Авторите на петицията за спешна финансова помощ за културния сектор към Банов: Пренебрегвате 2300 творци

OFFNews Последна промяна на 15 юни 2020 в 10:04 2524 0

Петицията за спешна финансова помощ на културния сектор в България, която бе подкрепена от над 2300 представители на независимия културен сектор в България, създадена от Даниела Кузманова и нашият колега Венци Мицов, бе внесена в деловодствата на почти всички български институции.

В петицията се настоява за следните мерки, касаещи независимия културен сектор у нас:

- спешно създаване на Регистър на потърпевшите от страна на Министерството на културата и социалното министерство;

- безвъзмездно ежемесечно изплащане на минималната за страната заплата за период от 15 март до прекратяването на ограниченията за публични прояви;

- безвъзмездни компенсации за пропуснати ползи от концертна и сценична дейност в периода март-септември 2020 г., доказани с договори, афиши, програми за паднали спектакли и събития;

- гратисен период от 2 г. за погасяването на кредити, усвоени преди 15 март 2020 г.;

- освобождаване на самонаетите и свободно практикуващите от внасянето на осигуровки (с изключение на здравните) за срок от 6 месеца след прекратяване на ограниченията на правото им на труд;

- изплащане на детски надбавки върху минималната работна заплата за срока на действие на ограниченията;

- промяна на критериите и изискванията за индивидуални артисти кандидатстващи за стипендии от МК;

- да отпадне задължението да са самоосигуряващи се по БУЛСТАТ и да имат формиран осигурителен доход;

- условието да бъде - праг 1400 лв. средномесечен доход за 2019 г. и коректно платени данъци;

- публично оповестяване размера на средствата, предоставени от ЕС и предназначени за справяне с кризата в културния сектор в България, пълна прозрачност при тяхното разпределение.

След внасянето на петицията авторите ѝ изразиха желание да разговарят с институциите. Вместо покана за разговор обаче от Министерството на културата пуснаха на страницата си официален отговор, озаглавен като "Позиция на Министерство на културата".

Днес авторите на петицията разпространиха отворено писмо до министъра на културата Боил Банов.

Публикуваме неговото съдържание:

Отворено писмо

от авторите на Петиция за спешна финансова помощ на културния сектор в България - самонаети и самоосигуряващи се артисти на свободна практика

До Министъра на културата Боил Банов

Г-н Банов,

на сайта на Министерството на културата е огласено становище, относно нашата петиция. Във връзка с написаното имаме няколко въпроса към Вас.

Запознат ли сте с публикуваната позиция и одобрил ли сте текста?

Ако сте запознат, то това е проява на хладнокръвно неглижиране на исканията, подписани от 2300 дейци на културата.

Ако не сте, то някой Ви подвежда, че мерките, предприети от Вас, удовлетворяват тези искания и съвпадат с очакванията на 2300 души.

Известно ли Ви е, че в областта на културните дейности съществуват три професионални групи засегнати от кризата, на които е отнето конституционното право на труд:

- държавни и обществени културни институти;

- частни културни организации - НПО, фондации, сдружения, платформи, трупи, самоосигуряващи се артисти, които формират осигурителен доход;

- самонаети, свободно практикуващи артисти, които си плащат данъците и са най-многочислената и децентрализирана група, която “доставя” култура по всички краища на страната.

Ако Ви е известно, то това означава, че Вие изключвате културните дейци в третата група от мерките на МК и не зачитате тяхната значимост в културния живот на страната.

Ако не Ви е известно, то това означава, че не изпълнявате обществения договор, по силата на който сте министър.

Запознат ли сте в детайли с Петицията за спешна финансова помощ на културните дейци от третата група, прочетохте ли и осмислихте ли исканията на 2300 души, които я подписаха?

Ако сте го направил, то “позицията на МК”, публикувана на сайта, на министерството е нон сенс от правна, икономическа и морална гледна точка.

Ако не сте се запознал детайлно с петицията, това означава, че не поемате отговорност за съдбата на културните дейци от третата група и прехвърляте отговорността за оцеляването им на Вашите чиновници.

Каквито и да са Вашите отговори, настояваме да проведете незабавно разговори със социалния и финансовия министър за решаването на екзистенциалните проблеми на културните дейци останали извън обхвата на Вашето внимание и да предприемете спешно действия като държавник за удовлетворяване на техните искания.

Автори на петицията

Даниела Кузманова, Венцислав Мицов

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови