Популяризират слабо известни туристически маршрути

ОFFNews 20 юли 2014 в 14:22 1762 0

На 17, 18 и 19.07.2014г. се проведе тридневен експедиентски тур, организиран съвместно от фирмата изпълнител на тази дейност и общините партньори по проекта Трън, Брезник, Сливница и Драгоман в изпълнение на дейности по проект „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №: BG161PO001/3.2-02/2011/028.

Целта на този тридневен тур бе да се посетят маршрутите и обектите, включени в изготвените по проекта туристически пакети и те да се популяризират сред възможно най-широк кръг от заинтересовани страни.

На тура присъстваха журналисти от различни медии и представители на туристически агенции. Той премина по предварително изготвена програма като гостите на туристическия район „Непознатата България – Откритието…“ посетиха едни от най-важните обекти в изготвените туристически пакети, а именно: Защитена местност Алдомировско блато, край община Сливница, Карстов комплекс „Драгоманско блато“ – 11ти Рамсарски обект в България, Църквата „Успение Богородично“, с. Владиславци, местността „Петлюк“ и светилището, с. Гургулят, Мемориал „Новото гробище над Сливница“, Гигински манастир „Св. Св. Безслебреници Козма и Дамян“, с Гигинци, Минерален извор „Желязна вода“, Скален параклис „Св. Петка“, гр. Трън, Ждрелото на река Ерма, гр. Трън и др.

в рамките на проект с рег. № BG161РО001/3.2-02/2011/028 „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от община Трън и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Войната във въздуха на фронта в Украйна