Кандидатите за медицина в СУ ще платят по 130 лв. за изпити и класиране

Те ще подават документи за класиране в Софийския университет от 18 до 28 юни

Александра Маркарян Последна промяна на 14 май 2018 в 17:54 7165 0

Кандидатите за специалността "Медицина" в Софийския университет ще платят 130 лева за явяването на изпитите и за класирането.

100 лева ще им струва явяването на изпитите по биология и химия в Медицинския университет - София, с които тази година ще се влиза и в СУ. Те ще дължат още 30 лв. на Софийския, ако искат да ги класира специалността, става ясно от днешно съобщение на Алма матер.

Тази година, по изключение, Софийският ще класира студенти в двете специалности с изпитите на друг университет - Медицинския в София. Причината е, че деканът на Медицинския факултет на СУ - проф. Любомир Спасов, директор и на болница "Лозенец" (Правителствена) поиска факултетът му да провежда собствени приемни изпити, различни от тези на Биологическия факултет и Факултета по химия и фармация, но получи категоричен отказ от Академичния съвет. Тогава, обяви Спасов, не искаме да обучаваме първокурсници. Факултетът му обяви нулев прием. За да се реши спорът и Университетът да не загуби над половин милион лева от спряната субсидия за издръжка на първокурсниците, се стигна до компромисното решение на Академичния съвет друг да провежда изпитите, а именно МУ-София.

Издържалите успешно изпитите по биология и химия там и желаещи да учат в СУ ще подават документи за класиране в "Св. Климент Охридски" от 18 до 28 юни.

Кандидатите следва да подадат документи за кандидатстване, като валидират информацията от кандидатстудентския си запис в електронизираната система лично или чрез други лица в сектор „Прием на студенти“ в Ректората на Софийския университет.

Документи за класиране няма да се приемат в офисите на фирми в страната.

Процедурата по регистриране за класирането е електронизирана и ще се извършва единствено с линк от главната страница на Университета на адрес: http://www.uni-sofia.bg. Кандидатите трябва да валидират декларираните електронно данни в сектор „Прием на студенти“ на Ректората, като представят следните документи:

- документ за самоличност;

- оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието;

- квитанция за платена такса за участие в класирането в размер на 30 лева.

С генерирания от системата входящ номер кандидат-студентите получават право за регистрация за явяване на общите кандидатстудентски изпити по биология и по химия при спазване на сроковете и изискуемите от Медицинския университет – София документи за процедурата.

Таксата за участие в изпитите по биология и по химия в размер на 100 лева се плаща в Ректората на Медицинския университет – София (бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ет. 12), всеки работен ден от 8.30 до 12 часа и от 13 до 15.30 часа, в събота – от 9 до 14 часа в срок от 18 до 28 юни 2018 г. След това кандидатите попълват състезателен картон по образец и представят в „Учебен отдел“ на Ректората на Медицинския университет – София следните документи:

- картон с входящия номер за явяване на общите кандидатстудентски изпити по биология и по химия, издаден от сектор „Прием на студенти“ на Софийския университет;

- фискален бон за заплатена такса за участие в общите кандидатстудентски изпити по биология и по химия;

- диплома за завършено средно образование и едно копие на дипломата. Оригиналът се връща на кандидатите веднага след приемането на документите.

Всеки кандидат-студент получава разпечатка за достъп до общите кандидатстудентски изпити, в която са отбелязани и двата входящи номера. С тази разпечатка кандидатът се явява на двата изпита, съгласно разпределенията за явяване на изпит в Медицинския университет-София.

Изпитите в МУ-София са на:

- 1 юли 2018 г. – биология;

- 8 юли 2018 г. – химия.

Балът за класиране на кандидатстващите за специалност „Медицина“ в СУ се образува като сума от конкурсните изпити по биология и по химия в МУ – София, умножени с коефициент 2 и балообразуващите оценки по биология и по химия от дипломата за средно образование.

Първото класиране в СУ за медицина излиза на 17 юли 2018 г.

Приетите могат да се запишат в специалност „Медицина“, а ако не го направят - губят придобитите студентски права и отпадат от следващите етапи на класиране.

Записването на класираните се извършва на 18 и 19 юли 2018 г.

Вторият етап на класирането ще се извърши на 22 юли 2018 г. В него участват некласираните от първия етап кандидат-студенти.

Записването се извършва на 23 юли 2018 г. при следните възможности: кандидатите да се запишат в специалност „Медицина“, като не участват в последния етап или да не се запишат в специалност „Медицина“ като губят придобитите студентски права и отпадат от последния етап на класиране.

Третият етап на класирането ще се извърши на 24 юли 2018 г. Срокът за записване е от 25 до 27 юли 2018 г. Резултатите от това класиране са окончателни.

Резултатите от положените в Софийския университет кандидатстудентски изпити по биология и по химия от първата и втората кандидатстудентска сесии не важат за прием в специалност „Медицина“ в Софийския университет през учебната 2018/2019 година.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови