Приемът след IV клас в математическите гимназии се запазва

OFFNews Последна промяна на 26 април 2015 в 15:38 6071 3

Милена Дамянова

Снимка Сергей Антонов

Милена Дамянова

Приемът в V клас в математическите и природоматематическите гимназии се запазва.

Това реши Комисията по образование към Народното събрание, която провежда изнесено заседание през уикенда. Тя гласува на второ четене проектозакона за предучилищното и училищното образование, внесен от депутата от ГЕРБ и бивш зам.-министър с ресор "Средно образование" Милена Дамянова.

В средищните училища ще продължат да се обучават учениците от населени места от общината или съседни общини, в които няма училища, предвиждат приетите текстове, съобщиха още от комисията. За учениците от І до VІІ клас се осигурява целодневна организация на учебния ден, както и обедно хранене, организирано в помещения в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

За първи път с гласуваните на второ четене текстове се предвижда детски градини да придобиват статут на средищни. Средищните детски градини са общински и в тях ще се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца в задължителна предучилищна възраст от населени места, в които няма детска градина или училище.

Приетите текстове запазват съществуващите защитени училища, които не може да бъдат закривани, тъй като закриването им би довело до нарушаване на достъпа до образование.

Предвижда се и детски градини да могат да бъдат обявявани за защитени на същия принцип, а списъкът със защитените градини да се приема от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието, въз основа на решение на съответните общински съвети. Списъкът ще се актуализира ежегодно до 1 ноември.

Децата постъпват в детската градина не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на 3-годишна възраст. По преценка на родителя или при липса на яслена група в съответното населено място децата може да постъпват в детската градина при навършени 2 години.

Постъпването на децата в детската градина ще се осъществява целогодишно.

Процесът на обучение и възпитание на децата в детските градини се осъществява в целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна форма.

Училище

Според степента училищното образование е основно и средно. Основното образование се осъществява от I до VII клас включително в два етапа – начален (от I до IV клас) и прогимназиален (от V до VII клас включително). Обучението за придобиване на средно образование се осъществява от VIII до XII клас и се разделя на два етапа - първи гимназиален (от VIII до Х клас) и втори гимназиален (от ХI до ХII клас).

Комисията гласува и текстове, които предвиждат разкриването на Центрове за подкрепа за личностно развитие, които ще провеждат дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта
на науките, технологиите, изкуствата и спорта; кариерно ориентиране и консултиране; превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици; ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности; педагогическа и психологическа грижа;
прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата с увреждания.

В тази категория са и Центровете за специална образователна подкрепа, които ще извършват дейности по диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и ученици с тежка и дълбока умствена изостаналост или с множество увреждания; педагогическа и психологическа подкрепа, както и прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците с тежка и дълбока умствена изостаналост. Предвижда се децата, които се обучават в тези центрове, да получават документ за завършен клас и степен от училището, което ще работи съвместно с Центъра за специална образователна подкрепа. Целта е да се осигури равнопоставеност с връстниците им и да не се допуска образователна сегрегация.

Центрове за подкрепа за личностно развитие са и ученическите общежития, чиято дейност не се организира от училища, астрономическите обсерватории и планетариуми. Центровете за подкрепа за личностно развитие могат да извършват една или няколко от изброените дейности. Центровете за подкрепа за личностно развитие са общински.
Текстовете, приети на второ четене от Комисията, трябва да бъдат гласувани окончателно на второ четене в пленарната зала.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!