Преподавател даде на прокурор министъра на образованието

Александра Маркарян 24 януари 2022 в 08:00 14928 0

Николай Денков

Снимка БТА/Владимир Шоков

Акад. Николай Денков, министър на образованието и науката

Университетски преподавател сезира прокуратурата срещу министъра на образованието и науката.

Сигналът на проф. дтн Веско Панов срещу акад. Николай Денков до Софийска градска прокуратура е от 10 януари 2022 г. и OFFNews разполага с копие от него.

Професорът от Техническия университет в София иска прокуратурата да провери дали министърът е извършил престъпление по служба с отказа си да назначи служебен ректор на ТУ-София, след като съдът отмени избора на проф. д.н. Иван Кралов за ректор през 2019 г. от Общото събрание.

Окончателното решение на Върховния административен съд в полза на жалбоподателя – проф. Панов, който тогава е един от кандидат-ректорите - е от 16.12.2021 г.

Проф. Кралов е избран за ректор с мандат 01.12.2019 г.-30.11.2023 г. На първия етап петимата кандидати получават 809 гласа при... 380 гласували, защото се разрешава един делегат да гласува за повече от един претендент. Върховният съд е категоричен, че това нарушава Конституцията.

380 гласували - 809 гласа. Защо ВАС отмени избора на ректор на Техническия университет

„В теорията и решенията на Конституционния съд няма противоречие по въпроса, че равното избирателно право предполага всеки избирател да притежава само един глас, който да е с еднаква тежест с гласовете на другите избиратели“, пишат върховните съдии в мотивите си. Правилото се формулира накратко така: „Един човек – един глас – еднаква тежест“.

Законът за висшето образование изисква министърът на образованието и науката да назначи служебен ректор при предсрочно прекратяване на мандата (чл. 10, ал. 2, т. 6, буква „в“). Акад. Николай Денков не го прави.

В отговор на депутатски въпрос министърът обяснява, че това би означавало намеса в академичната автономия. Описаните в закона основания били различни от сегашния казус. Нямало нужда от служебно назначение и защото твърде скоро след решението на съда било насрочено Общо събрание на ТУ.

След решението на ВАС проф. Кралов излиза в отпуск и упълномощава двамата зам.-ректори да изпълняват ректорските функции.

Насрочва се Общо събрание за днес, 24 януари. То трябва да промени правилата за избор на ректор в унисон със съдебното решение „един човек – един глас“. Веднага след това, на 25.01. – без да се даде време за евентуално обжалване – ще се проведе нов избор на ректор, според дневния ред.

Прав ли е министърът?

Сигналът

В сигнала си до Софийска градска прокуратура бившият зам.-ректор на ТУ проф. Панов, който и с юридическо висше образование, заключава, че на база решението на ВАС проф. Иван Кралов никога не е бил и в момента не е ректор на ТУ. Следователно няма правомощията на упълномощава никого да изпълнява ректорски функции. Той е убеден, че министърът не просто има правото, а е длъжен да назначи служебен ректор, след като установи, че държавното висши училище няма такъв. Професорът подчертава, че министърът на образованието и науката е длъжен да съобрази действията и актовете си със съдебното решение. Той подозира, че отказът на министъра да изпълни задълженията си цели улесняване повторното избиране на проф. Кралов за ректор, „тъй като му дава възможност да влияе неправомерно върху провеждането на новата процедура за избор на ректор“.

Има ли уговорка с МОН в полза на незаконно избрания ректор на ТУ-София

„Моля, уважаеми господа прокурори в СГП, да проверите дали министърът на образованието и науката не е извършил престъпление по служба с отказа си да назначи временно изпълняващ длъжността ректор на Техническия университет – София“, завършва сигналът на проф. Веско Панов до СГП.

Министърът

Въпросът бе повдигнат в Народното събрание от депутатката от „Продължаваме промяната“ Деница Симеонова. Ден след подаването на сигнала до СГП тя пита министър Денков "Защо досега не сте назначили временно изпълняващ длъжността ректор на Техническия университет – София?" и "Кой в момента е легитимен представляващ и управляващ Техническия университет – София?“.

Симеонова получава писмен отговор от министъра на 18 януари. В него акад. Денков излага тезата, че назначаването на служебен ректор, „макар и допустимо в определени случаи, е сериозно отклонение от принципа за академична автономия“ на висшите училища.

Според него в тази му част ЗВО „следва да се тълкува ограничително, а не разширително“.

„Правомощията на министъра на образованието и науката по чл. 10, ал. 2, т. 6 от ЗВО да назначи временно изпълняващ длъжността ректор е обвързано с точно определени случаи (основания), които са изчерпателно изброени от законодателя. Между тези случаи, както сама посочвате в отправения към мен въпрос, не попада хипотезата, при която решението на Общото събрание за избор на ректор е отменено от съда с влязло в сила съдебно решение. Ето защо считам, че въпросът дали в настоящия случай е налице или не правомощие на министъра на образованието и науката да назначи временно изпълняващ длъжността ректор, не е така юридически безспорен, както твърдите в изложението на въпроса си, поради което упражняването на правомощието би могло да доведе до нови съдебни спорове“, пише акад. Денков.

Според него назначаването на временно изпълняващ длъжността ректор „има смисъл тогава, когато висшето училище остава без ректор за продължителен период от време“. Сега случаят е друг – посочва министърът и напомня, че решението на ВАС е от 16 декември, а заседанието на Общото събрание - на 24-и и 25 януари.

„Назначаването на временно изпълняващ длъжността ректор за толкова кратък период, в който голяма част от дните са неработни, поради Коледните и Новогодишните празници, би било неоправдано, тъй като е необходимо технологично време служебният ректор да встъпи в правомощията си – запознаване с документацията на висшето училище, изваждане на спесимен на подписа и т.н.“, пише министърът.

Той смята, че „при действащо Общо събрание ЗВО дава достатъчно механизми на висшето училище да произведе нов избор на ректор и без назначаване на служебен такъв“.

Последствия

Какви може да са последствията от всичко това предупреждава проф. Панов в писмо до всеки от членовете на Общото събрание от 23.01., с копие от което OFFNews разполага. Едно от тях може да е ново съдебно дело и повторна отмяна на решенията на събранието.

„Във връзка с прекратяването на ректорските правомощия проф. Кралов е заличен от Булстат-а на ТУ-София. Това доведе до редица последици, като най-важната е, че планираното за 24 януари 2022 г. Общо събрание е незаконно - пише проф. Панов до колегите си. - Причината е, че то не може да се проведе без легитимен ректор, а упълномощените от проф. Кралов на 16.12.2021 г. зам. ректори (след влизане в сила на решението на ВАС) също са нелегитимни. Провеждането на Общото събрание ще противоречи на разпоредби на ЗВО и на ПУД (Правилника за устройството и дейността – бел. ред.) на ТУ– София.“

Решенията, взети на това събрание, може да бъдат обявени за нищожни и „отново да се озовем в същото положение, както в момента“, предупреждава проф. Панов.

Това не е всичко:

„След излизането на решението на ВАС бе установено, че то не е достатъчно ясно относно процедурата за избор на нов ректор и затова бе поискано (с молба от 21.12.2021 г.) автентично тълкуване от съда“.

Не може да се проведе избор на ректор преди произнасянето на ВАС, защото с тълкуването си той може да промени условията за кандидатстване и избор, обяснява професорът.

Обикновено срокът за произнасяне е едномесечен.

Председателят на ОС е уведомен за тези обстоятелства.

„Необмислено и дори абсурдно е в рамките на едно заседание на Общото събрание да се предлага гласуване на промяна на правилника и веднага след това да се избира ректор на основата на приетите промени – отбелязва още проф. Панов. - Това е абсурдно, най-малкото защото решението, с което се приемат промените, подлежи на обжалване и ако някой реши да го направи в законоустановения 14-дневен срок, изборът на ректор може да се окаже отново невалиден.“

Според него на събирането днес е възможно само:

- да бъдат обсъдени предложените промени в ПУД на ТУС с оглед постигане на консенсус, но без вземане на формално решение по тях;

- да се излезе с искане пред министъра на образованието и науката да назначи временно изпълняващ длъжността ректор, който в съкратени срокове да проведе законно Общо събрание за промяна на правилника и избор на ректор.

„Уважаеми колеги, сигурен съм, че у всеки един от Вас има настроения и нагласи относно решението на ВАС. Но съм убеден, че никой не желае втори път да се случва подобна ситуация в Нашия университет. Затова нека оставим на заден план прекалените амбиции, арогантната настъпателност, административните хватки, спекулациите и изопачаването на действителността, насаждането на зависимости. Да се отърсим от умишлено насаждания страх и да постъпим по съвест и справедливо, съгласно разпоредбите на Закона и нашите правила. Като свободни и независими личности!“, завършва проф. Панов.

Назначаването на служебен ректор в български университет от акад. Денков не би било прецедент.

За първи път в България ректор на университет си отива за плагиатство

През 2018 г. министърът на образованието Красимир Вълчев назначи такъв в Техническия университет във Варна, след като в трудове на титуляра беше установено плагиатство. Плагиатството, извършено от ректора, е изрично посочено в ЗВО като основание за назначаване на служебен на негово място.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови