Изберете тези учебници! Писмо от Янка Такева лобира учителите да предпочетат конкретно издателство

МОН: Министър Вълчев е наредил да не се допуска натиск върху учителите при избора на учебници, приемането на дарения и екскурзии - платени от издателства с проекти за учебници - е недопустимо!

Александра Маркарян 03 февруари 2020 в 14:15 8542 0

Снимка OFFNews

Янка Такева (на преден план)

Учителите да подкрепят едно конкретно издателство при избора на учебници за първи, втори, пети и шести клас, както и за трета и четвърта подготвителна група в градините. Писмо с такова искане е разпространено до училищата от Синдиката на българските учители към КНСБ. Под него стоят името и подписа на председателя му Янка Такева, а мотивът е ползата, която синдикалният вестник има от въпросното издателство. 

"Знаете, че издателство "Клет България" (правоприемник на "Анубис" и "Булвест 2000") в продължение на 10 години подпомага издаването на вестник "Учителско дело" - се казва в писмото, в което се допълва, че заради това "в духа на доброто социално партньорство Ви моля да подкрепите издателството".

В него има и указание до синдикалните областни координатори и членове на Изпълнителния комитет на СБУ, че щели да бъдат потърсени по въпроса от регионалните представители на издателството "за обсъждане на политиките на издателството".

Подписът е заличен от OFFNews

Процедурата за избор на учебници не допуска подобно чуждо влияние. Учителите по собствена преценка трябва да определят кои проекти да изберат и кои да отхвърлят.

Чл. 164 от Закона за предучилищното и училищното образование гласи:

"В системата на предучилищното и училищното образование се осигуряват за безвъзмездно ползване познавателни книжки, учебници и учебни комплекти при условия и по ред, определени от Министерския съвет. Учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет. Учебниците и учебните комплекти извън ал. 1, както и учебните помагала, които ще използват учениците, се избират от учителя, който преподава в паралелката по съответния учебен предмет или модул. Познавателните книжки и учебните помагала, които се използват в предучилищното образование, се избират от учителите, които преподават в съответната група в детската градина или в училището, в съответствие с програмната система по чл. 70."

По повод писмото OFFNews изпрати запитване до Синдиката на българските учители, на което към момента на публикацията нямаме отговор.

Потърсихме и Министерството на образованието и науката за позиция, която гласи:

Още с встъпването си в длъжност министърът на образованието и науката Красимир Вълчев е наредил на началниците на РУО и директорите на училища да не допускат оказването на административен натиск върху учителите при избора и оценяването на учебници.

Самата заповед на министър Вълчев е още от месец май 2017 г. и освен забрана за оказване на административен и друг натиск върху учителите при оценяването за пригодност за прилагане в училище на проекти на учебници и учебни комплекти, в нея е посочено и друго, за което МОН напомнят днес в отговора си до OFFNews:

"По отношение на тези процедури от страна на МОН е посочено, че изборът на учебници и учебни помагала се прави от учителите, които преподават по съответния предмет – професионално и обективно, без да им се оказва натиск. Получаването на материали и дарения, предоставяни от издателствата или техни представители, които са вносители на проекти, както и включването на директори и учители в екскурзии, семинари и събития, организирани от същите издателства е недопустимо".

"Припомняме, че изборът на всеки учебник се съгласува и с обществения съвет на училището, в който участват и родители - пишат още от министерството. - Във връзка с разпространеното писмо ще бъде проведен разговор в рамките на Отрасловия съвет, както и среща със собствениците на издателства. МОН не одобрява и не счита за правилен подходът, при който учителите са насочвани към избора на конкретни учебници."

По информация на OFFNews в МОН са постъпили протестни писма от засегнати издателства.

Впоследствие издателство "Клет" разпространи позицията си по скандала. Може да се запознаете с нея тук.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Гюнер Тахир: В дъното на разцеплението на ДПС стоят едни 100 млн. лв., не политика