Готов е новият проект за ремонта около Александър Невски

Лампи като в Оксфорд, ще одобряват настилки и пейки преди монтирането им

OFFNews Последна промяна на 20 май 2020 в 10:28 4689 1

Лампи с височина 12 метра и историческа визия - по примера на Оксфорд, ще има в зоната около храм "Св. Александър Невски". 

Преработеният проект за нейното обновяване е готов и може да се види на сайта на Направление по архитектура и градоустройство на Столична община. Становища по него ще се внасят до 1 юни, на 3 юни е насрочена онлайн дискусия за обсъждане на проекта. 

Зона 4 обхваща територията между ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Московска“, пл. „Васил Левски“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, пл. „Народно събрание“, ул. „6-ти септември“ и мисленото продължение на ул. „Аксаков“ от ул. „6-ти септември“ до ул. „Георги С. Раковски“. 

Преработката на проекта беше възложена на носителите на авторските права – екипът арх. Иво Пантелеев, който през 2013 г. спечели публичния конкурс за прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централната градска част на София, в това число и ремонта на "Граф Игнатиев". 

При препроектирането от НАГ поискаха: 

1. Ново проектно решение за градината в кв. 495 в обхват: ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Оборище“, ул. „Париж“, подпорна стена към Централен военен клуб, което да включва задължително запазване на съществуващата алейна мрежа; запазване на скулптурите на проф. Любомир Далчев и паметника на Българския опълченец; премахване на предвидените пейки в тревните площи и поставяне им в алейната мрежа.

2. Запазване в максимална степен на вида, характера и местоположението на градското обзавеждане в зоната, като се предвиждат нови елементи с класически дизайн, характерен за градската среда в централната част на София. 

3. Нови технически и технологични решения за предвидените строително-ремонтни работи в прилежащите площи на сградите на Централния военен клуб и Централната армейска библиотека, съобразени с изготвените актуални обследвания на сградите от Министерство на отбраната - Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“. 

4. Ново проектно решение за уличното осветление, съобразено с изискванията на Министерство на културата в зоната на пл. „Св. Александър Невски“, ул. „Оборище“ в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до пл. „Св. Александър Невски“ и на пл. „Народното събрание“.

5. Актуализиране на детайли и фрагменти в разработката по отношение на настилки, достъпна среда и др.

6. Изготвяне на ново проектно решение в частта вертикално планиране и отводняване за територията на пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „Оборище“ в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до пл. „Св. Александър Невски“, като новото решение е съобразено със съществуващата канализационна мрежа. 

7. Отпадане на предвиденото уширяване на тротоара по югозападната дъга на пл. „Народно събрание“ с актуализиране на организацията на движението по отношение на паркирането и запазване на начина на отводняване чрез точкови отводнители.

8. Промяна на местоположението на предвидените самопочистващи се тоалетни в зоната на пл. „Ал. Невски“, като се изменят и проектната документация на външните ВиК връзки на тоалетните при съобразяване със съществуващото положение на ВиК мрежите в територията.

9. Въвеждане на етапност при изпълнението на обекта с цел намаляване на неудобствата при изпълнението на проекта за живущите и работещите в зоната, както и за туристите и останалите граждани, посещаващи централната градска част. 

Етапите на ремонта: 

Първи етап: ул. „Московска“ в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до ул. „Дунав“; Градина „Св.
Климент Охридски“ , вкл. тротоар по бул. „Васил Левски“ до обхвата на спирка МГТ; Градина
„Кристал“. 

Втори етап: бул. „Васил Левски“ от бул. „Цар Освободител“ (включително кръстовището пред
Софийски университет „Св. Климент Охридски“) до пл. „Васил Левски“ (без кръговото кръстовище) и без тротоарите пред СУ „Св. Климент Охридски“ и Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Ул. „6-ти септември“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Аксаков“;

Трети етап: Зелени площи и прилежащи към тях алеи в квартал 502а; ул. „11- ти август“ от ул.
„Московска“ до пл. „Св. Александър Невски“; ул. „Дунав“ от ул. „Московска“ до пл. „Св. Александър
Невски“; 

Четвърти етап: Зелени площи и прилежащи към тях алеи в квартал 503а (Св. София); Зелени
площи и прилежащи към тях алеи в квартал 496а, алея пред Синодалната палата; ул. „Париж“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Оборище“; 

Пети етап: пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „Оборище“ от ул. „Г. С. Раковски“ до пл. „Св.
Александър Невски“; 

Шести етап: Зелени площи и прилежащи към тях алеи в квартали 499а, 500а, ул. „Московска“ в
участъка от ул. „Дунав“ до пл. „Васил Левски“, включително кръговото кръстовище. 

Седми етап: ул. „Оборище“ от пл. Св. Александър Невски“ до бул. „Васил Левски“, вкл. тротоар
по бул. „Васил Левски“ началото на спирка МГТ пред НХА. 

Осми етап: бул. „Цар Освободител“ от бул. „Васил Левски“ до ул. „Г. С. Раковски“; пл. „Народно събрание“; ул. „19-ти февруари“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Шипка“; ул. „15-ти ноември“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Шипка“; ул. „Шипка“ от ул. „19-ти февруари“ до ул. „Париж”. 

Девети етап: ул. „Г. С. Раковски“ от ул. „Аксаков“ до ул. „Московска“. 

Десети етап: Зелени площи и прилежащи към тях алеи в квартали 495 и 495а

Въвеждането на етапност е съобразено с физически и имотни граници и ще улесни провеждането на строително-монтажни работи последователно и без затрудняване на достъп и придвижване, обясняват от НАГ. 

Пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „Оборище“ 

Във връзка с промените в инвестиционните намерения на „Софийска вода“ АД относно изграждане на нови главни канализационни клонове не се предполага изграждане на нова дъждовна канализация. Съществуващите дъждоприемници запазват местата си като се подменят и сдвояват, където е възможно. Бордюрите запазват местоположението си, нивелират се и се подменят с подобни при необходимост. Изцяло се подменя настилката по тротоарите със светлосиви гранитни плочи 60/40/8 и 40/40/8. В зоните на пресичания бордюрите се понижават, а местата се маркират с тактилни ивици от тъмносиви гранитни плочи. 

Пл. „Народно събрание“ 

Подменя настилката по тротоарите със светлосиви гранитни плочи 60/40/8 и 40/40/8, с изключение на реновираните площи около хотел Интернационал. В този участък, само в зоната на новите
осветителни тела, се демонтира съществуващата настилка и се заменя с нова. В зоните на
пресичания бордюрите се понижават, а местата се маркират с тактилни ивици от тъмносиви гранитни плочи.

Ул. Московска и пл. Гина Кунчева 

Запазва се регулата от около 15см по продължение на тротоарите по ул. Московска (от ул. Дунав до пл. Гина Кунчева). Бордюрите запазват местоположението си, нивелират се и се подменят с подобни, където е необходимо. Паважната настилка се пренарежда, като се допълва със средноразмерни павета, където е необходимо. 
Изцяло се подменя настилката по тротоарите със светлосиви гранитни плочи 60/40/8 и 40/40/8. В
зоните на пресичания бордюрите се понижават, а местата се маркират с тактилни ивици от
тъмносиви гранитни плочи. 

Ул. Шипка 

В рамките на участъка от ул. Шипка между ул. Париж и ул. 15-ти ноември се подменя изцяло
настилката: на уличното платно – със средноразмерен паваж, а по тротоарите със светлосиви
гранитни плочи 60/40/8 и 40/40/8. Запазват се бордюрите, като в зоната след жълтия паваж уличното платно се повдига като се запазва регула от 3см. В зоните на пресичания бордюрите се понижават, а местата се маркират с тактилни ивици от
тъмносиви гранитни плочи.

Самопочистващи се тоалетни в зоната на пл. „Св. Александър Невски“ 

Във връзка с промените в инвестиционните намерения на „Софийска вода“ АД относно изграждане на нови водопроводни и канализационни клонове местата на самопочистващите тоалетни се променят, като се изместват възможно най-близо до първоначалното им местоположение.

Улично осветление в зоната 

По ул. Оборище и около пл. Александър Невски са проектирани осветителни тела с височина 12м с една или две рогатки на тази височина и една на височина 6,5м за осветяване на тротоарите. Дизайнът на стълбовете и осветителните тела е подчертано „исторически“ като за целта е използван пример от Оксфорд. Окончателното решение за дизайна и височината ще бъдат взети след монтиране на
мостра. Около пл. Народно събрание се предвижда поставянето на съвременни осветителни тела с модерна визия, като височината им отново е 12м и имат рогатки на две нива – за улицата и за пешеходците. 

Градина в кв. 495 

Представено е ново проектно решение за градината в кв. 495 в обхват: ул. „Г. С. Раковски“, ул.
„Оборище“ и ул. „Париж, което включва: запазване на съществуващата алейна мрежа, частична корекция на джобовете за пейки, подмяна на настилката и частично на бордюри; запазване на паметника на Българския опълченец; подмяна на градско обзавеждане – пейки, кошчета.
Необходимите ремонтно-възстановителни работи на паметника на Българския опълченец и
подходите към него ще се извършат по отделен проект.  

Строителни дейности в зоната на Централен военен клуб 

Ппроектът предвижда минимални намеси в околното пространство на сградата на Военния клуб.
Подменят се настилките по тротоарите около Военния клуб към ул. Г.С. Раковски и бул. Цар
Освободител при специални инструкции за ръчно полагане и уплътняване на пластовете на
настилката. В участъка между сградата и градината от север не се засягат съществуващите настилки от асфалт и щампован бетон. 

Градско обзавеждане 

С проекта се запазват в максимална степен вида, характера и местоположението на градското
обзавеждане в територията, като се предвижда подмяна на пейки и кошчета, както и поставяне на
стойки за колела.

Проектантът трябва да представи мостри от всички материали и елементи на градското обзавеждане за одобрение преди монтирането им, изискват от НАГ. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови