Ексклузивно Вървим към избори: Габриел отхвърли меморандума на ПП-ДБ и ги обвини в политическа търговия

София до 2019 г. според плановете на арх. Диков

OFFNews 26 ноември 2015 в 06:27 19949 7

Седем парка в София, сред които Борисова градина и Хидропарк Искър, ще се сдобият с устройствени и инвестиционни планове. Проблемите с незаконните ромски постройки ще се решат също с ПУП-ове на кварталите, населени предимно от тях, а до спирките на метрото ще се осигури достъп с бусове, коли и колела. 

Какво предстои да се случва в София през следващите 4 години показва "План за дейността по устройството и развитието на територията на столична община за 2015-2019 г., публикуван на сайта на направление "Архитектура и градоустройство", чийто шеф - главният архитект Петър Диков е в оставка до 10 февруари.  

Целите на развитието на столицата са поставени и подготвени с проекта за Общинския план за развитие и изпълнението на Общия устройствен план. НАГ в момента разработва над 100 нови подробни устройствени плана, които се очаква да бъдат одобрени през тази и следващата година, след като приключат процедурите по одобряването, съгласуването и влизането в сила на кадастралните карти. 

По решение на Столичния общински съвет НАГ и ОП „Софпроект“ подготвят задание за изменение на Общия
устройствен план основно в частта транспортна схема с цел оптимизиране на трасетата и класовете на уличната мрежа и развитие на релсовия транспорт и системата на метрополитена. Изменението ще засегне и територии, неусвоени от действащия ОУП, за които е установен по-подходящ режим, ще развие зелената система, както и ще актуализира и оптимизира схемите на инфраструктурата.

Система на техническата инфраструктура 

Задачата, която стои пред Столична община, е да създаде стратегия за довеждащ транспорт до линиите на метрото – публичен, с лични автомобили или велосипеден. Това ще наложи нови идеи в планирането, които ще бъдат отразени в нови планове и частични актуализации на действащите. 

Предвидено е изработване и процедиране на следните планове:

Транспортна инфраструктура

Продължава изграждането на системата на транспорта в столицата:
- Южна дъга на СОП – от „Младост-4” до Цариградско шосе;
- Западна дъга на СОП – бул. „Бъкстон“ – АМ Люлин;
- Източна скоростна тангента от бул. Ботевградско шосе до Искърско шосе;
- Бул. Рожен – от северната околовръстна ж.п. линия до ССТ;
- Бул. Царица Йоанна от СОП до бул. Панчо Владигеров;
- Пътна връзка от ул. „Мими Балканска“ до СОП;
- Пробив бул. „Пенчо Славейков“ – бул. „Иван Иванов“;
- Връзка бул. „Копенхаген“ - бул. „А. Сахаров“ с трамвайно трасе;
- бул. „Т.Каблешков“ от ул. „Луи Айер“ до „Симеоновско шосе“;
- ул. „Първа българска армия“;
- бул. „Илиянци” и др. 

Проекти на метротрасета и релсов транспорт 

- трети метродиаметър – Подуене – Враждебна;
- трети метродиаметър – бул. „Житница“ - ж.к. „Овча купел“;
- разклонение на първи метродиаметър – бул. „Панчо Владигеров“ по бул. „Царица
Йоанна“ до СОП;
- трамвайно трасе по бул. „Копенхаген“ до Метростанция 18;
- Трамвайно трасе по бул. „Панчо Владигеров“ – ул. „Връх Манчо“ до бул. „Скопие“;

- Разширение на системата на метрополитена – отклонение от трети метродиаметър към
Слатина, „Арена Армеец” и „Цариградско шосе”.
- Проекти за развитие на уличната мрежа и паркирането в кварталите;
- Развитие на тролейбусната мрежа. 

Инженерна инфраструктура 

Планирано е:

- проучване на възможностите за устройствено обезпечаване на земни корекции на реките в Северните територии на СО - възлагане на изработване на карта на електромагнитното натоварване в градската среда и кандидатстване за финансиране по ОПОС за изработване на проект за устройствени правила за разполагане на източници на електромагнитни лъчения в градската среда; - Актуализации на ПУП във връзка с необходими мерки за намаляване на шума от транспортната инфраструктура;- Актуализации на ПУП за обезпечаване на защитата на териториите от наводнения в обхвата на заливните зони на реките. - Изработване на програма за устройствено обезпечаване на устойчивото водоснабдяване на територията на СО от алтернативни водоизточници при аварийни ситуации и недостиг на водни ресурси. 

Столицата се водоснабдява основно от един водоизточник, което създава опасност от прекъсване на водоснабдяването при аварийна ситуация. Съществуват възможности за алтернативно аварийно водоснабдяване, които вече са достатъчно проучени и може да се започне изграждане на алтернативните връзки с тях. 

Зелена система 

За финансирането на развитието и опазването на Зелената система задължително трябва да се търсят и форми на публично-частно партньорство и взаимно зачитане на интересите, тъй като много терени, предвидени за озеленяване, са частна собственост и общината трябва да създаде модел за решаване на този проблем в рамките на разумни публични инвестиции.

Важен проблем е решаването на въпроса с недостига на гробищни паркове, предвижда се изграждането на нови и разширяване и оптимизация на съществуващите, както и възлагане на инвестиционни проекти за благоустрояване на гробищните паркове. 

Река „Искър“ с околните си територии и изкуствените езера, получени след проключване на добива в кариери за баластра, са уникална даденост за развитие на зелен клин, който да свързва северните с южните части на зелената система на столицата. 

Устройствени планове: 
През следващия управленски период се предвижда изработването на подробни устройствени планове и инвестиционни проекти за следните местности: 

- ПУП на м. „Борисова градина“;
- ПУП „Източен парк“;
- ПУП „Северен парк“,
- ПУП „Западен парк“ (извън представителната част);
- ПУП Парк „Лозенец”;
- ПУП „Южен парк – IV част“;
- Хидропарк „Искър“;
- ПУП – разширение на Централните гробища;
- ПУП – нов гробищен парк- кв. Република;

- За усвояването на някои от предвидените в ОУП терени за гробищни паркове, например този до кв. „Република”, предложението е да се изработи задание за ПУП, което да се възложи след конкурс и много информирано обществено съгласие. 

Жилищни и смесени зони 
Предстоящи задачи по планирането на жилищните територии:
- довършване на процедурите по ПРЗПЖК за ж.к. „Дружба”;
- изработване на ПУП м. „Бул. :Сливница” – Модерно предградие, територии,
граничещи с бул. „Сливница”;
- ПРЗПЖК - довършване на преструктурирането на жилищните комплекси – ж.к.
„Красна поляна“, ж.к. „Илинден“; ж.к. „Люлин“ 1 и 6 м.р. и „Люлин –център“,
ж.к. „Яворов“
- ПРЗ кв. „Горубляне 2 и 3“;
- Нови регулационни планове на населените места в извънградската територия –
с. Локорско, с. Горни Богров, кв. Изгрев – Нови Искър, с. Мърчаево (вкл. Махалите с и без регулация), с. Лозен – разширение и др.
- ПРЗ кв. „Филиповци“;
- ПРЗ кв. „Христо Смирненски“;
- ПРЗ кв. „Левски“;
- ПРЗ кв. „Княжево“.

Централна градска част

Проекти за обновяване на централната градска част по зони:

- I-ва зона – пространството пред стадион „Васил Левски” и около Перловската река в
отсечката от Орлов мост до ул. „Граф Игнатиев”;
- II- ра зона – ул. „Граф Игнатиев” и прилежащите пространства, ул. „Шишман”;
- III-та зона – пространството около Катедралния храм „Александър Невски”.

След одобряването на проектите, ще се пристъпи към финансиране на строителството,
като общината ще изгради за своя сметка рехабилитацията на инфраструктурата.
Реалистично е да очакваме, че към края на следващия мандат на управление София ще има
обновен и благоустроен център.

Предстоящи за възлагане планове за централната градска част:

- завършване на актуализацията на ПУП-овете на Централната градска част след
приемане на кадастралната карта:
- м. „Центъра“ – зони Г-8 и Г-10;
- м. „Трета извънградска част“;
- м. „Зона Г-12“.

Археологията

Обекти за проектиране и изграждане:

- площад „Света Неделя”;
- античен амфитеатър – територията между бул. „Дондуков”, ул. „Будапеща” и ул.
„Московска”;
- неолитно селище в Слатина;
- археологичен комплекс „Западна порта”. 


Промишлени територии 

НАГ е започнал интензивна подготовка за възлагане на модерни планове за смесените и промишлени територии. Събрани са изходни данни и са подготвени заданията. Очакваме поетапното влизане в сила на кадастралната карта за отделните територии, за да стартираме следните планове:

- ПРЗ - СПЗ „Слатина“;
- ПРЗ - НПЗ „Захарна фабрика“;
- ПРЗ - НПЗ „Илиянци- изток“ по чл. 16;
- ПРЗ - НПЗ „Илиянци-запад” – част север;
- ПРЗ - НПЗ Военна рампа- запад” – част 1 и част 2;
- Териториите между Волуяк и Божурище;
- Територии около пътен възел Ботевградско шосе и СОП и др.

Нормативи и правила за по-добро управление 

НАГ е изготвил проект за програма за изработване на стратегията и наредбата за паркиране в столицата. Има възможност тази дейност да бъде финансирана със средства от програми на Европейския съюз.

ОПР и ОУП създават стратегическата и устройствена база за устойчивото развитие на северните периферии на Столична община – територия, която досега не беше достатъчно интегрирана в градската структура по две основни причини – трудния достъп и екологичното замърсяване от металургичното производство в Кремиковци. Затварянето на замърсяващите производства, идеите Кремиковци да се превърне в иновативна промишлена зона, строителството на Северната скоростна тангента и радиалните връзки към центъра, достигането на метрото до ж.к. „Обеля“ и летището са фактори, които правят наложително да се планират интензивни политики за развитие на този уникален териториален ресурс, който за разлика от Витошката яка, не е пострадал от презастрояване и хаотична регулация.

НАГ е събрал достатъчна аналитична информация и може в кратък срок да представи на СОС проект за програма, която да започне изпълнението си в следващия кметски мандат.

Минерални води 

В програмата за минералните води към Общинския план за развитие за 2015-2016г. се предвиждат следните дейности по отделните находища:

Хидротермално находище на минерална вода „София-Център”:
- Проект за определяне на санитарно-охранителна зона – пояс І около водовземните съоръжения (каптиран
естествен извор и сондаж №3-хг) и зони за защита на находището
- Проектиране на геотермална централа за отопление на общински и държавни сгради в центъра на
София
- Изграждане на модерен градски СПА-център в сградата на Централна минерална баня (Музей за
история на София с активно присъствие на минерална вода). 

Хидротермално находище на минерална вода „София-Баталова воденица”:
- Изследване актуалното състояние на съществуващите водовземни съоръжения (сондаж №6-хг и сондаж
№8-хг)
- Изработване на проекти за определяне на експлоатационните ресурси и характеризиране на находището
- Предпроектни проучвания и проектиране на градски минерален плаж и рекреационен (СПА) център към
бъдещия Аквапарк „Възраждане“. 

Хидротермално находище на минерална вода „София- Овча Купел”:
- Предпроектни изследвания за реконструкция на съществуващата минерална баня и превръщането й в
модерен градски балнеоложки център. 

Хидротермално находище на минерална вода „София- Лозенец”:
- Изработване на проект за определяне на експлоатационните ресурси и характеризиране на находището
- Проучване и каптиране на ресурсите на хидрогеотермалното находище чрез изграждане на ново
водовземно съоръжение (сондаж)
- Предпроектни проучвания за проектиране и изграждане на нов модерен водоналивен кът при ул.”Милин
камък” (при съществуващия полуразрушен и неексплоатиран водоналивен кът)
- Предпроектни изследвания и проектиране на геотермална централа за климатизация на общински детски
градини и училища и държавни сгради в района на находището

Хидротермално находище на минерална вода „София- Надежда”:
- Определяне на експлоатационните ресурси и характеризиране на находището
- Предпроектни изследвания и проектиране на геотермална инсталация за климатизация на общински детски
градини и училища в района на находището. 

Хидротермално находище на минерална вода „София - Свобода”:
- Изследване актуалното състояние на съществуващите водовземни съоръжения (сондаж №4-хг и сондаж
№5-хг) към находището
- Изработване на проекти за определяне на експлоатационните ресурси, характеризиране на находището и
технически възможните дебити на съоръженията
- Проект за определяне на санитарно-охранителна зона – пояс І около водовземните съоръжения (сондаж №4-
хг и сондаж №5-хг) и зони за защита на находището. 

Контрол по строителството 

До края на 2015 г. трябва да приключи процесът по изработване на технически паспорти на многофамилните сгради в София. Екипът на НАГ има задача да създаде организация за контрол над изпълнение на мерките и предписанията, отразени в техническите паспорти. Реализирането на този мащабен проект ще доведе до рехабилитация
на сградния фонд на столицата му и максималното му доближаване до законовите стандарти за безопасност, хигиена на обитаване и естетически вид. 

През изминалия период се постигна много за регистрирането на незаконнопостроените обекти, изследването на възможността за търпимост и узаконяване. Останалите обекти са в процедура по премахване и е засилен контролът за предотваратяване на нови нарушения.

Целенасочено внимание ще се отделя на съхраняването на сградите, паметници на архитектурата в града, някои от които са в много лошо състояние, със собственици в чужбина или с неизвестни наследници. Новото звено, което ще се създаде в НАГ ще има за основна задача кооординирането на този процес.

НАГ работи с неправителствени организации, които имат за цел да изяснят статута на постройките в ромските гета, да създадат документация за търпимите и узаконими сгради и провеждат разяснителни кампании за превенция на незаконното строителство и създаване на култура за спазаване на строителните и устройствени правила. В тази посока се работи и по новите устройствени планове за тези територии – Факултета, Филиповци, Абдовица/намира се малко преди Бусманци., Димитър Миленков и др. 

Премахването на незаконните гаражни клетки ще продължи и в следващия период.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови