Повече пари за учителите в отдалечените райони

Александра Маркарян 22 януари 2018 в 14:51 5200 0

Красимир Вълчев
Красимир Вълчев

Доходите на учителите в отдалечените райони ще бъдат увеличени. Повече пари ще получават и тези, които работят с деца от уязвимите групи. Държавата вече ще финансира транспорта на всички учители, а не само на тези, които пътуват, за да работят в училища в малки населени места. 

Промените са заложени в проект за промени на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, който днес бе публикуван за обсъждане от Министерството на образование и представен на пресконференция от министър Красимир Вълчев.

Повечето доходи ще дойдат както от увеличението на основните заплати благодарение на новите критерии за финансиране, така и от заплащане за допълнителна дейност, например работа с родителите на деца от уязвимите групи. То ще бъде различно за различните учители, трудно е да се посочи среден процент, уточни министърът.

Една от причините за допълнителното финансиране е да се осигурят достатъчно учители в системата, в която основен проблем е предстоящото навлизане на много педагогически специалисти в пенсионна възраст, а друга - да отдалечените населени места да станат по-привлекателни за специалистите.

Регионален коефициент

Средствата от държавния бюджет за децата и учениците в детските градини и училищата ще зависят от броя на децата/учениците, броя на групите/паралелките, вида и броя на образователните институции и стандартите за дете/ученик, за група/паралелка и за образователна институция. Получената сума ще се умножава по т. нар. регионален коефициент, който се въвежда с промените в наредбата.

Коефициентът ще се определя в зависимост от:

- отдалеченост на общинския център от населено място с население над 100 000 жители;

- отдалеченост на общинския център от областен град;

- брой на населението в общинския център.

За целите на определянето на регионалния коефициент общините се групират в 8 групи.

Допълнителна тежест ще се дава на:

- малка гранична община (с население под 20 хил. души, чиято граница съвпада с държавна граница, с изключение на морската, както и община, която е заобиколена само от гранични общини);

- Северозападния район;

- географските територии Родопи и Странджа-Сакар.

Общините с допълнителна тежест са 112 според приложение в проекта за изменение на наредбата. Сред тях са Ардино, Златоград, Априлци, Велинград, Белене, Ивайловград, Враца, Кърджали, Белоградчик, Видин, Мадан, Ловеч, Маджарово, Сатовча, Малко Търново, Лом, Свиленград, Монтана, Болярово, Бойчиновци, Момчилград, Перущица, Симитли, Плевен, Сърница, Невестино, Рудозем, Тетевен, Никопол, Тополовград, Девин, Чепеларе, Троян, Доспат, Кнежа, Трън, Шабла, Крумовград, Ябланица и др.

Регионалният коефициент ще донесе средно с 12% повече средства, но в училищата в някои общини те може да са с 16-18% повече. Други може да получат допълнително пари и по този показател, и за работа с деца, застрашени от отпадане при натрупването процентът да е по-висок.

Уязвими групи

Детските градини и училищата, в които има концентрация на деца с родители с начално или по-ниско образование (т. нар. уязвими групи, застрашени от отпадане) също ще получават допълнителни средства от държавния бюджет. Парите може да отиват за увеличение на основните заплати или за допълнителни възнаграждения, както и за ангажиране на други специалисти, например образователни медиатори или социални работници, обясни министър Вълчев. С тези пари може да се покриват и разходите за допълнителни уроци по български език, например за децата, за които той не е майчин.

Задължителни условия за получаването на допълнително финансиране са институциите да са подали информация за не по-малко от 80% от децата и учениците (в основната степен на образование) в Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование, както и в тях да са записани не по-малко от 15 деца/ученици (в основна степен).

Училищата и градините, които отговарят на критериите, ще бъдат разделени в пет групи за финансиране. Списък с детските градини и училищата, които отговарят на критериите за допълнително финансиране по този показател предстои да бъде публикуван на сайта на МОН, след което регионалните управления на образованието могат да правят предложения за промени в 7-дневен срок.

Ще бъде разрешено формирането на паралелки с брой деца под минималния, когато става въпрос за придобиване на квалификация по специалности и професии, в които се очаква недостиг на специалисти на пазара на труда, предвижда друга промяна в наредбата.

Урежда се и статутът на центровете за кариерно ориентиране, създадени с финансиране по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Те ще продължат дейността си в общините, в които са били разкрити, с държавно финансиране. 80% ще дава държавата, 20% - общината.

Общо за новите политики по наредбата ще бъдат разпределени 90 млн. лева.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови