Защо уволняват човека, който разкри корупцията в ДАИ? Позицията на ведомството

OFFNews Последна промяна на 26 януари 2018 в 09:51 10281 0

Снимка Министерство на транспорта

Красимир Сребров, шеф на ИААА.

По повод статията ни „Уволняват човека, който разкри корупцията в ДАИ“, получихме уточнения от директора на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) Красимир Сребров.

Ето какво твърди той:

Посоченият в статията служител е началник на Областния отдел „Автомобилна администрация“ – София и е назначен от изпълнителния директор на агенцията. Изпълнителният директор има правомощията да освобождава назначените от него служители, при установяване на пропуски в работата и несправяне с възложените задачи и отговорности. Тъй като в статията се твърди, че служителят е съдействал за разкриване на нерегламентирани действия от подчинените му в областния отдел, заявяваме най-отговорно, че въпросният началник на отдел не е подавал сигнал за злоупотреби към ръководството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Също така, той като ръководител е имал пълните законови правомощия да санкционира неговите подчинени, както и да създаде необходимата организация и контрол в отдела, за да не се допускат злоупотреби и нарушения.

Припомняме Ви, че миналата година беше проведена специализирана акция от компетентните институции, като ръководството на министерството и агенцията им оказаха пълно съдействие. В следствие на действията на компетентните служби беше разпоредена цялостна проверка на дейността на областния отдел и работещите там служители. Установени бяха пропуски от началника на отдела, които основно се свеждат до неосъществен контрол от негова страна и неизпълнение на служебни задължения. В следствие на тези констатации изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация“ е издал заповед за налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“.

Преди налагане на дисциплинарното наказание, служителят е поканен да представи своите писмени обяснения, като и да бъде изслушан или да изпрати писмените си обяснения. Въпреки направените многократни опити да бъде връчено уведомлението той не е бил открит, не се е явил на изслушване и не е дал писмено обяснение. За последните осем месеца той представя болнични листове, които са обжалвани от агенцията. По единия от болничните листове производството по административен ред е приключило и той е обявен за фалшив.

На 11 януари 2018 г. изпълнителната агенция успява да връчи на служителя поканата за даване на писмени обяснения и за изслушване. Той не е поискал да даде своите обяснения, по този начин дисциплинарният орган е изчерпал всички законови възможности и е приел, че обясненията на държавния служител не са изслушани и не са дадени в определения срок по негова вина.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови