16 хил. деца напуснали училище за 1 г., 7 хил. вече са извън България

Александра Маркарян Последна промяна на 27 април 2017 в 14:50 2673 1

16 400 деца са напуснали училище преждевременно, 14 300 от тях са се отказали в основния курс. 7 400 (45%) са заминали за чужбина, 5 800 са напуснали по семейни причини (35.6%). Останалите са заявили, че не искат повече да учат. Това показват резултатите от годишните изчерпателни изследвания на Националния статистически институт за дейността на образователните институции през 2016/2017 учебна година.

Само за година училищата у нас са намалели с 24. Част от тях са били закрити, друга - слети с други училища поради малко деца и невъзможност да се издържат. Така към 1 октомври 2016 г. в страната функционират 1990 училища - 145 начални, 1291 основни, 4 прогимназии, 128 гимназии, 422 средни училища.

Частните училища са 75. От тях 8 са начални, 31 са основни, 22 са гимназии и 14 са средни училища (СУ). В тях са записани 8 493 ученици (1.4% от общия брой на учениците в общото образование).

Училищата и паралелките за деца със специални нужди обхващат 3.2 хил. деца, с 5.4% по-малко от предходната година. За тях се грижат 738 учители и 267 възпитатели.

Учениците в основния курс са 605.7 хил., с 3500 (0.6%) повече от предходната година. 100.5 хил. от тях са записани в селата. 

М. г. основно образование в общообразователните училища са завършили 47.8 хил., а средно образование - 24.4 хил. ученици. 83.1% от децата от I до IV клас са учили чужд език. За 91.3% от тях той е бил английски.

Детски градини

След сериозния наплив на деца в градините през последните години е започнал спад, показват още данните. През 2016/2017 г. са били записани 224.4 хил. деца, с 3.3% по-малко от предходната учебна година. Градините на държавна/общинска издръжка у нас са 1 894 - намалели са със 108 за година. Педагогическият персонал в тях е 19.9 хил. души, с 511 (2.5%) по-малко. Обхватът на децата в тях е 79.4%, с 1.6% под предходната година. Частните градини са 93, с 1 повече от предходната година. Те се грижат за 3 838 деца (1.7% от всички записани на градина).

Учители

Увеличава се броят на учителите. В общообразователните училища работят 47.9 хил, с 2.6 хил. повече от 2015/2016 г. 93.6% от тях са завършили бакалавърска или магистърска степен в университет. Диплома за по-ниската степен - професионален бакалавър или еквивалент - имат 5.8%. 0.6% са със средно образование.

85% от учителите са жени.

Професионално образование

Учениците в професионалните училища са намалели с 3.1% (4.1 хил.) и са 131.4 хил.

У нас функционират 22 училища по изуствата, 24 спортни, 373 професионални гимназии, 35 професионални колежа.

През 2016 г. са ги завършили общо 20-6 хил. души.

В 46-те частни професионални училища учат 1 265 ученици (1% от всички ученици в професионалното образование).

Колежи

Статистиката отчита отлив от колежите, които дават дипломи за професионални бакалаври. В тях учат 10 335 студенти, с 1 284 (11.1%) по-малко от предходната година. От тях 23% учат в частни колежи (2 375).

Най-много учат за медицински сестри и лаборанти. 26.3% от колежаните учат специалности от област "Здравеопазване". "Спорт, туризъм и хотелиерство" е на второ място с дял 21.1%. Трети са техническите науки и професии с 20.3%, а четвърти - „Стопански науки и администрация“ (18.6%).

Диплома за професионални бакалаври са взели 2 418 души през м.г. 674 (27.9%) са взели здравна диплома.

Преподавателите в колежите са 768, като от тях на основен договор са 393, или 51.2%.

Студенти

През учебната 2016/2017 година общият брой на студентите в България, записани в четирите образователно-квалификационни степени - професионален бакалавър, бакалавър, магистър и доктор, е 249.9 хил. Те са с 16.8 хил. (6.3%) по-малко от предходната учебна година.

За бакалаври учат 155.2 хил. студенти, от които 52% са жени. 14.4% от записаните учат в частни висши училища. Най-много студенти учат икономика и администрация (22.2%). Инженерните науки обхващат 15.1% от студентите, а обществените - 11.6%. Най-малко са студентите по природни науки (0.8%) и математика и статистика (0.3%).

Новоприетите през 2016/2017 г. са 38.5 хил., а завършилите същата година - 30.9 хил. 18% от дипломиралите се са завършили частни университети.

За магистър учат 77.6 хил. души, от които 57.6% са жени. Българските граждани са 88.6%. 9 хил. (11.6%) са в частни висши училища. Логично, най-много магистри учат медицински специалности и право, където без магистратура няма диплома. Най-малко са желаещите да учат магистратура по журналистика, природни науки, математика и статистика.

През 2016 г. магистърски дипломи у нас са взели 25.6 хил. студенти, от които почти две трети (64.2%) са жени. От тях частни университети са завършили 13.2%.

Докторанти

Докторантите у нас са 6 738 докторанти, 51.9% от тях са жени. 503 са чужденци (с 4.4% повече от предходната година). От тях най-висок е делът на докторантите от Гърция - 26.0%, следвани от тези от Турция (18.5%), Казахстан (9.5%) и Македония (5.6%).

Новоприетите докторанти през 2016 г. са 2 085, от които 1 094, или 52.5%, са жени.

През 2016 г. образователна и научна степен „доктор“ са придобили 1 464 души, от които 773, или 52.8%, са жени.

Университети и висши училища

През учебната 2016/2017 година за придобиване на образователно-квалификационни степени (ОКС) „бакалавър“ и „магистър“ в университетите и специализираните висши училища се обучават 232.9 хил. души, като от тях 31.3 хил., или 13.5%, са записани в частни висши училища. В сравнение с предходната учебна година броят на учащите в частни висши училища намалява с 3.3 хил., или с 9.5%.

През учебната 2016/2017 година студентите - български граждани са 219.9 хил., или 94.5% от всички студенти в университети и специализирани висши училища, и в сравнение с предходната година техният брой намалява със 17.0 хил., или със 7.2%. Чуждестранните студенти са 12 916, което е с 13.5% повече спрямо 2015/2016 учебна година.

Чуждите студенти у нас идват най-вече от съседните Гърция (26.9%) и Турция (14.3%). На трето място е Великобритания с 11.9%, следвана от Германия (8.1%).

Преподавателите са 21.5 хил., като на основна работа са 13.5 хил., или 62.8%.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

10355

1

neverland

27.04 2017 в 15:46

Ам добре, хубаво. Благодарим за информацията.