Любомир Спасов иска СУ да застане зад гърба му срещу министър Стойчо Кацаров (видео)

Дългогодишният директор на болница Лозенец даде обяснение пред колегите си от СУ за обвиненията в източване на НЗОК и незаконни трансплантации. Академичният съвет отказа да се намеси

Александра Маркарян 17 юни 2021 в 13:14 11286 0

Подкрепа срещу "яростната атака" срещу болница "Лозенец" от служебния здравен министър д-р Стойчо Кацаров са поискали от Софийския университет деканът на Медицинския факултет доц. Дориана Асенова и дългогодишният му декан и отстранен от здравния министър изпълнителен директор на болница "Лозенец" (бивша "Правителствена") проф. д-р Любомир Спасов. Това се случва на извънредно онлайн заседание на Академичния съвет на 4 юни - ден след пресконференцията на д-р Стойчо Кацаров, на която той обяви, че болницата е извършвала незаконни трансплантации, че висш държавен чиновник е прередил други чакащи за трансплантация, че болницата е източвала Здравната каса с фиктивни пациенти.

Болницата моментално отрича.

На заседанието проф. Спасов излага отговорите си по всяко обвинение пред членовете на Академичния съвет и двамата с доц. Асенова настояват най-старият и авторитетен български университет да застане зад гърба им.

Съветът реагира предпазливо. Изказванията са в посока на това, че трябва да се изчака приключването на проверките, че СУ не трябва да става страна по случая, че това би навредило на авторитета му и може да бъде използвано за политически цели. В крайна сметка съветът решава да не заема позиция, нито да гласува предложената от медицинския факултет декларация, която има следното съдържание:

"Факултетният съвет на Медицинския факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски" остро се противопоставя на отправените обвинения от служебния министър на здравеопазването, изказани на днешния брифинг (03.06.2021 г.), касаещи работата на клиничната база на факултета - МБАЛ "Лозенец". Подобни твърдения и внушения, неподкрепени с официални документи и окончателни резултати от проверки на компетентни органи, уронват престижа и граденото с години доверие към екипа на болницата, който е в основата на Медицинския факултет на Софийския университет.

Призоваваме академичната общност на Софийския университет да реагира и да ни подкрепи срещу поредната насочена към нас атака, рефлектираща и върху облика на целия ни университет."

Софийският университет не е известявал медиите за заседанието и обсъждания на него въпрос. OFFNews получи записа от свой източник, чието име ще запази в тайна.

Публикуваме както записа, така и стенограма от заседанието.

Извънредно заседание на Академичния съвет на Софийския университет на 4 юни

Проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет: Колеги, поводът да се съберем са събитията от последните два дни. Вчера министърът на здравеопазването даде брифинг, на който съобщи за няколко нарушения, според него извършени от болница „Лозенец“, с което той мотивира смяната на ръководството на болницата. След това болницата излезе със съобщение, което аз прочетох на техния сайт, в което тези обвинения се отричат изцяло. Междувременно разбираме, че членовете на Съвета на директорите са освободени и на тяхно място са назначени други трима, един от които е избран за директор, друг един – за председател на Борда. В тази ситуация основното, което ни притеснява е и това, което виждате на екрана. Колегите от факултетния съвет на Медицинския факултет са написали тези няколко реда, че цялата аргументация на министъра уронва престижа и доверието към болницата, която е наша университетска болница и по този начин засяга и Софийския университет.

Това е темата, по която прецених, че е редно да се съберем извънредно.

Най-напред ще дам думата на декана на факултета, доц. Асенова.

Доц. д-р Дорина Асенова, декан на Медицинския факултет: Уважаеми господин ректор, уважаеми декани, уважаеми колеги, в течение сте на последните събития и яростната атака на служебния министър на здравеопазването към нашата болница, която се явява всъщност гръбнакът на Медицинския факултет. Вие по-добре знаете от мен, че факултет се създава трудно. Това е много труд на преподаватели от предклиниката и клиниката. Доверие също се изгражда трудно. Трябваха години, за да се създаде, конструира, разработи такава огромна и важна структура. И сега, с недоказани твърдения, се цели уронването престижа както на болницата, така и на факултета, а оттам – и на целия университет.

В нашата структура общо работят към 715 човека. Днеска само три часа бяха достатъчни да съберем 362 подписа. Това са подписи от всички звена в болницата – както от преподавателския състав в предклиниките. Това са подписи на хора, които ни подкрепят и които само днеска са били на работа. Това са подписи, които говорят не само за подкрепата към професор Спасов, към цялата болница, към факултета и към университета. Това са подписи на вяра и надежда, че най-накрая правдата трябва да възтържествува. Свидетели сме на това, че в последните години, при смяната на всяко едно правителство, нашата болница – по разбираеми причини - е атакувана непрекъснато. Смятаме, че е крайно време това да спре и в България да почнат да се уважава професионализмът, а не всякакви други връзкарски истории.

Ставам много емоционална, затова се обръщам с едно изречение последно с молба към Академичния съвет на Софийския университет да ни подкрепи в този труден за нас момент, тъй като всички твърдения на служебния министър на здравеопазването са недоказани и са хвърлени в пространството. Смятам, че в една правова държава правосъдие, съд може да има само тогава, когато сте минали през тях, а не това да се възлага на медиите.

Проф. Любомир Спасов, бивш декан, в продължение на два мандата, и отстранен от служебния министър Стойчо Кацаров директор на болница "Лозенец" (бивша Правителствена): "Много кратка информация на членовете на Академичния съвет за това как седят нещата и реално защо беше направена тази атака от служебния министър.

(...)

Едно от твърденията, което от началото на годината се тиражира, е за това, че болницата е получила неправомерно пари, източва Здравната каса и се облагодетелства с фиктивни пациенти. Това не отговаря на истината и ще кажа фактите по това твърдение на министъра. Както знаете, преди малко доц. Асенова каза за атаките, които са към болницата и това е общо взето от миналата година, когато ние бяхме преструктурирани от болница – държавна структура по член 5, в търговско дружество. Това се случи в края на 19-та година.

В началото на 20-та година, след като бяхме преобразувани, ние пристъпихме, съответно, към действията за образуването на търговско дружество и такова беше вписано в Търговския регистър на 10 януари 2020 г. По изискванията на Закона за лечебните заведения търговските дружества, за да функционират като лечебни заведения за болнична помощ, трябва да получат разрешение за дейност и ние на 28 януари входирахме искане до министерството за издаване на разрешение за дейност, като в преходните и заключителни разпоредби на преобразуването беше отбелязано, че до издаването на такова разрешение болницата функционира по стария устройствен правилник.

Правя такова въведение да разберете проблема, който се е получил при наистина техническа грешка, която е допусната от болницата.

Цялата минала година ние сме отчитали в един информационен масив - „Болнична и доболнична помощ“, тъй като това се позволява за болниците по чл. 5. Неколкократното искане ние да получим разрешение за дейност най-накрая беше получено в края на миналата година, на 7 декември 2020 г. Пациентите, които ноември месец са били обслужвани в болницата за поликлиника и клиника, тоест лежащоболни хоспитализирани, вече не са могли да бъдат отчитани в един информационен масив пред НЗОК и затова от издаването на това разрешение пациентите за ноември месец, които се отчитат за декември месец, са отчетени по същия начин, както цялата година. Това е ставало безпроблемно преди. Но след получаване на това разрешение фактически тези, които са били на профилактични прегледи или са били обслужвани в поликлиниката амбулаторно не могат да бъдат отчетени, а за да не бъдат загубени, нашата администрация ги е отчела в общия информационен масив и това вече се е приело като това, че те са хоспитализирани или че са лежали в болница „Лозенец“. Това е станало декември месец, след получаването на разрешението за дейност.

Между 16-и и 20 декември ние получаваме средствата от Касата, които ни се полагат за извършената дейност и между тези средства са и въпросните пациенти, за които ни е заплатено. Края на финансовата 20-та година това не е отчетено от счетоводството, тъй като от 20-и някъде хората са били в отпуск за края на годината, в условията на пандемията и първия работен ден, 21-ва година, на 4 януари администрацията установява своята грешка и ме информират с докладна за тази допусната от нас грешка.

На следващия ден, 5-и, аз назначавам комисия, която да установи колко такива пациенти са отчетени като облежали в болницата, без да са правили това. На 7 януари аз получих докладната, в която ми бяха посочени 65 пациенти, които са били на профилактични прегледи, но заради това, че не са могли вече да бъдат отчитани по стария ред, са отчетени като преминали лежащоболни хоспитализирани. На 8-и, забележете, колеги, 8 януари аз, в качеството си на директор на болница „Лозенец“, пиша писмо до НЗОК чрез Софийската каса и информирам, че ние сме допуснали техническа грешка. В същия ден, 8-и, аз възстановявам, връщам доброволно, самостоятелно сумата, която сме получили за тези пациенти в рамките на 260 хил. лева. Комисията продължава да функционира и до края на функционирането на комисията са отишли още около 8 или 9 пациента, които първоначално са били засечени. За тях също са били върнати средствата, преди да има проверка и преди да има каквото и да е становище от НЗОК.

Казвам ви неслучайно датата – 8 януари, защото с това смятаме, че приключваме проблема, който е съществувал, сами. В историята на Касата мисля, че няма друг случай, в който болница сама, без проверка и без външен орган, да е възстановила пари, които е получила неправомерно. Проверката, която почва от Касата, почва четири дни, след като ние сме решили проблема и сме върнали парите. А именно на 11-и. На 8-ми сме решили проблема, на 11-и е проверката.

Журналистическо проучване започва близо един месец по-късно, а именно на 2 февруари е изнесено такова журналистическо проучване. След сигнала от Касата към прокуратурата при нас започва проверка от прокуратурата, която завършва със становище, че твърденията на болница „Лозенец“ са верни и няма никакво нарушение от страна на болницата. Тя сама е възстановила средствата, сумите, които е получила, с което е решила проблема и няма никакво основание прокуратурата да възбужда съдебно производство. Това е по първата точка, която министърът изказа абсолютно невярно, защото той каза, че има проверки, които текат. Тя е приключила и е доказала нашата правота.

Още няколко проверки са направени, а именно от Лекарския съюз, от арбитражната комисия на Лекарския съюз, която също в документи е казала, че болницата няма грешка, сама е възстановила това, което е констатирала като грешка. Това е и от Лекарския съюз, софийското отделение, Управителният съвет, и от Асоциацията на университетските болници, където случаят беше разгледан. С което, за да не обременявам уважаемите колеги от Академичния съвет, приключвам темата с това твърдение. То е доказано с проверка от прокуратурата и фактите, които ви изложих, са доказани от наистина компетентен орган.

Втората точка, която министърът каза, че ние сме трансплантирали неправомерно чужденци. В 19-та, 20-та година ние сме извършили 13 трансплантации, тази година – близо 20 трансплантации и всъщност сме болницата, която е извършила най-много трансплантации в България, общо взето, за този период – около 33 трансплантации. Другите болници, които извършват това са около 1, 2 трансплантации.

Всички чужденци, които се трансплантират в болница „Лозенец“ минават през, съответно, обследване на тяхната документация и дали отговарят на критериите, които са залегнали в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Тоест дали са родственици до трета съребрена линия. Това се доказва с документи, които самите кандидати представят със съответния апостил от съответната държава. Когато те пристигнат, те декларират пред нотариус и, съответно, пред български нотариус се установява истинността на тези документи. Едва тогава болница „Лозенец“ пристъпва към преглеждане на тези пациенти и изясняване дали те са подходящи за трансплантация. Преди самата трансплантация ние уведомяваме за направената проверка за декларираното пред нотариус обстоятелство за роднинство и, съответно, информираме Агенцията по трансплантации, че ние ще извършим такава трансплантация, а това е компетентният орган, който дава разрешение за това. Освен това, независимо, че не сме задължени, ние информираме и ДАНС с писмо за всяка от тези двойки, които сме трансплантирали, тъй като това са чужденци и ние нямаме възможност да документираме твърденията за родство от тях. Последното, което болницата прави, е юристът, който представя документите на болницата за трансплантация, също нотариално декларира, че са спазени всички условия на Закона за трансплантациите. Така че болницата е извършила всички необходими действия това да бъде направено и, съответно, да няма никакви правни проблеми или нарушения на закона. Това е втората точка. Не сме имали проверка по този казус, така че твърденията на министъра са абсолютно безпочвени. Цялата документация е изрядна и всичко е декларирано по съответния ред на закона... изискванията на закона за трансплантациите и това е удостоверено с подписи пред нотариус.

Третото твърдение на министъра, че е трансплантиран неправомерно висш държавен служител. Казусът там е съвсем кратък. При рутинните изследвания за подготовка за трансплантация се установява съмнение за онкологично заболяване, което по-късно се доказва с ядрено-магнитен резонанс, подсилен с контраст и, съответно, този пациент, по Милански критерии, които са световно приети за трансплантация, съответно, минава на първа позиция като най-спешен в листата на чакащите. Такава трансплантация е извършена в болницата, но самото уведомяване на Агенцията по трансплантации е станало предварително. Така че този пациент е абсолютно индикиран и е с абсолютната спешност за трансплантация, тоест той е първи в списъка по тези критерии, които Световната асоциация за трансплантология е приела, Милански критерии за онкологично заболяване, което единствено се лекува, ако се успее да се извърши трансплантация, преди да е стигнало заболяването до локалните лимфни възли и, съответно, да бъде разпространено.

Това са трите твърдения, които министърът постави в своето изказване и, едва ли не, като нарушения на болницата.

Аз това, което апелирам към членовете на Академичния съвет е, (...) оценяването просто на болницата е най-малкият проблем, но то, само по себе си, предполага, че наистина действията, които споменава министърът, са факт, а те не са доказани. (...) Апелът ми е приключването на каквито и да е проверки... имиджът на болницата трябва да бъде запазен, а отстраняването гарантира, че това е извършено и думите на министъра са верни.

Затова помолихме да бъде подкрепен колективът на болница „Лозенец“, защото представете си в какви условия работим! И основното нещо, което една болница трябва да излъчва, е доверие и на своите служители, и на студентите и специализантите, които се обучават в нея. Представете си тези студенти какво чуват? „Ние се обучаваме в болницата, която трансплантира нелегално органи или прави продажба и нелегален трафик на органи“ – нещо, което абсолютно не отговаря на истината! Или, че източва Касата и ние учим студентите как неправомерно да получават средства за неизвършена дейност. Така че това е категорично условие – доверието да бъде възвърнато в болницата и то да не бъде нарушено. Такова репутационно увреждане досега болницата не е получавала, и то от принципала, който би трябвало да защитава болницата.

(...)

Благодаря на колегите и се извинявам, че ви занимаваме с този проблем, но той касае факултета. Доверие се изгражда много трудно, с много години и нашите студенти и преподаватели трябва да бъдат уверени в това, което правят като преподаватели и лечители в болницата, а не да бъдат подложени на съмнение и на лъжливи твърдения".

Проф. д-р Стоян Шишков, декан на Биологическия факултет: "Моето лично мнение, че в момента Софийският университет, и по-точно неговият Академичен съвет, не трябва да вземат отношение към спора между една болница, независимо че е клинична база на нашия медицински факултет, и съответно, Министерство на здравеопазването. Доколкото пише в писмото, което ни е изпратено – че атаката е към Медицинския факултет – не смятам, че атаката е към Медицинския факултет. Атаката е към една от клиничните бази на университета, тъй като знаете, че университетът има сключени договори и с други болници. Не смятам, че е редно, когато е атакувано ръководството на болница „Лозенец“ от страна на министъра, ние да вземаме някакво отношение. Според мен е редно да се изчака, да се видят проверките какво ще покажат, дано покажат това, което професор Спасов надълго и нашироко изложи, но когато трябва да се гради имидж, той трябва и да се пази и това действително е така. И понеже имаше доста случаи, изнесени в пресата, и по телевизии, и по други медии, за вероятни нарушения в болница „Лозенец“, тогава болницата изобщо не се обърна към Академичния съвет да потърси също такава защита.

Това ми е едно от основанията, поради които предлагам Академичният съвет само да обсъди, както е нашата точка, положението с клиничната база на Медицинския факултет, и да не се произнася, и да не взимаме официално отношение към въпроса“.

Чл. кор. проф. Тони Спасов, декан на Факултета по химия и фармация: „Съгласен съм с изнесеното от доц. Асенова и проф. Спасов в този дух, че съм убеден, че, както ръководството на болницата и лично професор Спасов, и факултетът, могат, трябва и ще направят всичко възможно и необходимо да защитят името на болницата, а оттам – и на университета (...), но ми се струва, че да излезем в реална защита на реномето на болницата и всичко, свързано с нея, ние наистина трябва да изчакаме предоставяне на всички факти, документи. Единствено тогава бихме могли да бъдем силни като позиция. Иначе ми се струва, че рискуваме неразбиране на нашата позиция, академичната позиция, от журналисти и да навредим на името на университета. Нашата задача е да не злепоставим университета, факултета медицинския – това е основната ни задача. В една така усложнена тактическа ситуация като че ли може да се използва от определени политически сили, както и медии, които да злоупотребят с нашия престиж, с това, което наистина сме съграждали толкова години, много повече от 100. Така че това е моята позиция. Наистина ще излезем анблок като защита, но трябва да изчакаме предоставянето на факти и документи. Не бива на този етап да взимаме такова пряко отношение към тази ситуация.

Проф. Герджиков: Колеги, това, което казва становището на факултетния съвет и писмото му до нас, не е да очакват от нас подкрепа в защита на ръководството, което министърът е решил да смени. Те по-скоро казват, че искат подкрепа за това да не се изказват необосновани обвинения и твърдения, неподкрепени с официални документи и резултати от проверки. Това е по-скоро темата.

Проф. Любомир Спасов: Точно това е искането. Преди да има факти, да не се правят твърдения, които абсолютно голословно (не се разбира - бел. ред.) бяха изказани във вчерашния ден.

Университетска болница „Лозенец“ е единствената база на факултета по медицина към Софийския университет, тъй като това е отразено в създаването на факултета и реално неговото функциониране. Останалите клинични болници и бази са избираеми и те се определят, за да бъдат сключени договори с тях, година за година или по няколко години, от факултетния съвет, който предлага на Софийския университет. База на факултета по медицина е УБ „Лозенец“ и това е фиксирано в създаването и постановлението за съществуване на факултета.

А това, което каза проф. Тони Спасов – абсолютно съм съгласен с него – ние не искаме такава защита, искаме просто да бъдат изчакани фактите и да бъдат изнесени такива, каквито са, тоест да свършат проверки, каквито в момента няма.

Проф. Шишков: Процедурно трябва да решим дали изобщо Академичният съвет ще излиза с някакво...

Второ, смятам, че действително трябва много добре да се премисли, защото има една много хубава българска поговорка: „Гузен негонен бяга“. Когато трябва да се вършат общоуниверситетски дейности, обикновено колегите от болница „Лозенец“ бягат от задълженията си – това мога да го потвърдя и документално. (...) Пак обръщам внимание на изказването на проф. Тони Спасов относно отражението в обществото, ако академичният съвет на Софийския университет излезе с каквото и да е становище.

Проф. Герджиков: Няма причина да го гласуваме или да гласуваме друг текст, или да не гласуваме нищо, без предварително да сме решили какво искаме да направим. Общо взето, изказванията и на професор Тони Спасов, и на професор Шишков казаха това, което той накрая формулира като „Гузен негонен бяга“. Те се притесняват, че до този момент Софийският университет не е забъркан в скандала, който тече от вчера, независимо кой е прав и кой не е прав, а в случай, че излезе декларация, ние се включваме като страна. Това е тяхното притеснение. От друга страна, ние косвено сме включени чрез това, че в момента болницата наистина е изкарана място за трафик на органи.

(...)

Искаме ли изобщо да приемаме декларация?

Проф. д-р Тинко Тинчев, Факултет по математика и информатика: Ако ние се включим като страна, заставаме в ситуация аналогична на тази, в която застана министърът – да хвърляме внушения без документи. Нека да видим какви са резултатите от проверките, документалната проверка и тогава да вземем отношение към тези неща. Сега ние просто можем да кажем: „Да, нашите колеги, ние им вярваме“. Така е. Ние наистина им вярваме, но да не започваме да действаме тъй както министъра действа. Няма да се отличаваме по нищо.

Доц. Асенова: Това, което ние искаме, е не да ни браните със щитове и мечове. Просто да ни подкрепите, докато още не са свършили проверките. Да не ни плюят така безобразно по медиите, защото това уронва престижа и доверието както в болницата, така и във факултета.

Сега тече кандидатстудентска кампания. Ние не искаме да ни защитавате от нещо, което се предполага, че сме извършили или не сме извършили. Искаме да имаме спокойствие до момента, до който се извършват проверките. Разбирате ли?

Лидия Даскалова, студентка: "Ситуацията е много деликатна и поне по скромни наблюдения ми се струва, че Академичният съвет е малко смутен от това каква позиция да заемем. Не искам да излиза така, че ако в момента преценим да не заемаме позиция, това да означава, че представителите на Академичния съвет не подкрепят нито Медицинския факултет, нито неговото ръководство, нито, в случая, болница „Лозенец“ като университетска база. Предполагам някои от колегите – и студенти, и представители в Академичния съвет – просто са обезпокоени от това, че не е ясно в момента какво се случва с тази проверка, кое е вярно и кое – не. Поне доколкото аз успях да проследя случая, атаката не е само срещу болница „Лозенец“. Съвсем наскоро имаше един казус с „Александровска“ болница, която няма нищо общо със Софийския университет, относно това, че тя е в дългове. Също така, доколкото успях да видя, и през месец февруари също е имало някакъв казус с болница „Лозенец“. В този смисъл, в момента може би, ако ние излезем с някакво становище, не знам дали няма да се използва за политически цели, или да бъдем причислени към едно или друго политическо боричкане.

Нямам съмнения за това, което професор Спасов каза. Разбирам позицията и на двете страни, но ако мога да направя едно процедурно предложение – в момента по-скоро да гласуваме дали Академичен съвет излиза или подкрепя позицията, и вече по същество да гласуваме дали да е този текст, който Вие написахте (по-рано проф. Герджиков е предложил редакция на текста, предложен първо от медицинския факултет. Написаното от него е в чат и текстът не може да се прочете от видеозаписа - бел. ред.) , или текстът, който ни беше предоставен предварително на имейла. Тоест по-скоро да решим ще има ли реакция от страна на АС".

След това изказване членовете на Академичния съвет гласуват дали Съветът да излезе със становище, декларация или подкрепа във връзка със случая. С "да" гласуват 6-има негови членове, 6-има са против, с "въздържал се" гласуват 20 души. Предложението не е прието. Думата взема ректорът Герджиков и казва "Това прави излишно обсъждане на текста".

Проф. Любомир Спасов: Всъщност целта беше не само да подкрепите факултета, но и да разберете от факултета фактите такива, каквито са. Те бяха изложени от мен в началото на моето изказване. Така че това постига срещата, която днес инициирахме, а именно да са спокойни членовете на Академичния съвет, а и цялата общност на Алма Матер, че това, което казваме, е абсолютно подкрепено с факти и наистина нашето желание е докато не завършат каквито и да е проверки да няма изказвания от страна на министър или други длъжностни лица. Това е нашето желание, тъй като те са твърдения, които не са доказани с факти.

С това онлайн заседанието приключва.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови