Има ли уговорка с МОН в полза на незаконно избрания ректор на ТУ-София

В университета се раздават бонуси и награди без правила и еднолично. За един и същи труд се получават пари по различни канали - твърди бившият зам.-ректор проф. Веско Панов

Александра Маркарян 07 януари 2022 в 07:00 9715 0

Уговорил ли се е министърът на образованието с представител на избрания незаконно ректор на Техническия университет в София да не назначи служебен ректор? Въпроса поставя индиректно проф. Веско Панов - бившият зам.-ректор на инженерното висше училище, който обжалва провеждането на избора за ректор през 2019 г. и спечели делото. Той изпрати писмо до акад. Николай Денков с копия до президента Румен Радев и премиера Кирил Петков, с копие от което и OFFNews разполага.

380 гласували - 809 гласа. Защо ВАС отмени избора на ректор на Техническия университет

В него го предупреждава, че "бездействието" му да не назначи служебен ректор "би затвърдило статуквото на безконтролно упражняване на власт в ТУ - София".

Проф. Панов сигнализира също, че в университета се раздават непрозрачно "бонуси и награди без ясни правила и еднолично, за един и същи труд се получават пари по различни канали и вместо свобода на словото, споделеност на знания и уважението към различието, трайно се установява страхът".

На 16 декември 2021 г. Върховният административен съд отмени решението на Общото събрание на ТУ-София за избор на ректор през 2019 г. и постанови провеждането на нова процедура по нови правила. Промяната им е необходима, тъй като отменените от съда позволяваха един преподавател да гласува за повече от един кандидат. Така парадоксално при 380 присъствали делегати през 2019-а броят на гласовете за петимата на първия етап кандидати са 809. Балотажа печели проф. Иван Кралов. Оспорилият правилата за избор проф. Панов е един от останалите четирима кандидати.

Очакваше се след окончателното решение на съда министърът на образованието да назначи служебен ректор, под чието ръководство да бъде организирано и проведено общо събрание, което да промени правилата за избор на ректор в правилника на ТУ, след което да бъдат издигнати кандидатури, да има достатъчно време за кампаниите и да се проведе избор.

Това няма да се случи. Министърът не назначи служебен ректор. Че това ще се случи се подразбра от отговор на МОН до OFFNews, в което се казва, че министърът е "в готовност да упражни правомощията, дадени му от Закона за висшето образование, в т.ч. и да назначи временно изпълняващ длъжността ректор на ТУ-София, ако са налице законовите основания за това".

Така вместо да управлява служебен ректор избраният незаконно за ректор предостави управленски правомощия, каквито според съда няма, на зам.-ректори. Свика се и Общо събрание на 24 януари. В дневния му ред са включени едновременно промяна на правилата за избор и самият избор на ректор.

Защо всичко това е нередно и какви изводи прави проф. Панов? Публикуваме пълния текст на писмото му до министъра на образованието.

Уважаеми господин министър,

С решение 12912 от 16.12.2021 г. Върховният административен съд на Република България "отменя... решение от 30.10.2019 г. на Общото събрание на Техническия университет, гр. София за избор на ректор на Техническия университет за мандат 01.12.2019 г. - 30.11.2023 г." и "връща преписката на Общото събрание на Техническия университет за провеждане на нова процедура по избор на ректор със задължителни указания по прилагането на закона, съдържащи се в мотивите на решението".

Това решение поражда определени правни последици, най-важната от които е, че е обявен за незаконен изборът на ректор във връзка с незаконосъобразност на разпоредби, свързани с изборните процедури, регламентирани в Правилника за устройството и дейността на Технически университет - София.

В чл. 10, ал. 2, т. 6 от ЗВО е регламентирано Ваше правомощие за назначаване на временно изпълняващ длъжността ректор за срок не по-дълъг от шест месеца, целящо да възстанови нормалността и законността в университет с цел провеждане на почтени и честни избори в свободен академичен дух, които да са истинският изразител на волята на общото събрание.

Според официалния отговор на МОН на публикация в OFFNews от 23.12.2021 г. може да се направи заключение, че Вие няма да упражните предоставеното Ви от закона правомощие. Допълнително основание за това дават и разпространяващите се в ТУ твърдения на ръководството и най-вече на председателя на Общото събрание (ОС), че той лично се е договорил с МОН и въпросът е решен. Учудващо е, че МОН се договаря с представителя на губещата страна по делото, който се явяваше на всички заседания и застъпваше тези, които се тиражираха по най-превратен начин в университета. Ако има наистина такава уговорка, макар и негласна, означава, че МОН заема страна по спора и се опитва да преуреди по нов начин вече отсъденото от ВАС, като постави губещата страна в привилегировано положение.

Това ми дава основание да се обърна към Вас, в качеството Ви на министър, тъй като Ваше бездействие по случая би затвърдило статуквото на безконтролно упражняване на власт в ТУ - София и не би осигурило промяна към нормални академични отношения. Това би било лош сигнал и за останалите университети в страната, а и за колеги, които желаят да защитят по съдебен ред техни законно признати интереси.

В настоящия момент Техническият университет се управлява от упълномощени от досегашния ректор заместник-ректори в нарушение на закона. Не може лице, което не притежава право да управлява университета, да учредява представителна власт на другиго. Нещо повече, упълномощаването е извършено на 16 декември 2021 г., което съвпада с датата на решението на ВАС. Много обстоятелства около датата и съдържанието на упълномощаването будят основателни съмнения за сериозни нарушения, но по-важното е, че всички актове на тези нелегитимни представители са нищожни и ще създадат административно-управленски хаос в университета, ще засегнат права на доста хора.

При отмяната на решението на ОС на ТУ от 30.10.2019 г. се обезсилва изборът на ректор, но междувременно той вече е причинил реални правни последици, включително и неблагоприятни, въпреки че не може да произведе правно валидно действие. Формиран е ректорски екип, който две години управлява университета. Създадени са формални и неформални йерархични отношения и зависимости, които позволяват на незаконно избрания ректор и на екипа му да формират нагласи и настроения в ТУ, които естествено целят да запазят статуквото и да го бранят с всички възможни средства.

Не са малко случаите, при които не се спазва законът и ПУД на ТУС, уволняват се и се принуждават да напуснат неудобни преподаватели, провежда се обучение без правно основание и отказа на Академичния съвет (АС) непрозрачно се раздават бонуси и награди без ясни правила и еднолично, за един и същи труд се получават пари по различни канали и вместо свобода на словото, споделеност на знания и уважението към различието, трайно се установява страхът. Примерите са много.

Правилата в университета се прилагат избирателно и болшинството преподаватели изпитват чувство на обреченост, защото виждат, че нищо не може да се направи. Всяко различно мнение се приема като опит да се дестабилизира университетът и се разглежда като уронване на престижа на работодателя. Налага се да се приспособяват и да търпят, за да виждат своето бъдеще в университета.

След решението на ВАС по подадения от мен сигнал за незаконосъобразност на разпоредби, свързани с изборните процедури, аз съм обект на лични нападки от лица, приближени до ръководството на ТУ - София и най-вече на председателя на ОС. Прави се опит да се убедят колегите, че човекът, подал сигнал за нарушение (в случая - на конституционна норма) трябва да бъде заклеймен като вредител, а нарушителите да бъдат защитавани като почтени хора и ректорът да се възприеме като жертва на лични амбиции. Така се отклонява вниманието от факта, че отменените от ВАС процедури бяха използвани като механизъм, чрез който старият ректор си осигурява избор на посочен от него заместник и така се предпазва от евентуални проверки и неблагоприятни последици.

Стигна се дотам, че професор, декан на факултета на председателя на ОС и негов приближен, написа пост с лични нападки, недопустими за една академична общност. Няма смисъл да се обръщам към комисията по академична етика в университета, защото председател на тази комисия е помощник-ректорът, който е и най-приближеният човек до председателя на ОС. В този ред на мисли бих желал да отбележа, че е направена промяна в структурата на управление с добавянето на "помощник-ректор", без да е гласувана от АС, съгласно ПУД на ТУС.

Тези и редица други факти, които лесно могат да се установят, са част от една мащабна манипулация с цел не просто да ме злепоставят, а преди всичко да осигурят подкрепа за досегашния ректор като жертва на злонамерени действия. Те дават яснота кой стои зад нападките и показват, че всички властови позиции са овладени и нормалността е нарушена.

В тези условия се събираха подписи за провежда не на Общото събрание на университета, организирани лично от председателя на ОС.

Лесно е да се провери как "под строй", с персонални телефонни обаждания от деканите и със заплахи, беше събрана подписката за ОС. То се свиква за едновременно изменение на правилника и провеждане на избор на ректор. Правен абсурд е как ще бъде променен правилникът и ще бъде извършен избор по новите правила в едно заседание на ОС, а както е известно, правото е тържество на ценностите на обществото. Какви ценности са закрепени в този случай или по-скоро става дума за интереси на група хора, които са се поставили над останалите. Този процес протича в условия на липса на академичност, налагат страх и липса на контрол. Прокарва се манипулацията, че трябва на всяка цена да се потвърди изборът на сегашния ректор, който уж бил станал жертва на некоректна постъпка. Затова и Общото събрание се свиква толкова прибързано, че да няма други кандидати за този пост. Трябва да се има предвид, че кандидатирането за ректор изисква не само сериозно обмисляне от кандидата, но и време за подготовка на мандатна програма, среща с колективите и др., за което са необходими време и нормални условия.

Г-н министър,

В Технически университет - София не съществуват условия за свободно провеждане на свиканото Общо събрание и за избор на ректор. Възвръщането на нормалността в университета зависи от Вас.

Бих желал да подчертая, че неслучайно чл. 10, ал. 2, т. 6 от ЗВО е регламентирано Ваше правомощие за назначаване на временно изпълняващ длъжността ректор. Ако не упражните това си правомощие, ще предопределите резултатите от предстоящото ОС на ТУ в подкрепа на статуквото и ще обезсмислите възможността дори и по съдебен път да може да се приложи върховенството на Закона и принципите на правовата държава, каквато по Конституция е Република България.

Силно се надявам, че няма да постъпите така и ще върнете вярата на хората, че идва промяна и че от тях нещо ще зависи.

Очаквам с нетърпение Вашите действия и предварително благодаря за отделеното време.

OFFNews изпрати въпроси до министъра на образованието и науката акад. Николай Денков във връзка с твърденията и упреците в писмото, както и по сигнала за раздавани непрозрачно бонуси и получаване на заплащане за един и същи труд по различни канали. Отговорите вижте ТУК.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови