Плевнелиев и Фандъкова в подкрепа на хората с увреждания

Нели Чолашка Последна промяна на 27 февруари 2014 в 10:46 1008 0

Росен Плевнелиев и Йорданка Фандъкова.

"Не уврежданията правят хората непълноценни, а средата, която не може да ги възприеме. Новият подход към хората с увреждания изисква промяна в стереотипите на обществото като цяло, както и законодателни промени за активното включване на хората с увреждания", заяви президентът Росен Плевнелиев.

Държавният глава участва в конференцията „Променя ли се светът на хората с увреждания“, която се провежда по повод две години от ратификацията от България на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

По отношение на достъпността на градската среда, всеки проект, който се реализира от Столична община е с такава насоченост – градската среда да бъде достъпна за хората с увреждания”, каза кметът на София Йорданка Фандъкова.

По данни на Световната здравна организация над един милиард от хората в света са с увреждания, а на всеки пет лица, живеещи в бедност, едно е с увреждане.
Често те са изправени пред бариери в образованието и обучението си, което води до бедност, до социално изключване и до ограничаване на основни човешки права, подчерта държавният глава пред участниците във форума.

„Това е основно предизвикателство пред политиците, институциите, гражданското общество и самите граждани. Рискът от социално изключване е почти три пъти по-висок при хората с увреждания в България", каза Плевнелиев.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „БАРИС” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган – Агенция за социално подпомагане.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови