Близо 8000 деца върнати в училище тази година

OFFNews 07 ноември 2018 в 18:40 2044 0

Близо 8 000 деца са пожелали да посещават училище за първи път в резултат на усилията на експерти от институциите, работещи по механизма за обхват и задържане в образователната система. Това стана ясно на заседание на Координационното звено в Министерския съвет.

По думите на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на територията на страната вече са сформирани и постоянно действащи общо 1 239 екипа с общо 10 030 учители, директори, социални работници, полицаи, общински служители и медиатори. „Усилията на училищата са концентрирани в ежедневната работа с децата и задържането им в клас. Работим усилено по обща информационна платформа заедно с Агенцията за социално подпомагане. Сключено е споразумение с МВР, ГИТ и НАП за обмен на информация, предстои и с Агенция по заетостта. Общо 252 общини са регистрирани в системата“, посочи Вълчев. В нея вече са вкарани и данни за децата от неделните училища, европейските и чуждестранните училища у нас. От 159 296 деца и ученици към началото на тази учебна година, за 87 197 е установено, че са извън страната.

Вицепремиерът Томислав Дончев акцентира, че за пръв път от шест години делът на преждевременно напусналите образователната система намалява от 13,8% на 12,7%. Той посочи, че има 7 души на 19-годишна възраст, които са поискали да учат за първи път. "Основната причина деца да не са в клас е нежелание и този проблем трябва да бъде посрещнат челно”, каза Дончев и допълни, че наред с оперативните действия трябва да се решат стратегически задачи – да се провери дали размерът на глобите е достатъчно респектиращ и дали санкциите се налагат регулярно. Според него трябва да се направи и ревизия на издаваните медицински извинителни бележки.

Заради натрупани повече от пет отсъствия за периода септември 2017 г. – януари 2018 г. са спрени 55 135 месечни помощи за деца в размер на 2 214 113 лв. Парите са предоставени на бюджетите на училищата, като с тях може да се организират приобщаващо образование, допълнителни занимания по български език и др. Предстои да бъдат възстановени към училища и детски градини още 2 037 560 лв., които съставляват 48 912 помощи за периода февруари – юни 2018 г. Към момента се обработват данните за отсъствията на децата и учениците за първите два месеца на учебната 2018-2019 година.

От началото на учебната година екипите по механизма успяха да върнат обратно в клас 9 100 ученици, основно на възраст между 9 и 15 години. От повторно отпадналите миналата година 2 100 деца, за 426 за направен пореден опит да бъдат интегрирани в училище.

Интересен факт е доброволното записване на близо 8 000 деца и ученици, които са поискали да посещават училище или детска градина за първи път. Най-голям е броят им във възрастовата група 6 – 7 години, като това са деца от уязвими групи, които до момента са отказвали да учат. Останалите почти 2 000 ученици, които са записани за първи път на училище са родени между 1999 г. и 2011 г.

На семействата, чиито деца не посещават училище, са били издадени 234 акта за административно нарушение. Най-много са били в Стара Загора и Сливен – 104 и 103, а най-малко в Бургас, Велико Търново, Кюстендил, Монтана, Търговище и Хасково – по един.

В работата си екипите по обхват най-често срещат трудности заради миграцията в страната и в чужбина, липсата на документи като актове за раждане, липса на законни настойници, ранни бракове и майчинство, както и ниска административна грамотност на част от родителите - коя институция каква помощ или подкрепа и при какви условия може да се предостави на детето или на семейството.

През юни съвместно с УНИЦЕФ бяха обучени експерти от Регионалните управления на образованието за работа с деца и ученици от уязвими групи и с техните родители. Бяха създадени координационни центрове за изпълнение на механизма, които се председателстват от областните управители. Заедно с Агенцията за социално подпомагане бяха разработени указания за предоставяне на семейни помощи в натура по предложение на директора на детската градина или училището. Бяха проведени и разговори с представители от Главна инспекция по труда за обсъждане на съвместни мерки срещу незаконната трудова заетост на непълнолетни и малолетни деца. През този месец предстоят разговори за обсъждане на съвместен проект между България и Германия за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици, чиито родители заминават в чужбина.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Най-близкият съратник на Стивън Хокинг проф. Томас Хертог е в подкаста на OFFNews