МОН разширява приема на студенти по 8 направления

Евростипендиите вече няма да са по 150 лв. - сумата ще определя университетът

Александра Маркарян Последна промяна на 11 януари 2018 в 18:58 11970 1

Приемът на студенти в специалности от 8 направления - ще бъде разширен. Те са: "Математика", "Педагогика на обучението по…", „Религия и теология“, „Физически науки“, „Химически науки“, „Енергетика“, „Материали и материалознание“ и „Химически технологии“.

Това предвиждат промени в правителствено постановление, внесени днес от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев за едномесечно обсъждане.

Държавата ще разреши по цитираните 8 направления университетите да приемат толкова студенти, на колкото имат право според капацитета си. Бройките няма да бъдат строго фиксирани от МС, ще може да се запълни целият капацитет.

Досега по този ред се приемаха студенти в компютърните специалности и тези от направление "Математика" заради необходимостта от повече специалисти. При първите целта е изпълнена, но се очаква сериозен недостиг на специалисти по математика и останалите 7 направления, заради което за компютърните специалности вече няма да се прилага същият режим.

На база сегашния списък с 32 приоритетни професионални направления ще се обособят 4 групи и ще има още по-детайлно определени критерии за диференцирано финансиране. Сред тях сега са акредитационна оценка, реализация на пазара на труда, първо място според комплексната оценка за качество и потребност на пазара на труда или уникалност на висшето училище, както и очакван недостиг от съответните специалисти.

С предложенията във формулата за изчисление на допълнителната диференцирана сума се въвеждат два допълнителни коефициента. Първият е за приоритетни професионални направления с намаляващ прием през последните 5 г. Такива са "Математика" - с 19% намаление, "Педагогиката на обучението по..." - с 30%, филологиите и "История" - по 20%, "Религия и теология" - с 35%. Вторият се отнася до определени области на страната с нисък икономически статус: Видин, Враца, Кърджали, Смолян и Ловеч. Филиалите на висшите училища там ще получават по-голямо финансиране с цел висшето образованието там да се съхрани, обясни министърът на образованието Красимир Вълчев.

С предложените промени се утвърждава политиката на концентриране на финансирането в професионалните направления и висшите училища, получили по-висока оценка за качество и съответствие с потребностите на пазара на труда, преструктуриране към професионални направления, за които сe очаква бъдещ недостиг от кадри на пазара на труда, и насърчаване на профилната оптимизация, се казва в доклада на министъра до МС.

Ако предложенията бъдат одобрени, ще бъде спрян приемът на студенти и докторанти по професионални направления, в които максимално допустимият брой е под 15 души.

Ще се увеличат бройките за студенти - професионални бакалаври - в направление "Туризъм" в колежите във Варна и Бургас.

Стипендии

В друго правителствено постановление (№90 от 2000 г.) се предвиждат промени по отношение стипендиите за студенти и докторанти.

Европейските стипендии, които досега бяха месечно по 150 лв., а сумата се отпускаше по европроект с финансиране по оперативна програма, вече ще се отпускат с държавни пари, които са добавени към субсидиите на университетите. Размерът на месечната стипендия вече няма да е фиксиран на 150 лв. Университетът сам ще определя сумата в зависимост от това дали иска да даде стипендии на повече хора, или да даде по-големи стипендии, но на по-малко обучаващи се.

65% от общата сума за стипендии ще се разпределя между всички студенти, които отговарят на критериите. Останалите 35% ще отиват за тези, които учат в специалности от приоритетните професионалните направления, независимо дали те получават първия вид стипендии. При тях единственият критерий дали да получат стипендия ще е средният им семестриален успех.

Месечните стипендиите за редовните докторантите по държавна поръчка ще се увеличат от 450 на 500 лева.

Общности

Двойно се увеличават бройките за прием в университетите ни на сънародници в чужбина (ПМС 103). От 1000 те стават 2000 (за степените "бакалавър" и "магистър"). Местата за докторанти се увеличават от 20 на 40.

За първенците на националните олимпиади по български език и литература и на випуски на средни и висши училища ще има 30, а не 15 места, а за докторанти те се увеличават от 20 на 40.

Стипендиите за общностите ни в чужбина също се повишават.

75 вместо 50 лева ще получават те в Тараклийския държавен университет, Молдова (I курс на обучение). Студентите след първи курс ще вземат 90, а не сегашните 60 лв. 10-те студенти с най-висок успех ще получават 105 лева, при 70 лв. сега, ако не получават друг вид стипендия. За особени постижения вече ще се дават 135 лв., а не 90 лв. Петима докторанти ще се класират за стипендии по 225 лв. 

Друга промяна е, че МОН ще осигурява 30, а не 15 места за пълен курс на обучение на редовни студенти в български държавни висши училища, предназначени за чужди граждани от българска народност, които са:

1. класирани на първо място на национални олимпиади по български език и литература в съответните страни, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата;

2. завършващи средно образование в годината на кандидатстване и са първенци на випуски на:

а) Болградската гимназия „Г. С. Раковски" - гр. Болград, Одеска област, „31-во Общообразователно училище – гр. Одеса“ и Приморския украинско-български многопрофилен лицей - гр. Приморск, Запорожска област, Украйна;

б) Българския теоретичен лицей „Васил Левски" - гр. Кишинев, и Музикалния колеж „Щефан Няга" в с. Твърдица, Република Молдова;

в) Гимназията „Св. св. Кирил и Методий" - гр. Димитровград, и Гимназията в гр. Босилеград, Република Сърбия;

г) Българския теоретичен лицей - гр. Букурещ, и Теоретичния лицей - с. Дудещи Веки, окръг Тимиш, Румъния;

д) Училището за национално възраждане - гр. Павлодар, Република Казахстан;

3. първите трима абсолвенти, завършили с най-висок успех Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак" - гр. Тараклия, Република Молдова, на образователно-квалификационна степен „бакалавър", за обучение в образователно-квалификационната степен „магистър".

Тук промяната в списъка е включването на 31-во Общообразователно училище в гр. Одеса с преподаване на български език към училищата в Украйна.

Във връзка с разширяването на мрежата от училища в чужбина с преподаване на български език и литература, история на България, география на България и др. се предлага увеличаване броя на преподавателите, изпращани от МОН в горепосочените училища, от 30 на 50.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови