ЕК представи закон за свободата на медиите

OFFNews 16 септември 2022 в 15:32 1480 0

ЕК

Снимка Архив

Европейският законодателен акт за свободата на медиите ще гарантира, че медиите, обществени или частни, ще могат да работят по-лесно зад граница в рамките на вътрешния пазар на ЕС, без върху тях да се упражнява неправомерен натиск и като се взема предвид цифровата трансформация на медийното пространство.

Европейската комисия представи Европейския законодателен акт за свободата на медиите — новаторски набор от правила за защита на плурализма и независимостта на медиите в ЕС.

Предложеният регламент включва, наред с другото, гаранции срещу политическата намеса в редакционните решения и срещу неправомерното следене. Акцентът е върху независимостта и стабилното финансиране на обществените медии, както и върху прозрачността на собствеността върху медиите и разпределянето на държавната реклама. Законодателният акт обхваща и въпроса за медийната концентрация и с него се създава нов независим Европейски съвет за медийните услуги. Комисията прие и допълнителна препоръка за насърчаване на вътрешните гаранции за редакционна независимост и за допълнително засилване на прозрачността на собствеността в медийния сектор.

Европейският законодателен акт за свободата на медиите ще гарантира, че медиите, обществени или частни, ще могат да работят по-лесно зад граница в рамките на вътрешния пазар на ЕС, без върху тях да се упражнява неправомерен натиск и като се взема предвид цифровата трансформация на медийното пространство.

Какви са основните акценти в законодателния акт?

Защита на редакционната независимост — регламентът ще изисква от държавите членки да зачитат ефективната редакционна свобода на доставчиците на медийни услуги и да подобряват защитата на журналистическите източници. Освен това доставчиците на медийни услуги ще трябва да гарантират прозрачност по отношение на това чия собственост са, като оповестяват публично тази информация и предприемат мерки за гарантиране на независимостта на отделните редакционни решения.

Забрана за използване на шпионски софтуер срещу медиите — Законодателният акт за свободата на медиите включва силни гаранции срещу използването на шпионски софтуер срещу медии, журналисти и техните семейства.

Независими обществени медии — финансирането, предоставяно на обществените медии, следва да бъде адекватно и стабилно, така че да гарантира редакционна независимост. Ръководителите и управителните съвети на обществените медии ще трябва да бъдат назначавани по прозрачен, открит и недискриминационен начин. Доставчиците на обществени медийни услуги трябва безпристрастно да предоставят разнообразна информация и разнообразни мнения в съответствие със своята мисия за обществена услуга.

Тестове за медиен плурализъм — Законодателният акт за свободата на медиите изисква от държавите членки да оценяват въздействието на концентрацията на медийния пазар върху медийния плурализъм и редакционната независимост. Той изисква също така всякакви законодателни, регулаторни или административни мерки, предприети от държава членка, които биха могли да засегнат медиите, да бъдат надлежно обосновани и пропорционални.

Прозрачна държавна реклама — със Законодателния акт за свободата на медиите ще бъдат установени нови изисквания за разпределянето на държавната реклама между медиите, така че тя да бъде прозрачна и недискриминационна. Законодателният акт също така ще засили прозрачността и обективността при системите за измервания на аудиторията, които оказват въздействие върху цените на рекламата, по-специално онлайн рекламата.

Защита на медийното съдържание онлайн — особено големите онлайн платформи с над 45 милиона потребители, както е посочено в Законодателния акт за цифровите услуги, ще трябва да представят мотиви на доставчиците на медийни услуги, преди да предприемат спиране на съдържание. Всички жалби, подадени от доставчици на медийни услуги, ще трябва да бъдат разглеждани приоритетно от тези платформи.

Ново право на потребителите да персонализират медийното си предлагане — със Законодателния акт за свободата на медиите ще се въведе право на персонализиране на медийното предлагане на устройства и интерфейси, като хибридни телевизори, което ще даде възможност на потребителите да променят настройките по подразбиране, за да отговарят на собствените им предпочитания.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Предизборно със Светльо Витков