Поставят разузнавачи на къса каишка с 5-годишни дисциплинарки

Юлиан Христов Последна промяна на 19 февруари 2016 в 15:13 9854 0

Поставят разузнавачи на къса каишка с 5-годишни дисциплинарки

Служителите на новосъздадената Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) ще могат да бъдат наказвани дисциплинарно с петгодишна давност. Това става ясно от проекта на правилник за работа на новата Агенция, която е правоприемник на Националната разузнавателна служба (НРС). 

В главата, уреждаща дисциплинарната практика в Агенцията, е вкаран текст, според който: "Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от пет години от извършването му." По този начин текстът позволява дори да бъде констатирано нарушение, извършено от служител, то да бъде докладвано пет години по-късно. За нарушения, за които наказанието е забележка или порицание, може да съблюдават директорите на дирекции. За по-тежките наказания обаче, които са свързани с кадровото израстване на служителите и уволнението им, отговаря пряко председателят на ДАР, който пък е пряко подчинен на премиера. 

Подобни текстове в правилника на несъществуващата вече НРС няма. В новия правилник е разписана и възможността агенти да доносничат за свои колеги. Редовите служители ще имат задължението да докладват за нарушения, извършени от агенти на ДАР. В тези текстове е уточнено задължението на служителя да подаде незабавно писмен сигнал до прекия си началник, като анонимните сигнали ще бъдат отхвърляни. 

В същото време в правилника не е записано, че дисциплинарното производство трябва да бъде започнато незабавно. Вратичката за това служител да бъде държан "на къса каишка" остава отворена с текстовете, според които дисциплинарката се счита за открита, едва когато са налице достатъчно данни за извършеното нарушение и самоличността на нарушителя. Тук никъде не са определени критериите за това кои данни са достатъчни, за да се определи едно нарушение като извършено. Едва след този текст и уточнението "включително" се изброяват легитимните случаи за установяване на нарушение: след извършване на финансова ревизия (одит), след проверка от инспектора и при извършена служебна проверка. 

Подобни текстове реабилитират прийомите, характерни за репресивните служби на тоталитарната държава и по-скоро биха генерирали злоупотреба с власт, отколкото биха предотвратили нарушения.

ДАР беше създадена след приемането на пакета от закони за службите за сигурност. В този закон, както и в Закона за НСО, бяха разписани полицейски правомощия на служителите. Те ще могат да задържат лица, като за това имат право да използват помощни средства като белезници, каучукови, пластмасови, щурмови и електрошокови палки и прибори, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми. Освен това те ще могат да използват и устройства за принудително спиране на превозни средства.