Неправителственият сектор на ръба на финансовото оцеляване

Александра Маркарян Последна промяна на 15 август 2013 в 16:59 2619 4

Индекс за устойчивост на НПО за 2012 г.
Индекс за устойчивост на НПО за 2012 г.

Неправителственият сектор в България продължава да е на ръба на финансовото оцеляване въпреки лекото подобрение в този показател в Индекса за устойчивост на НПО на Американската агенция за международно развитие (USAID) за 2012 г., представен днес от българския ù партньор Българския център за нестопанско право.

Общата оценка за България леко се подобрява. Тя е 3,3, което ни нарежда на 9-о място сред 29 държави от Централна и Източна Европа и Азия. На първо място е Естония, следвана от Полша, Чехия, Латвия, Словакия, Литва, Унгария и Хърватия.

От седемте наблюдавани сфери най-лошо е състоянието на сектора в графа "Финансова устойчивост". Там резултатът ни е 4,5. (Индексът измерва в стойности между 1 и 7, като 1 показва възможно най-високата степен на устойчивост, а 7 - най-ниската; резултат между 1 и 3 означава добра устойчивост, между 3,1 и 5 - развиваща се устойчивост и от 5,1 до 7 - затруднена устойчивост).

По отношение на финансовата устойчивост на НПО - страната е на едно от последните места в Централна и Източна Европа, обясни Любен Панов, програмен директор на Българския център за нестопанско право (БЦНП), който представи резултатите.

Недобро е и състоянието на НПО и по отношение на организационния капацитет, пряко свързан с финансовата устойчивост. Тук оценката за България е 4,4. Зад България остават единствено страни като Узбекистан, Туркменистан и Беларус. У нас НПО не могат да разчитат на държавни грантове, което стеснява възможните източници на финансови ресурси.

"Организациите оцеляват, а не засилват организационния си капацитет", коментира Панов. Често финансирането и съответно екипа, с който работят, зависи в много голяма степен от проектите, по които работят и ако не бъде осигурено финансиране по нови проекти с приключването на старите екипът се пренасочва към работа в бизнеса.

Най-висока остава устойчивостта на НПО по отношение на правната среда. Тук резултатът ни е 2,2, колкото и предишната година. Процедурата по регистрация на НПО остава непроменена през 2012 г., непроменен е и основният проблем пред неправителствените организации - вписването в Централния регистър на организациите в обществена полза към Министерството на правосъдието, отбелязват авторите на изследването.

В някои случаи Регистърът не предоставя достатъчна информация на НПО за документите, необходими за регистрацията ù, продължава да отказва регистрация на организациите, които извършват стопанска дейност, публикува със забавяне годишните отчети на организациите.

Друг проблем пред НПО в България е фактът, че все още у нас неправителствените организации нямат право да предоставят здравни услуги директно. В сферата "Предоставяне на услуги" оценката за България е 3,2, колкото и при предишното изследване.

По отношение на обществения престиж НПО запазват досегашното си ниво, тук оценката остава 3,2. Авторите на индекса изтъкват и някои от кампаниите, допринесли за доброто име на неправителствения сектор, сред които и участието на доброволците от форума OFFRoad-Bulgaria при гасенето на възникналите пожари.

По-високата с една десета оценка за България спрямо предишния индекс се дължи на лекото подобрение във финансовата устойчивост и в сферата на застъпничеството. Тези резултати обаче са в резултат на двата нови чуждестранни механизма за финансиране, обявени през 2012 г. - Българо-швейцарската програма за сътрудничество и Норвежкият финансов механизъм. Те обаче не могат да бъдат дългосрочен източник за финансиране на сектора, което поставя под въпрос бъдещите резултати на България по този показател в индекса.

Другият фактор за по-добрия ни резултат е приетата Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации през септември 2012 г., която обаче и до днес не се прилага.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови