще бъдат осигурени от централния бюджет, а за следващата година ще бъдат предвидени с актуализираната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година и тук всяко от ресорните министерства също е подало своите искания.
Заложените средства в ПМС-то, което предстои да приемем, са свързани с реализацията на следните дейности:
- дейности, свързани с логистичното и протоколно обслужване, кетъринг, хотелско настаняване, автобусен транспорт, акредитационна система, техника за делегатите и т. н.;
- дейности по комуникационната стратегия в национален и в международен план;
- дейности по закупуване на специализирана техника за осигуряване сигурността на делегатите, осигуряване и превоз на делегатите;
- строително-ремонтните дейности на правителствената ВИП зала, Дом 2 от комплекс „Бояна“, преустройство на зала „Св. София“ на Народното събрание, както и дейности по културната програма.
Предложените за 2017 година допълнителни разходи за организацията на предстоящото председателство са разпределени както следва: 10 000 000 лева са за Народното събрание, 8 000 000 лева са за Министерството на вътрешните работи, 14 341 000 лева са за Министерския съвет, от които 8 000 000 лева за ремонт на Дом 2 в „Бояна“ и останалите 6 341 000 лева за Националния център по подготовка и провеждане на председателството на Европейския съюз за 2018 година, 1 200 000 лева за Националната служба за охрана, 2 811 000 лева за Министерството на външните работи, 500 000 лева за Министерството на културата за осигуряване на културната програма – подготовката й през 2017 година, 388 000 лева за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
По отношение на подадените с бюджетна процедура за 2017 година искания на отделните ведомства за финансиране на децентрализираните дейности, след проведени консултации и намаляване на исканите суми бе взето решение за отпускане на средства само за 2018 година. В тази връзка в проекта на ПМС е заложена сумата от 3 000 000 лева за т. нар. децентрализирани разходи за подготовка на предстоящото председателство на Република България.
Бих искала да ви информирам, че необходимостта от финансов ресурс за тази година надхвърля гласуваните в държавния бюджет за 2017 година средства в размер на 50 000 000 лева, но съгласно Закона за държавния бюджет за 2017 година средствата се предоставят с акт на Министерския съвет по предложение на националния координатор за подготовка и провеждане на Българското председателство, в случая – ресорният вицепремиер, до размера на планираните средства. Тоест, постановлението на Министерския съвет плюс допълнителните ресурси, които са осигурени вече за дейността на постоянното представителство формират този бюджет от 50 000 000 лева за 2017 година.
В отговорността на следващото правителство ще бъде, а и на парламента, да предприеме необходимите законодателни действия, за да могат да бъдат осигурени и ресурсите за другите дейности, свързани с подготовката на председателството. Тук влизат елементи от осигуряване на видеонаблюдение, сигурност, необходимите допълнителни ресурси и за Националния дворец на културата като място, в което ще бъдат провеждани над 95% от срещите. Но на този етап, съгласно законовите ограничения можем да направим предложеното ви разпределение на средствата съгласно ПМС-то, което ви е изпратено.
Благодаря ви.
ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря на министър Златева.
Аз имам един въпрос. Нали бяхме определили болница „Пирогов“ да бъде една от болниците, ангажирани с председателството. Дали има отпуснати средства за „Пирогов“?
ДЕНИЦА ЗЛАТЕВА: На този етап няма отпуснати средства за медицинското обслужване по време на председателството.
ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: В перспектива би трябвало да има.
ДЕНИЦА ЗЛАТЕВА: Да, в перспектива би трябвало да има, но трябва да бъдат предприети необходимите законодателни стъпки, след което да бъде отпушен процесът.
ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
ДЕНИЦА ЗЛАТЕВА: Ние сме длъжни да спазваме разпоредбите на Закона за държавния бюджет.
ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: И аз така знам.
Благодаря.
Заповядайте.
Господин Узунов.
ПЛАМЕН УЗУНОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, през проекта се предвижда увеличаване на разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 година със сумата от 8 000 000 лева по политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред. Средствата се предвижда да бъдат използвани за дейности по осигуряване на помощни средства и специално оборудване, изграждане на команден ситуационен център на СДВР и доставка на специализирани моторни превозни средства. Осигуряването на средствата е от ключово значение за обезпечаване на сигурността на делегатите както извън пределите на конкретните центрове, така и в сградите.
С писмо №457600-901 от 2 март 2017 година в Министерство на финансите е изпратена бюджетна прогноза на Министерството на вътрешните работи за периода 2018-2020 година. С Приложение №2ж е представена справка за средствата, необходими за финансиране на дейностите за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година с актуализирани разчети за 2017 година и прогноза за 2018 година. Съгласно представената от структурите информация, в Министерството на финансите са заявени за осигуряване на бюджета на МВР за 2017 година разходи в размер на 25 037 123 лева, от които 24 958 453 лева за дейности, финансирани от централния бюджет, и 78 670 лева за дейности, финансирани в рамките на бюджета на първостепенния разпоредител с бюджета, тоест – Министерството на вътрешните работи.
За Съвета на Европейския съюз през 2018 година с допълнителните разходи за 2017 година по бюджета на МВР са предвидени общо 8 000 000 лева. С Постановление на Министерския съвет №125 от 2016 година на Министерство на вътрешните работи са одобрени допълнителни разходи по години, както следва: 2017 година – 7 764 000 лева и за 2018 година – 236 000 лева.
Видно от изложеното, предвидените в проекта на Постановление на Министерския съвет разходи за 2017 година съответстват на одобрените с Постановление на Министерския съвет №125 от 2016 година допълнителни средства на МВР за 2017 и 2018 година, но не са взети предвид заявените в Министерство на финансите с бюджетната прогноза на Министерството на вътрешните работи за периода 2018-2020 година необходими за осигуряване по централния бюджет финансови средства на Министерството на вътрешните работи. В тази връзка следва да бъдат одобрени допълнително 16 958 453 лева на МВР за 2017 година за осигуряване на останалите дейности, заявени в Министерството на финансите за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година.
Благодаря ви.
ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Значи още 16 милиона и отгоре?
ДЕНИЦА ЗЛАТЕВА: Ако може да взема думата.
Аз в изложението си заявих, че необходимостта от средства за подготовка на председателството през 2017 година значително надхвърля гласуваните в Закона за държавния бюджет 50 000 000 лева и то е обективно, защото винаги в годината, предхождаща председателството, се кумулират близо 70%, такава е практиката и опитът – 70% от разходите. Но ние работим със Закона за държавния бюджет, който е приет в края на миналата година, и по разпоредбите на закона, аз мога да ви цитирам и точно чл. 75, ал. 2, изрично е записано в какъв размер мога да внасям на заседание на Министерския съвет съответното постановление за разпределение на средствата. Признавам си, че на многократни срещи с министъра на финансите сме гледали всеки един разход, защото има позиции, в които се решават дългосрочно проблеми през последните няколко години, но трябва да се опитаме да влезем и в рамките на гласувания бюджет за председателството.
Стои въпросът и с осигуряване на необходимия допълнителен финансов ресурс, гарантиращ сигурност, изграждане на пресцентър, довършителни строително-ремонтни дейности и по отношение на НДК, като място за провеждане на срещите. Имаме допълнителни искания от „Бояна“ за закупуване на конгресна конферентна техника, сигурност и т. н. Но нямаме юридическо, правно основание, на което да разпределим чрез това ПМС всичките дейности, които трябва да бъдат финансово осигурени, затова се опитахме с колегите от Министерство на финансите да включим онези дейности, които са изключително критични, ако не започнат, да ги осигурим финансово, защото трябва да започнем и възлагането на обществени поръчки.
Затова моля и за разбиране от страна на колегите от Министерския съвет, това са възможностите на този етап, които ни дава Законът за държавния бюджет. Иначе имаме всички искания на ресорните министерства, обобщили сме ги, предоставени са, обсъждали сме ги и с Министерството на финансите, но трябва да бъдем реалисти според това, което ни дава законът.
ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо вицепремиер.
Смятам, че господин министър Узунов е удовлетворен от това и така може би се парират и щенията на другите министри, защото става ясно, че при липсата на парламент ние не можем да направим повече от това, което е предложено.
Господин Ананиев.
КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря, господин премиер.
Уважаеми колеги, аз ще допълня някои числа. Предложенията, които постъпиха при нас с госпожа Златева от министерствата, Столична община, летището, НДК и др., възлизаха на 137 000 000 лева. Представяте ли си каква трябваше да бъде редукцията, за да се стигне до изпълнение на чл. 75, ал. 2 от Закона за държавния бюджет! Наистина сме подбрали най-важните неща, които трябва да започнат веднага с оглед обществените поръчки.
По отношение на тригодишната бюджетна прогноза и приложението, за което говорихте, ние вчера направихме сводиране на предложенията на всички министерства и ведомства за това, което искат за 2018 година. Около три милиарда лева са повече исканията отколкото може да си позволим ние, за да изпълним фискалните правила. Така че, самата заявка като предложение за бюджет за следващата година не значи, че това е сто процента прието предложение. Три милиарда – това са над 3% нов дефицит спрямо брутния вътрешен продукт. Не искам да бъда съдник, господин премиер, или арбитър на предложенията на ведомствата, но, така или иначе, бюджетът за тази година на този етап ни позволява да направим това.
Благодаря.
ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: И аз Ви благодаря.
Смятам, че повече желаещи няма.
Не виждам възражения. В такъв случай постановлението така, както беше представено, се приема.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови