Маскираният Марешки вече е възпят в песен

OFFNews Последна промяна на 20 март 2020 в 15:01 6149 0

Маскираният Веселин Марешки се превърна в обект на вдъхновение за нашия колега Венци Мицов.

Ексцентричният лидер на ВОЛЯ бе възпят във видео блога на Мицов "Човекът с йоничката", а одата вече се разпространява в социалните мрежи.

Ето текста на песента:

(в цитирания текст е спазен правописът и специфичният диалект, заложен от автора)

ПЕСЕН ЗА ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ

Днйес засйедава наш парламйент
той ши ришава в този мумйент
кой да фалира, кой да избира
да уцилеи пут карантйина
кой да фалира, кой да избира
да уцилеи с ноф рйегламйент

Вйеско Марешки реч шъ държи
той ф пърламйента шъ съ явйи
той е грижовйен, той е гирой
кът кусмунафт ублйечен йе той
той е грижовйен, той е гирой
кът кусмунафт ублйечен йе той

Викат му – Вйесу, що тъй сига
туй парламйент йе, нйе е игра
саму чйе Вйесу вика „мйерсйи“
той ут курона щи съ спасйи
саму чйе Вйесу вика „дубрйе
мйен от COVID – a ни ми съ мрйе“

Имам в аптйекитйе дезинйектант
аз дипутат съм, а нйе дйилйетант
имам и нафта, имам бинзин
дажйе в килйера имам зихтин
имам сйи нафта, йимам бинзйин
аку путрябва, дурйи вазйелин

Днйес ф парламйента Вйесу дуйдйе
новйи законйи да вйи дадйе
ши съ спасиъйе всички пу план
щом ублйечейте кът мей дъждобран
ши съ спасйитйе, туй йе съдба
ф мойтйе аптйеки на на тънка цйена!!!

Видеото е част от канала "Човекът с йоничката"

Последвайте "Човекът с йоничката" в youtube тук.

"Човекът с йоничката" е във Фейсбук тук.

"Човекът с йоничката" е в Инстраграм тук.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови