Децата ще създават дигитални игри и роботи в центрове към училищата: какво предвиждат новите образователни програми

Александра Маркарян 27 февруари 2020 в 16:01 3612 0

21 национални програми за образование на обща стойност 139 650 000 лв., 4 от които са нови, ще финансира Министерството на образованието и науката през 2020 г. Те бяха представени днес на пресконференция от министъра на образованието Красимир Вълчев и заместничката му Таня Михайлова.

Четирите нови програми са:

- „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“;

- „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“;

- „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР)“;

- „Изграждане на училищна STEM среда“.

Най-голямата от тях е „Изграждане на училищна STEM среда“ и по нея са предвидени 20 млн. лева, с които ще се изграждат нови училищни центрове. Те ще са няколко вида и в тях учениците ще могат например да конструират роботи, да създават дигитални игри.

Първият вид ще е център за млади изследователи. Учебните пространства там могат да са организирани на кътове и зони, позволяващи различна, гъвкава учебна програма и организация на деня, се казва в проекта за програмата, публикуван днес. Средата може да включва зони за приложна работа на открито, зоокътове, станции за роботика с подходящи за възрастта на учениците инструменти и др. Учителите ще могат да провеждат съвместни часове, включително тези от следобедните занятия при целодневната организация, както и занятия в партньорство с музеи, библиотеки, обсерватории, изследователски центрове и др.

Вторият вид - подходящ за прогимназиален и прогимназиален етап - е център за технологии в креативните индустрии. Именно тук ще се създават дигитални игри, дигитални апликации и др. Центърът може да включва оборудването на учебни зали с компютри със специфични видео карти в съответствие с нуждите на творческите индустрии; творчески кътове и пространства; видео студио и снимачна техника; звукозаписно студио; екрани; симулационна и друга техника.

Третият ще е център за дигитални създатели, където ще се работи по някои от следните направления: приложен програмист и системен програмист, хардуерни и софтуерни технологии и др. Идеята е да се симулира реална работна среда в технологична компания, вкл. място за творческа дейност, индивидуална работа и работа в екипи, нетрадиционна учебна и работна среда, високоскоростна интернет свързаност и т.н. Според виждането и нуждите на конкретното училище този център може предлага 3D техника, електронни платки и микрокомпютри, набор от инструменти за програмиране и роботика и др.

Последният вид е център по природни науки, изследвания и иновации. Той би могъл да предоставя работа на учениците по приложни проекти, които решават реални казуси и проблеми на бизнеса, изследвания, експерименти и анализи. Целта е да се използват нови методически похвати, свързани с проблемно-базираното обучение, учебни експедиции, казуси, симулации. Центърът ще обезпечи среда, която би могла да се ползва както в общообразователната и профилираната подготовка, така и в дуални паралелки в професионалните училища за обучение, свързано със съдържанието и процесите на реалната работна среда в партньорските компании.

Центърът може да съдържа практически лаборатории по традиционните природни науки, както по-специфична среда като лаборатории по биотехнологии, генетични анализи, 
фармацевтиката, елементи от производството на хранителни продукти и т.н. според нуждата на конкретното училище. Важно е цялостният проект да е комбинация от нова
учебна среда, учебно съдържание и практически и приложни методи на преподаване.

„Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ е програма, насочена към разработването на учебници по общообразователните учебни предмети на чужд език, както и такива за професионалното образование. Сега по много от предметите в професионалните гимназии няма учебници - създаването им не е рентабилно за издателите, тъй като тиражите са твърде малки.

"И назад в годините не е имало такива учебници, защото не е рентабилно заради малкия им тираж. Задължени сме да запълним тази празнота, като ще финансираме екипи, които ще разработят такива учебници и помагала извън издателствата. Разбира се, това могат да бъдат и електронни ресурси", посочи министърът.

„Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ е нова програма, насочена към взаимодействието на образователните институции с родителите, посочи министър Вълчев.

"Искаме да насърчим училищата още повече да го правят, да има добри практики, да обменят такива помежду си - каза Вълчев - По нея ще финансираме проекти на училища с дейности, свързани с привличането на родители в обсъждането и вземането на решения, свързани с училищния живот и активно участие в дейности по превенция на отпадането от училище."

Част от средствата по новата програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР)“ са насочени към кариерното ориентиране на учениците.

"Имаме кариерни консултанти във всички области, които финансираме от миналата година. Дейностите обаче не могат да се извършват само от кариерен консултант, трябва да се извършват от голям брой учители, директори, педагогически специалисти в системата. Предвидили сме обучение по тази дейност" - посочи министърът и подчерта важността на тази дейност особено в прогимназиален етап.

По тази програма са предвидени средства и за обновяване на оборудването в лаборатории, както и на кабинети за дейности, свързани с литературата, науката, технологиите, изкуствата.

"Много ни се иска да направим тези центрове и свързващи звена между учителите. Това, което наблюдаваме в системата е, че училищата правят дейности по интереси, но в много малко случаи го правят заедно. Учениците имат нужда от разширяване на образователната среда извън училищата", каза Вълчев.

През 2020 г. се увеличават средствата по съществуващата програма за национално външно оценяване заради включването и на 10-и клас, увеличени са средствата по програмата за ученически олимпиади и състезания. Има нови модули в програмата „Осигуряване на съвременна образователна среда“, единият от които е „Библиотеките като образователна среда“.

"Надяваме се да финансираме поне 50 училищни библиотеки за създаване на библиотечен фонд и обогатяване, провеждане на инициативи в библиотеките, за създаване на кътове за четене. Не е целта само оборудване, но и дейности, които да провокират четенето сред учениците", подчерта министърът и допълни, че "едно от най-големите предизвикателства е да направим учениците по-четящи. Наше проучване показва, че те четат, но четат от екрани, по-кратки текстове, по-незадълбочено, от което страда комуникативната компетентност".

Вторият модул на същата програма е "Финансиране на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата". Изискване към всички проекти, които училищата подадат, ще е да имат такава площадка, което не е скъпо, посочи министърът. "Длъжни сме да направим тази крачка, да провокираме и местни политики в тази област."

Продължават усилията на МОН и за преодоляване на сегрегацията.

Една от програмите, насочена към висшето образование, и по-конкретно към педагогическото, предвижда подготовка с цел приобщаващо образование и създаването на интегрални специалности, т.е. един учител трябва да може да преподава по повече от един предмет от близки области. Това ще помогне на по-малките училища, а и ще позволи на учителите да формират необходимата им преподавателска норма. 

По националната програма "Успяваме заедно" пък МОН е насочило средства към детските градини с цел създаване на мрежи от градини, които да обменят иновативни практики и опит.

Разширява се и обхватът на програмата "Обучение за ИТ кариера".

С всички програми, предвидени за 2020 г., може да се запознаете тук.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Какво иска да промени Глас Народен в образованието